Nội quy công ty: Toàn bộ quy định cần nắm rõ khi xây dựng

5 min read

Nội quy công ty: Toàn bộ quy định cần nắm rõ khi xây dựng

Nội quy công ty: Toàn bộ quy định cần nắm rõ khi xây dựng

1. Nội quy công ty là gì?

Nội quy công ty: Toàn bộ quy định cần nắm rõ khi xây dựng

Nội quy công ty (gọi tắt là NQCT) là tập hợp các quy định, điều lệ và hướng dẫn cho nhân viên, cán bộ công ty về các hoạt động trong công ty. Nội quy công ty thường chứa những quy định cơ bản về việc thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân viên, thời gian làm việc, chế độ nghỉ phép, quyền và nghĩa vụ của nhân viên, và các quy định liên quan đến kỷ luật, thưởng và xử phạt.

Nội quy công ty giúp cho việc quản lý nhân sự và điều hành hoạt động của công ty được hiệu quả hơn, giảm thiểu những tranh chấp, khác biệt trong quan điểm giữa các nhân viên và tăng cường tính kỷ luật trong công ty. Bên cạnh đó, NQCT còn giúp cho nhân viên có thể hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, cũng như cách thức làm việc và thái độ phù hợp với văn hoá và mục tiêu của công ty. Góp phần tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hỗ trợ cho việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong công ty.

Tùy thuộc vào quy mô và hoạt động của công ty, NQCT có thể được thiết kế khác nhau. Tuy nhiên nội quy thường được cập nhật và thay đổi khi công ty phát triển và thay đổi nhất định.

2. Ai là người có thẩm quyền ban hành nội quy công ty?

Nội quy công ty: Toàn bộ quy định cần nắm rõ khi xây dựng

Nội quy công ty do người sử dụng lao động ban hành. Điều 118 Bộ luật Lao động năm 2019 nêu rõ, mọi công ty dù là sử dụng ít hay nhiều người lao động thì đều phải ban hành nội quy.

Người có thẩm quyền ban hành nội quy công ty thường là giám đốc hoặc ban lãnh đạo cao nhất trong công ty, hoặc được ủy quyền bởi ban lãnh đạo. Tùy thuộc vào tổ chức và quy mô của công ty, có thể có nhiều cấp quản lý khác nhau tham gia vào quá trình thảo luận, xây dựng và thông qua NQCT. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thường do người có thẩm quyền cao nhất trong công ty đưa ra.

Trong quá trình thảo luận và xây dựng NQCT, người có thẩm quyền cần phải tham khảo và tôn trọng các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của công ty và quy định của ngành nghề. Sau khi được thông qua, người có thẩm quyền cần phải giám sát việc thực hiện và thường xuyên đánh giá, điều chỉnh và cập nhật nội quy để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với hoạt động của công ty.

3. Nội quy công ty bắt buộc phải có những nội dung gì?

Nội quy công ty: Toàn bộ quy định cần nắm rõ khi xây dựng

Nội quy công ty là tài liệu quan trọng nhằm quy định và hướng dẫn cho nhân viên về các quy tắc, quy định, chính sách, trách nhiệm, quyền lợi và các nội dung khác liên quan đến hoạt động của công ty. Nội dung cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào quy mô, ngành nghề, mục tiêu và điều kiện cụ thể của từng công ty. Tuy nhiên, một số nội dung bắt buộc phải có thường xuất hiện như sau:

 • Quy định chung về đạo đức, văn hóa doanh nghiệp, các quy tắc ứng xử và hành vi của nhân viên.
 • Quy định về chế độ lao động, các chế độ phúc lợi, tiền lương, bảo hiểm, phép năm, nghỉ lễ, thời gian làm việc, hình thức công tác,...
 • Quy định về chính sách và quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, thăng tiến, khen thưởng và kỷ luật.
 • Quy định về bảo vệ thông tin và bảo mật thông tin công ty.
 • Quy định về phương pháp xử lý khiếu nại, khiếu kiện và tranh chấp.
 • Quy định về sử dụng tài sản công ty, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển và các nguồn lực khác của công ty.
 • Quy định về các quy trình và thủ tục hoạt động của công ty, bao gồm quy trình làm việc, quy trình đối ngoại, quy trình quản lý dự án, quy trình quản lý chất lượng,...
 • Các quy định và chính sách khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Nội dung cụ thể có thể được điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi tùy theo nhu cầu thực tế của công ty.

