Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật (“Chính Sách”) này mô tả cách Jenfi Pte. Ltd., các công ty con, công ty liên kết tương ứng và các pháp nhân được đồng kiểm soát (gọi chung là “Jenfi” hoặc “chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng www.jenfi.com (“Trang Web”) cũng như các sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác, do Jenfi vận hành trên toàn cầu (gọi chung là “Dịch Vụ”).

Chính sách bảo mật này áp dụng cho khách hàng, đại lý, bên bán hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “bạn”), khi có sự chấp thuận của bạn bằng văn bản hoặc thông qua phương tiện điện tử khác (ví dụ như đánh dấu vào ô lựa chọn rằng chấp nhận Chính Sách Bảo Mật này khi đăng ký trực tuyến để sử dụng dịch vụ của chúng tôi).

“Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể dùng để xác định danh tính của bạn hoặc khiến bạn có thể được nhận diện thông qua thông tin đó. Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số trên giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, ngày sinh, tình trạng hôn nhân và thông tin tài chính.

“Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân” là một hoặc nhiều hành động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm thu thập, ghi, phân tích, lưu trữ, thay đổi, kết hợp, tách, tiết lộ, cấp quyền truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này và tuân thủ pháp luật hiện hành, khi:

 • việc đó là cần thiết để chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của pháp luật;
 • việc đó là là cần thiết để chúng tôi ký kết hoặc thực hiện hợp đồng với bạn; và/hoặc
 • việc đó là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này.

THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập (và có thể kết hợp) Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo những cách được liệt kê dưới đây:

Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp dữ liệu đó cho chúng tôi. Ví dụ, khi bạn:

 • hoàn thành hồ sơ người dùng hoặc biểu mẫu đăng ký (chẳng hạn như tên, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác của bạn khi cần thiết);
 • cung cấp thông tin để chúng tôi đánh giá xem bạn có đáp ứng điều kiện để sử dụng các dịch vụ hoặc trở thành đối tác với chúng tôi;
 • tương tác với các trang truyền thông xã hội của chúng tôi (như ID tài khoản mạng xã hội, ảnh hồ sơ và bất kỳ dữ liệu được công khai nào khác của bạn);
 • tham gia vào các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (chẳng hạn như hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn ghi hình mà bạn gửi cho chúng tôi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn);
 • xác minh danh tính của bạn thông qua các phương tiện khác nhau (chẳng hạn như đăng nhập mạng xã hội, gửi hình ảnh tự chụp và đoạn ghi hình tự quay); hoặc
 • cung cấp thông tin cá nhân trong các cuộc khảo sát.

Khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi và/hoặc truy cập Trang Web

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường hoặc sử dụng Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi. Ví dụ như:

 • thông tin thiết bị, trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của bạn;
 • phản hồi và các xếp hạng;
 • thông tin giao dịch (chẳng hạn như phương thức thanh toán);
 • thông tin về cách bạn tương tác với Trang Web của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi (chẳng hạn như các tính năng được sử dụng và nội dung đã xem, các trang web hoặc sản phẩm riêng lẻ mà bạn xem, trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu bạn đến Trang Web và thông tin về cách bạn tương tác với Trang Web);
 • dữ liệu cá nhân bạn nhập vào tin nhắn khi bạn sử dụng các tính năng liên lạc trong Trang Web của chúng tôi; và
 • dữ liệu cá nhân có thể được thu thập thông qua tương tác của bạn với chúng tôi, các đại lý của chúng tôi, các bản ghi âm hoặc đoạn ghi hình trong quá trình đăng ký (chẳng hạn như hình ảnh hoặc giọng nói của bạn hoặc cả hai, và các siêu dữ liệu có liên quan).

Chúng tôi thu thập thông tin thiết bị bằng cách sử dụng các công nghệ sau:

 • “Hồ sơ truy cập” theo dõi các hành động xảy ra trên Trang Web và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang giới thiệu / thoát và dấu ngày / giờ của bạn.
 • “Báo hiệu web”, “thẻ đánh dấu” và “pixel” là các tệp điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt Trang Web.

