Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá

5 min read

Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá

Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá 1

1. Đánh giá kết quả công việc là gì? 

Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá 1

Đánh giá kết quả công việc là quá trình đánh giá năng lực và hiệu quả của một nhân viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công việc của mình. Đánh giá này có thể được thực hiện định kỳ hoặc khi cần thiết, và được sử dụng để đưa ra quyết định về việc thưởng, thăng chức, giảm lương hoặc sa thải.

Các tiêu chí để đánh giá kết quả công việc có thể khác nhau tùy vào công ty, phòng ban hoặc vị trí công việc của nhân viên.

Tuy nhiên, một số tiêu chí thông thường để đánh giá bao gồm:

 • Hoàn thành nhiệm vụ: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao và thời gian hoàn thành.
 • Chất lượng công việc: Mức độ chính xác, độ tin cậy và tính thẩm mỹ của công việc.
 • Sáng tạo và đóng góp: Khả năng đưa ra các ý tưởng mới và giải pháp tốt hơn để giải quyết các vấn đề.
 • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp và tương tác với đồng nghiệp và khách hàng.
 • Kỹ năng quản lý thời gian: Khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.
 • Phát triển bản thân: Khả năng học hỏi, phát triển kỹ năng và đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Quy trình đánh giá kết quả công việc có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức và các mục đích cụ thể của việc đánh giá.

Thông thường sẽ bao gồm những hoạt động cơ bản như sau:

 • Đặt mục tiêu đánh giá
 • Thu thập thông tin
 • Tiến hành đánh giá
 • Tổng hợp thông tin phản hồi
 • Lập kế hoạch cải thiện

Đánh giá kết quả công việc là một công việc quan trọng để giúp công ty và nhân viên hiểu rõ hơn về năng lực và tiềm năng của mình, từ đó đưa ra các quyết định hợp lý để đạt được mục tiêu kinh doanh.

2. Tầm quan trọng của việc đánh giá kết quả công việc

Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá 1

Việc đánh giá kết quả công việc rất quan trọng đối với cả người thực hiện công việc và tổ chức. Sau đây là một số tầm quan trọng của việc đánh giá kết quả công việc:

2.1 Giúp đánh giá mức độ hoàn thành công việc

Việc đánh giá kết quả công việc giúp đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch được đặt ra, từ đó giúp người thực hiện công việc nắm bắt được mức độ hoàn thành của mình.

2.2 Đánh giá năng lực và đóng góp của nhân viên cho tổ chức

Việc đánh giá kết quả công việc giúp đánh giá năng lực và đóng góp của nhân viên đối với tổ chức. Từ đó, tổ chức có thể đưa ra những quyết định về việc thăng chức, tăng lương hoặc đào tạo cho nhân viên để nâng cao năng lực và đóng góp của họ.

2.3 Đánh giá sự phù hợp của nhân viên với công việc

Việc đánh giá kết quả công việc cũng giúp đánh giá sự phù hợp của nhân viên với công việc mà họ đang thực hiện. Từ đó, tổ chức có thể đưa ra những quyết định về việc sắp xếp lại công việc hoặc tuyển dụng nhân viên mới.

2.4 Giúp người thực hiện cải thiện quá trình công việc

Việc đánh giá kết quả công việc cũng giúp người thực hiện cải thiện quá trình công việc của mình bằng cách đưa ra những đánh giá chất lượng công việc, từ đó có thể điều chỉnh và cải thiện quá trình công việc của mình để đạt được kết quả tốt hơn.

2.5 Đánh giá hiệu quả của quyết định, chính sách và phương pháp làm việc của tổ chức

Việc đánh giá kết quả công việc cũng giúp đánh giá hiệu quả của các quyết định, chính sách và phương pháp làm việc của tổ chức. Từ đó, tổ chức có thể đưa ra những điều chỉnh và cải tiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mình.

3. 5 bước xây dựng quy trình đánh giá kết quả công việc

Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá 1

Việc xây dựng quy trình đánh giá kết quả công việc cần phải được thực hiện một cách công bằng và khách quan, đồng thời cần có sự tham gia và hỗ trợ của các bên liên quan để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

3.1 Xác định đối tượng cần đánh giá

Việc xác định đối tượng cần đánh giá là một bước quan trọng trong quy trình đánh giá kết quả công việc. Đối tượng cần đánh giá có thể là một cá nhân, một nhóm hoặc một bộ phận trong tổ chức. Đối với cá nhân, cần xác định rõ vị trí và trách nhiệm của họ trong công việc, cũng như các mục tiêu, kế hoạch và tiêu chí đánh giá mà họ cần đạt được. Đối với nhóm hoặc bộ phận, cần xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu và kế hoạch của nhóm hoặc bộ phận đó, cũng như các tiêu chí đánh giá liên quan đến hoạt động của họ.

