Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật này ("Chính sách") mô tả cách Jenfi Pte. Ltd., các công ty con, chi nhánh, công ty liên kết và các đơn vị đồng kiểm soát của Jenfi Pte. Ltd. (gọi chung là "Jenfi" hoặc "chúng tôi") thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng www.jenfi.com ("Trang Web") cũng như các sản phẩm, tính năng và dịch vụ khác do Jenfi vận hành trên toàn cầu (gọi chung là "Dịch Vụ").

Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho khách hàng, đại lý, bên bán hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là "bạn").

"Dữ Liệu Cá Nhân" là bất kỳ thông tin nào có thể dùng để xác định danh tính của bạn hoặc khiến bạn có thể được nhận diện thông qua thông tin đó. Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số trên giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, ngày sinh, tình trạng hôn nhân và thông tin tài chính.

Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này và tuân thủ pháp luật hiện hành, khi:

 • việc đó là cần thiết để chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của pháp luật;
 • việc đó là là cần thiết để chúng tôi ký kết hoặc thực hiện hợp đồng với bạn; và/hoặc
 • việc đó là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn cho các mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này.

THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập (và có thể kết hợp) Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo những cách được liệt kê dưới đây:

Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp dữ liệu đó cho chúng tôi. Ví dụ, khi bạn:

 • hoàn thành hồ sơ người dùng hoặc biểu mẫu đăng ký (chẳng hạn như tên, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác của bạn khi cần thiết);
 • cung cấp thông tin để chúng tôi đánh giá xem bạn có đáp ứng điều kiện để sử dụng các dịch vụ hoặc trở thành đối tác với chúng tôi không;
 • tương tác với các trang mạng xã hội của chúng tôi (như ID tài khoản mạng xã hội, ảnh hồ sơ và bất kỳ dữ liệu công khai nào khác của bạn);
 • tham gia vào các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (chẳng hạn như hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn ghi hình mà bạn gửi cho chúng tôi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn);
 • tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (chẳng hạn như hình ảnh, âm thanh hoặc video mà bạn gửi cho chúng tôi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn);
 • xác minh danh tính của bạn thông qua các phương tiện khác nhau (chẳng hạn như đăng nhập vào mạng xã hội, gửi hình ảnh tự chụp và video tự quay); hoặc
 • cung cấp thông tin cá nhân trong các cuộc khảo sát.

Khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi và/hoặc truy cập Trang Web

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường hoặc việc sử dụng Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi. Ví dụ như:

 • thông tin thiết bị, trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của bạn;
 • phản hồi và đánh giá;
 • thông tin giao dịch (chẳng hạn như phương thức thanh toán);
 • thông tin về cách bạn tương tác với Trang Web của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi (chẳng hạn như các tính năng được sử dụng và nội dung đã xem, các trang web hoặc sản phẩm riêng lẻ mà bạn xem, trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu bạn đến Trang Web và thông tin về cách bạn tương tác với Trang Web);
 • dữ liệu cá nhân bạn nhập vào tin nhắn khi bạn sử dụng các tính năng liên lạc trong Trang Web của chúng tôi; và
 • dữ liệu cá nhân có thể được thu thập thông qua tương tác của bạn với chúng tôi, các đại lý của chúng tôi, các bản ghi âm và/hoặc video trong quá trình giới thiệu (chẳng hạn như hình ảnh hoặc giọng nói của bạn hoặc cả hai, và các siêu dữ liệu có liên quan).

Chúng tôi thu thập thông tin thiết bị bằng cách sử dụng các công nghệ sau:

 • “Tệp nhật ký” theo dõi các hoạt động xảy ra trên Trang Web và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang giới thiệu/thoát và dấu ngày/giờ của bạn.
 • “Tập tin chỉ báo”, “thẻ đánh đấu” và “pixel” là các tệp điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt Trang Web.

Từ các nguồn khác

Khi chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác của bạn khi cần thiết từ các nguồn khác. Những nguồn này bao gồm:

 • chương trình giới thiệu;
 • các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp phần mềm kế toán, tài khoản tiếp thị;
 • nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;
 • văn phòng tín dụng, cơ quan chấm điểm tín dụng bằng dữ liệu thay thế và bất kỳ tổ chức báo cáo tín dụng nào khác;
 • các nguồn dữ liệu công khai hoặc dữ liệu của chính phủ;
 • nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác.