Từ các nguồn khác

Khi chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác của bạn khi cần thiết từ các nguồn khác. Những nguồn này bao gồm:

 • chương trình giới thiệu;
 • các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp phần mềm kế toán, tài khoản tiếp thị;
 • nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;
 • văn phòng tín dụng, đơn vị chấm điểm tín dụng dựa trên các nguồn dữ liệu thay thế và bất kỳ tổ chức báo cáo tín dụng nào khác;
 • các nguồn dữ liệu công khai hoặc dữ liệu của chính phủ; và
 • nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác.

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Jenfi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong danh sách dưới đây. (“Mục Đích”):

Cung cấp dịch vụ và các tính năng

 • Tạo, quản lý và cập nhật tài khoản của bạn;
 • liên lạc với bạn;
 • xử lý, quản lý hoặc xác minh xem bạn có đáp ứng điều kiện để sử dụng Dịch Vụ hay không hoặc để xem xét đề nghị sử dụng Dịch Vụ;
 • tiến hành kiểm tra thẩm định và đánh giá/phân tích rủi ro;
 • xác minh danh tính và thông tin doanh nghiệp của bạn (khi cần thiết);
 • cá nhân hóa trải nghiệm Trang Web của bạn (chẳng hạn như để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến bạn, xác định sở thích của bạn hoặc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với Jenfi);
 • thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm khắc phục lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và xu hướng hoạt động;
 • bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị nào được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;
 • mời bạn tham gia vào các cuộc khảo sát và nghiên cứu của chúng tôi;
 • cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến các sản phẩm hoặc các Dịch Vụ của chúng tôi theo các tùy chọn bạn đã chia sẻ với chúng tôi;
 • sàng lọc rủi ro tiềm ẩn và gian lận (cụ thể là địa chỉ IP của bạn), với mục tiêu chung là để cải thiện và tối ưu hóa Trang Web của chúng tôi (ví dụ: bằng cách phân tích về cách khách hàng duyệt và tương tác với Trang Web và để đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi).

Hỗ trợ người dung

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ người dùng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • điều tra và giải quyết các mối quan tâm của bạn;
 • giám sát và cải thiện bộ phận hỗ trợ người dùng của chúng tôi;
 • trả lời các câu hỏi, nhận xét và phản hồi; và
 • thông báo cho bạn về các bước cần thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ người dùng.

Nghiên cứu, phát triển và bảo mật

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, cải thiện và nâng cao tính an toàn và bảo mật của Dịch Vụ mà chúng tôi cung cấp, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời tạo điều kiện phát triển các giải pháp.

Mục đích pháp lý

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích pháp lý, chẳng hạn như để điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc tranh chấp, phát hiện, ngăn chặn hoặc hỗ trợ để truy tố tội phạm hoặc theo yêu cầu hoặc sự cho phép của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý, cơ quan nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác trong nước hoặc nước ngoài yêu cầu, tư vấn, đề xuất, hoặc đề nghị làm như vậy.

Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

 • tuân thủ lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, yêu cầu của nhà nước hoặc cơ quan quản lý khác;
 • thực hiện các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và
 • bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp có khiếu nại hoặc tranh chấp.

Tiếp thị và khuyến mãi

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin tiếp thị liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ được cá nhân hóa (có thể bạn đang quan tâm hoặc có liên quan đến bạn dựa trên hồ sơ của bạn), hoặc các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi của đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Jenfi. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • gửi cho bạn các ưu đãi đặc biệt mà bạn có thể quan tâm hoặc liên quan đến bạn cho tất cả các dịch vụ mà Jenfi cung cấp;
 • gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc vào các dịp lễ; và
 • thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn tại các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi.

