Fund your
marketing and
growth campaigns.

Jenfi funding allows you increase sales
without giving up equity. Applying is easy
and approvals can take as little as 24-hours.

We Offer Revenue-Based
Financing for Digital Businesses

Performance-Based Funds

Repay a percentage of your daily sales and never worry about repayments when your revenues slow.

Flexible Loan Payments

Take control with our flexible repayment options, allowing you to set your own repayment schedule.

Inventory Financing

Fund your e-commerce business' inventory and ensure your products are always in-stock.

Marketing Funding

Scale up your Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, or other online digital marketing campaigns.

Who We Fund

Digital Business

We fund e-Commerce and SaaS companies, D2C brands, mobile apps, or any other digitally-enabled businesses.

Registered Company

If you are a Registed Pte Ltd or LLP entity, then you qualify for Jenfi’s funding.

Proven track record

Have at least six months of verifiable revenue activity and repeat growth or marketing costs.

Sound like you?
Get an estimate now!

No Equity

No Dilution

No hidden costs

$
$

Các gói huy động vốn dành cho bạn*

Mục tiêu hoàn vốn
Mục tiêu hoàn vốn 4 tháng 5 tháng 6 tháng
Số tiền thanh toán trước
-
-
-
Phí 7.5% 9% 10.5%
Tổng số tiền hoàn vốn
Tổng số tiền hoàn vốn
Tổng số tiền hoàn vốn
Tổng số tiền hoàn vốn
Số tiền hoàn vốn mỗi tháng
Số tiền hoàn vốn mỗi tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng
Chia sẻ doanh thu (%)
Số tiền thanh toán trước
Số tiền thanh toán trước
Số tiền thanh toán trước
Số tiền thanh toán dự kiến mỗi tháng
Phí
Phí
Phí

Các gói huy động vốn dành cho bạn*

Mục tiêu hoàn vốn
Mục tiêu hoàn vốn
 • Số tiền thanh toán trước
  -
 • Phí
  7.5%
 • Tổng số tiền hoàn vốn
  Tổng số tiền hoàn vốn
Số tiền hoàn vốn mỗi tháng
Số tiền hoàn vốn mỗi tháng
 • Chia sẻ doanh thu (%)
  Số tiền thanh toán trước
 • Số tiền thanh toán dự kiến mỗi tháng
  Phí
*Chi phí thực tế có thể tăng nhẹ hoặc giảm, phụ thuộc vào kết quả đánh giá tín dụng từ đội ngũ Jenfi. Vui lòng liên hệ chúng tôi để tìm hiểu thêm về những ưu đãi phù hợp với bạn

Ready to see your business grow?

Consult Now

Hear from our clients

Wow Jenfi is so amazing, there is so much great information that exists so cool yes. Wow Jenfi is so amazing, there is so much great information that exists so cool yes.

Wow Jenfi is so amazing, there is so much great information that exists so cool yes. Wow Jenfi is so amazing, there is so much great information that exists so cool yes.

Wow Jenfi is so amazing, there is so much great information that exists so cool yes. Wow Jenfi is so amazing, there is so much great information that exists so cool yes.

Vay vốn dựa trên doanh thu là gì?

 • RBF là một dịch vụ cung cấp nguồn vốn tín chấp, trong đó khoản phải trả sẽ dựa vào phần trăm doanh thu của mỗi tháng.
 • Các khoản thanh toán được gắn trực tiếp với hiệu suất doanh thu của công ty. Điều này có nghĩa khi doanh thu thấp hơn, số tiền trả nợ sẽ giảm tương ứng.
 • Không giống như vay vốn quyền chủ sở hữu truyền thống, RBF mang lại sự linh hoạt và không yêu cầu vốn chủ sở hữu hoặc mất quyền kiểm soát hoạt động doanh nghiệp.

How It Works

Four easy steps to unlock your growth potential.

Apply Online

Our fully online application process is fast and secure. We'll provide you with a decision in as little as 24 hours.

Use Funds

Qualify for up to $500,000 and grow sales faster with dedicated funds to spend on marketing.

Flexible Repayment

We'll simply take a small % of your revenue to repay the funding. With no fixed repayment date.

Grow Even More

Qualify for additional flexible finance that allows you to grow even faster.

Jenfi hỗ trợ cấp vốn cho hàng nghìn doanh nghiệp số tại châu Á

Thanh Toán Linh Hoạt

Những công ty nhận hỗ trợ từ Jenfi có mức tăng trưởng bình quân +8,1% mỗi tháng (tương
đương với 156% hàng năm)

 • Mô hình tài chính của chúng tôi linh hoạt 100% dựa theo doanh số bán hàng và tiềm năng tăng trưởng của bạn.
 • Chúng tôi sẽ thu lại khoản đầu tư của mình bằng cách lấy một khoản % cố định trong doanh số bán hàng của bạn. Điều này đơn giản hơn nhiều so với việc trả nợ một lần.
 • Biết trước toàn bộ chi phí với ngày trả nợ linh hoạt.

Jenfi-referred companies experience
incremental sales growth of 8.1% per
month
on average

Frequently Asked Questions

Ready to see your
business grow?

Scroll to top