4. Nội quy công ty có bắt buộc phải đăng ký?

Theo khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 có nêu:

“1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.”

Xét theo nội dung trong quy định, không phải mọi trường hợp người sử dụng lao động đều phải đăng ký nội quy lao động. Nếu công ty ký kết hợp đồng từ 10 người lao động trở lên thì bắt buộc phải đăng ký Nội quy với cơ quan chuyên môn về lao động. Trường hợp dưới 10 người lao động, công ty vẫn phải ban hành nội quy nhưng không bắt buộc phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

5. Hồ sơ, thủ tục đăng ký nội quy công ty

Xây dựng nội quy công ty là một công việc quan trọng và cần thiết để tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Để lưu giữ hồ sơ và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, công ty cần lưu giữ một bản gốc của NQCT và các tài liệu liên quan đến việc soạn thảo và thông qua nội quy công ty.
Hồ sơ NQCT cần bao gồm các thông tin sau:

 • Bản gốc của NQCT và các phiên bản điều chỉnh (nếu có).
 • Các tài liệu liên quan đến việc soạn thảo NQCT, bao gồm các bản nháp, các phiên bản trình bày và các ý kiến đóng góp của các bên liên quan.
 • Các tài liệu liên quan đến việc thông qua NQCT, bao gồm các biên bản họp, các quyết định của cấp quản lý cấp cao và các tài liệu liên quan khác.
 • Các thông tin liên quan đến việc công bố NQCT cho toàn thể nhân viên, bao gồm các thông báo và các tài liệu liên quan khác.
 • Các tài liệu liên quan đến việc cập nhật và tuân thủ NQCT, bao gồm các tài liệu hướng dẫn và các thông báo liên quan đến các thay đổi và điều chỉnh.

6. Thời hạn hoàn tất đăng ký nội quy công ty

Việc xây dựng nội quy công ty có thể được thực hiện bởi các cán bộ, chuyên gia hoặc bộ phận nhân sự trong công ty. Để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch của NQCT, các công ty cần tuân thủ quy định của pháp luật và thực hiện nộp hồ sơ đăng ký trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành. 

Hiện tại, việc nộp hồ sơ được thực hiện theo 1 trong 3 hình thức sau:

 • Nộp hồ sơ qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến cơ quan chuyên môn về lao động.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp.
 • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký, cơ quan chuyên môn tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xử lý trong vòng 7 ngày làm việc.

7. Nội quy công ty có hiệu lực trong bao lâu?

Điều 121 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ:

“Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 119 của Bộ luật này nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động”

8. Sửa nội quy công ty có phải đăng ký lại?

Việc sửa đổi hoặc bổ sung nội quy công ty không yêu cầu phải đăng ký lại. Tuy nhiên, quy trình thực hiện sửa đổi cần phải tuân thủ các quy định pháp luật và thông báo rõ ràng cho toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty để họ có thể thực hiện đúng và đồng bộ với những thay đổi mới.

Thường thì, quy trình sửa đổi sẽ bao gồm các bước như:

 • Thực hiện đánh giá nội quy công ty hiện tại để xác định những điểm cần được sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ.
 • Chuẩn bị bản dự thảo nội quy công ty mới, chứa những điểm sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ.
 • Tổ chức họp với các bộ phận, đại diện cán bộ, nhân viên để giới thiệu những thay đổi mới, thu thập ý kiến đóng góp và đàm phán để đạt được một thỏa thuận chung.
 • Hoàn thiện bản nội quy công ty mới và thông báo rõ ràng đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty để họ có thể thực hiện và tuân thủ đúng những quy định mới.

Jenfi đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những giải pháp tài chính ưu việt

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vốn để mở rộng kinh doanh,... hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng cùng chúng tôi. Với Jenfi Capital, doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký khoản vay lên tới 10 tỷ VND mà không cần tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu, cho phép các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thật sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

jenfi - cách thức hoạt động

Nicky Minh

CTO and co-founder

What kind of founder are you??
Take the quiz to find out.

What kind of founder are you?
Take the quiz to find out

Scroll to top