Việc xác định đối tượng cần đánh giá phải được thực hiện một cách công bằng và khách quan, đồng thời cần được thực hiện dựa trên các tiêu chí cụ thể và đo lường được để đánh giá hiệu quả công việc. Các tiêu chí đánh giá cần phải được đưa ra một cách rõ ràng và được các bên liên quan đồng ý trước khi thực hiện quy trình đánh giá.

3.2 Xác định mục đích của kỳ đánh giá kết quả

Mục đích của kỳ đánh giá kết quả là để đo lường hiệu quả công việc và đánh giá năng lực của cá nhân hoặc nhóm được đánh giá. Việc đánh giá kết quả được thực hiện để đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu và kết quả được mong đợi, đồng thời cũng giúp định hướng cho các hoạt động và mục tiêu trong tương lai.

Mục đích của kỳ đánh giá kết quả công việc có thể bao gồm:

 • Đánh giá hiệu suất của nhân viên:

Đánh giá kết quả giúp xác định mức độ hoàn thành công việc, hiệu suất làm việc của nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Xác định năng lực của nhân viên:

Đánh giá kết quả cũng giúp xác định năng lực của nhân viên trong một số lĩnh vực nhất định, giúp nhà quản lý có thể cải thiện hoạt động và đào tạo nhân viên.

 • Đưa ra phản hồi và đề xuất cải tiến:

Kết quả đánh giá có thể được sử dụng để đưa ra phản hồi về hoạt động của nhân viên, giúp họ cải thiện kỹ năng và phát triển năng lực.

 • Thẩm định việc thăng chức:

Kết quả đánh giá có thể được sử dụng như một trong các tiêu chí để xem xét việc thăng chức cho nhân viên.

 • Định hướng cho kế hoạch phát triển:

Kết quả đánh giá cũng giúp định hướng cho kế hoạch phát triển cá nhân và tổ chức trong tương lai, giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định phù hợp.

Như vậy, mục đích chính của kỳ đánh giá kết quả công việc là đo lường hiệu quả công việc. Đồng thời đánh giá năng lực và định hướng cho phát triển cá nhân và tổ chức trong tương lai.

3.3 Sử dụng hệ thống đánh giá thực hiện công việc

Để sử dụng hệ thống đánh giá thực hiện công việc, các bước sử dụng phổ biến được thực hiện như sau:

 • Xác định các mục tiêu:

Đầu tiên, bạn cần xác định các mục tiêu và kết quả cần đạt được cho công việc của mình. Các mục tiêu này nên được thiết lập theo cách cụ thể và có thể đo lường được.

 • Thiết lập tiêu chí đánh giá:

Sau khi đã xác định các mục tiêu, bạn cần thiết lập các tiêu chí đánh giá để đo lường mức độ đạt được các mục tiêu đó. Các tiêu chí này có thể bao gồm chất lượng công việc, khối lượng công việc hoàn thành, độ chính xác và sự hiệu quả.

 • Thu thập dữ liệu:

Để đánh giá kết quả công việc, bạn cần thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả dữ liệu khách quan và chủ quan. Các nguồn dữ liệu có thể bao gồm nhật ký công việc, đánh giá của đồng nghiệp và khách hàng, hay các báo cáo quản lý.

 • Đánh giá kết quả:

Sau khi thu thập đủ dữ liệu, bạn cần đánh giá kết quả bằng cách so sánh giữa các mục tiêu đã thiết lập với các tiêu chí đánh giá đã được xác định. Kết quả đánh giá sẽ cho bạn biết mức độ đạt được các mục tiêu và tiêu chí đánh giá.

 • Phản hồi và cải thiện:

Cuối cùng, dựa trên kết quả đánh giá, bạn cần đưa ra phản hồi và đề xuất cải thiện để cải thiện hiệu suất công việc của mình. Phản hồi có thể bao gồm những lời khen ngợi và động viên, những khuyết điểm và những đề xuất cải thiện.

Sử dụng hệ thống đánh giá thực hiện công việc hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu. Đo lường hiệu quả công việc và đưa ra phản hồi và đề xuất cải thiện để nâng cao hiệu suất làm việc.

3.4 Lựa chọn phương pháp đánh giá

Việc lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo đánh giá kết quả công việc được đánh giá một cách chính xác và công bằng. Dưới đây là một số phương pháp đánh giá thông dụng:

 • Phương pháp đánh giá kết quả:

Phương pháp này đánh giá mức độ hoàn thành của các mục tiêu và kết quả được đề ra trước đó. Việc đánh giá dựa trên sự so sánh giữa kết quả đạt được với kết quả đề ra trước đó.

 • Phương pháp đánh giá định kỳ:

Phương pháp này thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất của nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như đánh giá hàng tháng hoặc hàng năm. Nhân viên sẽ được đánh giá dựa trên các mục tiêu được thiết lập trước đó.

 • Phương pháp đánh giá 360 độ:

Phương pháp này sử dụng những phản hồi đa chiều từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới và khách hàng, để đánh giá hoạt động của một nhân viên hoặc một nhóm.