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Jenfi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong danh sách dưới đây. ("Mục Đích"):

Cung cấp dịch vụ và tính năng

 • tạo, quản lý và cập nhật tài khoản của bạn;
 • liên lạc với bạn;
 • xử lý, quản lý hoặc xác minh xem bạn có đáp ứng điều kiện để sử dụng Dịch Vụ hay không hoặc để xem xét đề nghị sử dụng Dịch Vụ của bạn;
 • tiến hành thẩm định và đánh giá/phân tích rủi ro;
 • xác minh danh tính và thông tin doanh nghiệp của bạn (khi cần thiết);
 • xác thực các khoản thanh toán theo quy trình của bạn;
 • cá nhân hóa trải nghiệm Trang Web của bạn (chẳng hạn như để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với bạn, xác định sở thích của bạn hoặc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với Jenfi);
 • thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm khắc phục lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, theo dõi và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và bất kỳ cơ sở hoặc thiết bị nào được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;
 • mời bạn tham gia vào các cuộc khảo sát và nghiên cứu của chúng tôi;
 • Cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến sản phẩm hoặc Dịch Vụ của chúng tôi theo các tùy chọn bạn đã chia sẻ với chúng tôi;
 • sàng lọc rủi ro và gian lận tiềm ẩn (cụ thể là địa chỉ IP của bạn), với mục tiêu chung là để cải thiện và tối ưu hóa Trang Web của chúng tôi (ví dụ: bằng cách phân tích về cách khách hàng duyệt và tương tác với Trang Web và để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi).

Hỗ trợ người dùng

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề liên quan đến hỗ trợ người dùng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • kiểm tra và giải quyết những lo ngại của bạn;
 • giám sát và cải thiện bộ phận hỗ trợ người dùng của chúng tôi;
 • trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi; và
 • thông báo cho bạn về các bước được thực hiện để giải quyết các vấn đề liên quan đến hỗ trợ người dùng.

Nghiên cứu, phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu cũng như sở thích của bạn, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, cải thiện và nâng cao tính an toàn và bảo mật của Dịch Vụ mà chúng tôi cung cấp, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời tạo điều kiện phát triển các giải pháp.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích pháp lý, chẳng hạn như để điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp, phát hiện, ngăn chặn hoặc hỗ trợ truy tố tội phạm hoặc theo yêu cầu hoặc sự cho phép của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác trong nước hoặc nước ngoài yêu cầu, tư vấn, đề xuất, hoặc đề nghị làm như vậy.

Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

 • tuân thủ lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, yêu cầu của nhà nước hoặc cơ quan quản lý khác;
 • thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và
 • bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp có khiếu nại hoặc tranh chấp.

Tiếp thị và khuyến mãi

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ được cá nhân hóa (mà bạn có thể quan tâm tới hoặc có liên quan đến bạn dựa trên hồ sơ của bạn), hoặc các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi của đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Jenfi. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • gửi cho bạn những ưu đãi đặc biệt đối với tất cả các dịch vụ của Jenfi mà bạn có thể quan tâm hoặc phù hợp với bạn;
 • gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc vào các dịp lễ; và
 • thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn tại các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi.

Chúng tôi có thể gửi thông tin tiếp thị đó cho bạn bằng nhiều phương tiện khác nhau, nếu có (bao gồm tin nhắn SMS, ứng dụng trò chuyện (ví dụ như WhatsApp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo)), thông báo đẩy, cuộc gọi và email).

Nếu bạn muốn hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị này, bạn có thể cập nhật tùy chọn của mình trong cài đặt Trang Web của chúng tôi.

CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Với các bên thứ ba liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ của Jenfi

Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các bên thứ ba để giúp chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn, như được mô tả ở trên. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng của mình sử dụng Trang Web - bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn tại đây: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Bạn cũng có thể chọn không tham gia Google Analytics tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Với các công ty con và công ty liên kết

Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các công ty con, công ty liên kết, các đơn vị và chi nhánh đồng kiểm soát của chúng tôi. Các công ty trong tập đoàn Jenfi chia sẻ với nhau các tài nguyên, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng và công nghệ, để mang đến cho bạn trải nghiệm nhất quán, phù hợp và an toàn khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi và cho các Mục Đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này.

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Jenfi

Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, nhà tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Những đơn vị này bao gồm:

 • bên xử lý và hỗ trợ thanh toán;
 • các đơn vị thu hồi nợ;
 • các văn phòng tín dụng, cơ quan chấm điểm tín dụng bằng dữ liệu thay thế và bất kỳ tổ chức báo cáo tín dụng nào khác;
 • các nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch và chống rửa tiền;
 • các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây;
 • các đối tác quảng cáo, tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng;
 • các nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu;
 • các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những đơn vị thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu có hợp tác với Jenfi hoặc thay mặt Jenfi;
 • các đối tác giáo dục và đào tạo;
 • các đối tác bảo hiểm và tài chính; và
 • các nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính.

Ví dụ:

Nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua Trang Web, Jenfi sẽ liên hệ văn phòng tín dụng để kiểm tra lịch sử tín dụng của bạn.

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với cố vấn pháp lý của chúng tôi, quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác để tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, để trả lời giấy triệu tập của tòa án, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hợp pháp khác đối với thông tin chúng tôi nhận được hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Cho hoạt động chuyển nhượng doanh nghiệp

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các bên khác, liên quan đến bất kỳ hoạt động mua bán, sáp nhập, liên doanh, hợp nhất, tái cơ cấu, huy động vốn nào hoặc bất kỳ hình thức giao dịch kinh doanh nào khác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có nghĩa vụ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo các cam kết đưa ra trong bất kỳ chính sách bảo mật nào đã có từ trước mà bạn đã đồng ý.