Chúng tôi có thể gửi thông tin tiếp thị đó cho bạn bằng nhiều phương tiện khác nhau, nếu có (bao gồm tin nhắn SMS, ứng dụng trò chuyện (ví dụ như WhatsApp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo)), thông báo đẩy, cuộc gọi và email).

Nếu bạn muốn hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị, bạn có thể cập nhật tùy chọn của mình trong phần cài đặt  tại Trang Web của chúng tôi.

CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Với các bên thứ ba có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của bạn

Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các bên thứ ba để giúp chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn, như được mô tả ở trên. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu cách khách hàng của mình sử dụng Trang Web - bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn tại đây: https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy (“Chính Sách Bảo Mật Google”). Trong trường hợp Chính Sách Bảo Mật Google và Chính Sách Bảo Mật này có sự khác nhau trong biện pháp bảo vệ cho cùng một Dữ Liệu Cá Nhân, thì biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn sẽ được ưu tiên áp dụng.

Bạn cũng có thể chọn không tham gia Google Analytics tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Với các công ty con và công ty liên kết

Bạn đồng ý không hủy ngang rằng chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các công ty con, công ty liên kết, các pháp nhân và các pháp nhân được đồng kiểm soát khác, mà các công ty, pháp nhân đó đã đồng ý đối xử với các thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này. Các công ty do Jenfi quản lý sẽ chia sẻ tài nguyên, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng và công nghệ, với nhau để cung cấp cho bạn trải nghiệm nhất quán, phù hợp và an toàn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cho các Mục Đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này.

Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của Jenfi

Bạn đồng ý không hủy ngang rằng chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho các nhà cung cấp, nhà tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác của chúng tôi, mà bên đó đã đồng ý đối xử với các thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này. Những đơn vị này bao gồm:

 • bên xử lý và hỗ trợ thanh toán;
 • đơn vị thu nợ;
 • các văn phòng tín dụng, đơn vị chấm điểm tín dụng dựa trên các nguồn dữ liệu thay thế và bất kỳ tổ chức báo cáo tín dụng nào khác;
 • các nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch và dịch vụ chống rửa tiền;
 • các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây;
 • các đối tác quảng cáo và tiếp thị và các nhà cung cấp nền tảng;
 • nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
 • các đối tác nghiên cứu, bao gồm những đơn vị khảo sát hoặc dự án nghiên cứu có hợp tác với Jenfi hoặc thay mặt cho Jenfi;
 • các đối tác giáo dục và đào tạo;
 • các đối tác bảo hiểm và tài chính; và
 • các nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính.

Ví dụ:

Nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua Trang Web, Jenfi sẽ có thể liên hệ văn phòng tín dụng để kiểm tra lịch sử tín dụng của bạn.

Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ

Bạn đồng ý không hủy ngang rằng chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với cố vấn pháp lý, quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác cho mục đích tuân thủ các luật và quy định hiện hành, để trả lời trát hầu tòa, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hợp pháp khác đối với thông tin mà chúng tôi nhận được, hoặc theo cách khác bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Cho hoạt động chuyển nhượng doanh nghiệp

Bạn đồng ý không hủy ngang rằng chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên khác, mà đã đồng ý đối xử với các thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này, liên quan đến bất kỳ hoạt động mua bán, sáp nhập, liên doanh, hợp nhất, tái cơ cấu, cấp vốn hoặc bất kỳ loại giao dịch kinh doanh nào khác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có nghĩa vụ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các cam kết đưa ra trong bất kỳ chính sách bảo mật nào đã có từ trước mà bạn đã đồng ý.

QUẢNG CÁO ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA

Như đã mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để quảng cáo hoặc gửi thông tin tiếp thị nhắm đến đối tượng mà chúng tôi tin rằng bạn có thể sẽ quan tâm. Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo nhắm đến đối tượng cụ thể như này, bạn có thể truy cập trang Network Advertising Initiative (“NAI”) tại:

http://www.networkadvertising.org/und hieu-online-advertising/how-does-it-work

Bạn có thể chọn không tham gia quảng cáo nhắm đến đối tượng cụ thể bằng cách:

FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

BING - https: //advertise.bingads.microsoft.com/en-us/reso ...

Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia các dịch vụ này bằng cách truy cập vào trang của Digital Advertising Alliance để chọn không tham gia tại:

http://optout.aboutads.info/

KHÔNG THEO DÕI

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi các phương pháp thu thập và sử dụng dữ liệu của Trang Web khi chúng tôi thấy tín hiệu Không Theo Dõi từ trình duyệt của bạn.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ chỉ được lưu trữ trong khoản thời gian cần thiết để phục vụ cho (các) mục đích mà chúng được thu thập và miễn là việc lưu giữ đó là bắt buộc hoặc được cho phép bởi pháp luật. Chúng tôi sẽ không lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nếu chúng tôi đánh giá rằng (các) mục đích của việc thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn nữa, và việc lưu giữ đó không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc mục đích kinh doanh của chúng tôi.

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý, tổ chức và kỹ thuật hợp lý để đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được bảo vệ. Điều này bao gồm các biện pháp ngăn Dữ Liệu Cá Nhân bị mất, hoặc bị sử dụng, hoặc truy cập trái phép.

SỬA ĐỔI VÀ CẬP NHẬT

Jenfi có quyền, theo quyết định chủ quan của mình, điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này tùy từng thời điểm, ví dụ, các thay đổi đối với hoạt động của chúng tôi hoặc vì các lý do liên quan đến hoạt động của chúng tôi, lý do pháp lý hoặc quy định khác.

Những sửa đổi đó sẽ được thông báo cho bạn thông qua Trang Web và/hoặc các phương tiện thích hợp khác ít nhất năm (5) ngày làm việc trước ngày có hiệu lực. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web http://jenfi.com. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra lại Chính sách Bảo Mật này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web hoặc Dịch Vụ, hoặc tiếp tục liên lạc, hoặc hợp tác với Jenfi sau ngày có hiệu lực của các điều chỉnh, cập nhật, hoặc sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này, cho dù bạn có kiểm tra lại hay không, sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tuân thủ theo các sửa đổi đó.

QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHÍNH MÌNH

Theo luật và quy định hiện hành, bạn có quyền:

 • hỏi về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và được cung cấp một bản sao của Dữ Liệu đó;
 • yêu cầu chỉnh sửa và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;
 • trong một số trường hợp, theo quy định của pháp luật vào từng thời điểm, yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;
 • rút lại chấp thuận của bạn đối với việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (nếu chúng tôi đang xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn dựa trên chấp thuận của bạn);
 • yêu cầu nhận hoặc chuyển giao cho một tổ chức khác, dưới dạng dữ liệu mà máy có thể đọc được, Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi chúng tôi đang sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn dựa trên chấp thuận hoặc thực hiện hợp đồng với bạn; và
 • khiếu nại với cơ quan bảo mật dữ liệu có liên quan nếu quyền riêng tư dữ liệu của bạn bị xâm phạm hoặc nếu bạn chịu thiệt hại do hành vi xử lý bất hợp pháp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng việc chọn không chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với chúng tôi, rút lại chấp thuận của bạn cho phép chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân đó, cũng có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng Trang Web hoặc Dịch Vụ của chúng tôi.

Sau khi bạn đã chọn rút lại chấp thuận của mình, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong phạm vi mà pháp luật và quy định hiện hành yêu cầu hoặc cho phép.

Chúng tôi sẽ sàng lọc và xác minh trước tất cả các yêu cầu. Để xác minh danh tính và/hoặc thẩm quyền đưa ra yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ để chứng thực yêu cầu đó. Sau khi được xác minh, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành.

LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về các hoạt động của chúng tôi hoặc nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại privacy@jenfi.com hoặc qua thư gửi đến địa chỉ bên dưới:

65 đường Tân Thành, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Scroll to top