 • Phương pháp đánh giá hành vi:

Phương pháp này đánh giá hành vi và thái độ của nhân viên trong công việc hàng ngày, chẳng hạn như cách giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp, sự nhanh nhạy trong giải quyết vấn đề, tính trung thực và sự tổ chức.

 • Phương pháp đánh giá tự đánh giá:

Phương pháp này yêu cầu nhân viên tự đánh giá công việc của mình. Nhân viên sẽ đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu và kết quả được đề ra trước đó, và đưa ra những đề xuất để cải thiện hiệu suất của mình.

Tùy thuộc vào mục đích đánh giá và tính chất công việc, các phương pháp trên sẽ được sử dụng để lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp.

3.5 Tiến hành đánh giá kết quả công việc

Sau khi đã lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp và hoàn thành quá trình chuẩn bị. Tiến hành đánh giá kết quả công việc bao gồm các bước như sau. 

 • Thu thập thông tin:

Thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau, bao gồm các báo cáo, hồ sơ công việc, thông tin phản hồi từ đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới, và các bộ phận liên quan.

 • Phân tích thông tin:

Phân tích thông tin thu thập được để đưa ra các nhận định và kết luận về hiệu suất và thành tích của nhân viên hoặc đơn vị.

 • So sánh với mục tiêu:

So sánh kết quả đạt được với mục tiêu đề ra trước đó để đánh giá mức độ hoàn thành công việc.

 • Đưa ra đánh giá:

Dựa trên các kết quả thu thập và phân tích, đưa ra đánh giá về hiệu suất của nhân viên hoặc đơn vị, bao gồm điểm mạnh và điểm yếu và những đề xuất để cải thiện.

 • Phản hồi:

Trình bày kết quả đánh giá cho nhân viên hoặc đơn vị được đánh giá và đưa ra phản hồi về kết quả đánh giá để cải thiện hiệu suất trong tương lai.

 • Thiết lập kế hoạch cải tiến:

Thiết lập kế hoạch cải tiến với mục tiêu nâng cao hiệu suất hoặc giải quyết các vấn đề được phát hiện trong quá trình đánh giá.

Các bước trên cần được thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo đánh giá kết quả công việc được đánh giá một cách chính xác và công bằng.

4. Mẫu đánh giá kết quả công việc chuẩn nhất năm 2023

Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá 1

Việc đánh giá kết quả công việc không chỉ đơn giản là việc đưa ra một mẫu đánh giá chuẩn để áp dụng cho tất cả các nhân viên trong công ty. Mỗi doanh nghiệp sẽ có những tiêu chuẩn và yêu cầu riêng, đảm bảo việc đánh giá được thực hiện một cách chính xác và công bằng.

Một biểu mẫu đánh giá kết quả công việc đa phần sẽ bao gồm các phần sau:

 • Thông tin về nhân viên: Gồm tên, chức danh, phòng ban và thời gian làm việc.
 • Mục tiêu công việc: Liệt kê các mục tiêu công việc được đặt ra cho nhân viên trong kỳ đánh giá, bao gồm cả mục tiêu chung và mục tiêu riêng của từng nhân viên.
 • Đánh giá kết quả công việc: Đánh giá hiệu quả và thành tích của nhân viên trong kỳ đánh giá dựa trên các tiêu chí như độ chính xác, thời gian hoàn thành công việc, đóng góp cho phòng ban và công ty, kỹ năng làm việc, tư duy phát triển và sáng tạo, năng lực lãnh đạo, thái độ làm việc, văn hóa đạo đức trong công việc.
 • Phản hồi và đề xuất: Đưa ra phản hồi về kết quả đánh giá và đề xuất các biện pháp cải thiện kết quả công việc trong tương lai.
 • Ký tên và xác nhận: Kết thúc mẫu đánh giá bằng việc ký tên và xác nhận của người đánh giá và người được đánh giá.

Mẫu đánh giá kết quả công việc cần được thiết kế một cách cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và công bằng. Nội dung biểu mẫu cũng cần được điều chỉnh theo từng nhu cầu và mục đích cụ thể của doanh nghiệp và từng kỳ đánh giá.

5. Kết luận

Quy trình đánh giá kết quả công việc cần được thực hiện một cách cẩn thận và có tính chất liên tục. Như vậy mới có thể đảm bảo tính chính xác, công bằng và đáp ứng được nhu cầu của từng phòng ban nói riêng và toàn doanh nghiệp nói chung. Bên cạnh đó, quy trình đánh giá kết quả công việc cũng cần được đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên để họ hiểu rõ và thực hiện đúng quy trình đánh giá.

Jenfi mang đến cho doanh nghiệp giải pháp cấp vốn ưu việt

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vốn để mở rộng kinh doanh,... hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng cùng chúng tôi. Với Jenfi Capital, doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký khoản vay lên tới 10 tỷ VND mà không cần tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu, cho phép các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thật sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

jenfi - cách thức hoạt động

Nicky Minh

CTO and co-founder

What kind of founder are you??
Take the quiz to find out.

What kind of founder are you?
Take the quiz to find out

Scroll to top