QUẢNG CÁO ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA

Như được mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để cung cấp cho bạn các quảng cáo hoặc thông tin tiếp thị nhắm đối tượng mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo nhắm đối tượng, bạn có thể truy cập trang giáo dục của Sáng Kiến Quảng Cáo Qua Mạng (“Network Advertising Initiative”, “NAI”) tại:

http://www.networkadvertising.org/und hieu-online-advertising/how-does-it-work

Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo nhắm đối tượng bằng cách:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

BING - https: //advertise.bingads.microsoft.com/en-us/reso ...

Ngoài ra, bạn có thể từ chối tham gia một số dịch vụ này bằng cách truy cập cổng từ chối tham gia của Liên Minh Quảng Cáo Kỹ Thuật Số (Digital Advertising Alliance) tại:

http://optout.aboutads.info/

KHÔNG THEO DÕI

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu trên Trang Web của mình khi chúng tôi thấy tín hiệu Không Theo Dõi từ trình duyệt của bạn.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ chỉ được lưu trữ trong khoản thời gian cần thiết để phục vụ cho (các) mục đích mà chúng được thu thập và trong khoảng thời gian mà việc lưu trữ đó được yêu cầu theo pháp luật. Chúng tôi sẽ không lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi đánh giá rằng việc lưu trữ này không còn phục vụ (các) mục đích mà Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được thu thập nữa và không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh của chúng tôi nữa.

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý, tổ chức và kỹ thuật hợp lý để đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được bảo vệ. Điều này bao gồm các biện pháp ngăn chặn Dữ Liệu Cá Nhân bị mất hoặc bị sử dụng hoặc truy cập một cách trái phép.

Tuy nhiên, hãy hiểu rằng việc truyền tải thông tin qua internet không an toàn tuyệt đối. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được truyền tải qua bất kỳ phương tiện trực tuyến nào, do đó, bạn tự chịu rủi ro cho mọi hoạt động truyền tải.

SỬA ĐỔI VÀ CẬP NHẬT

Đôi khi, Jenfi có thể điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi chính sách bảo mật này để phù hợp với những thay đổi trong hoạt động của chúng tôi hoặc vì các lý do liên quan đến hoạt động của chúng tôi, lý do pháp lý hoặc quy định khác.

Những sửa đổi như vậy sẽ được thông báo cho bạn thông qua Trang Web và/hoặc các phương tiện thích hợp khác ít nhất năm (5) ngày làm việc trước ngày có hiệu lực. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web: https://www.jenfi.com. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra lại Chính Sách Bảo Mật này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web hoặc Dịch Vụ, hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tương tác với Jenfi sau ngày các điều chỉnh, sửa đổi hoặc cập nhật đối với Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực, cho dù bạn có kiểm tra lại hay không, sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tuân thủ theo các sửa đổi đó.

QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Theo luật pháp và quy định hiện hành, bạn có quyền:

 • hỏi về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và được cung cấp một bản sao của dữ liệu đó;
 • trong một số trường hợp, yêu cầu chỉnh sửa và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;
 • trong một số trường hợp, yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;
 • rút lại chấp thuận của bạn đối với việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (nếu chúng tôi đang xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn dựa trên chấp thuận của bạn);
 • yêu cầu nhận hoặc chuyển giao cho một tổ chức khác, dưới dạng dữ liệu mà máy có thể đọc được, Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi chúng tôi đang sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn dựa trên chấp thuận của bạn hoặc việc thực hiện hợp đồng với bạn; và
 • khiếu nại với cơ quan bảo mật dữ liệu có liên quan nếu quyền riêng tư dữ liệu của bạn bị xâm phạm hoặc nếu bạn chịu thiệt hại do hành vi xử lý bất hợp pháp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng việc chọn không chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với chúng tôi, rút lại chấp thuận của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu đó hoặc rút lại chấp thuận của bạn với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi có thể đồng nghĩa với việc bạn không thể sử dụng Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi.

Sau khi bạn đã chọn rút lại chấp thuận của mình, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong phạm vi mà pháp luật và quy định hiện hành yêu cầu hoặc cho phép.

Chúng tôi sẽ sàng lọc và xác minh tất cả các yêu cầu trước. Để xác minh danh tính và/hoặc thẩm quyền đưa ra yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ để chứng thực yêu cầu đó. Sau khi được xác minh, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong khoảng thời gian được quy định theo pháp luật hiện hành.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Để biết thêm thông tin về các hoạt động của chúng tôi hoặc nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại privacy@jenfi.com hoặc qua thư theo địa chỉ dưới đây:

Jenfi Pte. Ltd., 32 Pekin St, #05-01, Singapore 048762

Doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển bùng nổ như thế nào với nguồn vốn tăng trưởng?

Scroll to top