Quản Trị Vốn Lưu Động - "Kim Chỉ Nam" Cho Doanh Nghiệp Số

Bí Quyết Mở Khóa Dòng Tiền

Nền kinh tế số ngày càng phát triển nhanh chóng, làm cách nào doanh nghiệp có thể "bứt tốc", tận dụng “cú hích” kinh doanh trực tuyến này?

Câu trả lời chính là phụ thuộc vào việc quản trị "Vốn Lưu Động" - Xương Sống Cho Sự Tăng Trưởng Bền Vững. Tất cả được lý giải trong Ebook dưới đây.

Vốn lưu động và dòng tiền: Hiểu cả hai số liệu để đáp ứng các kỳ vọng tài chính của doanh nghiệp..

Vì sao doanh nghiệp phải quản trị Vốn Lưu Động, và liệu giải pháp quản trị có mang lại giá trị cho doanh nghiệp hay không?Ebook giúp doanh nghiệp trả lời một số vấn đề quan trọng:

- Quy trình đánh giá vốn lưu động
- Giải pháp xóa bỏ khoảng trống vốn lưu động
- Chiến lược đảm sức khỏe tài chính doanh nghiệp toàn diện
- Mô hình vay vốn hỗ trợ các chiến lược này

  Ebook - Vốn lưu động

  Câu hỏi thường gặp

  Tài trợ chi phí quảng cáo và nguồn tiền để tăng doanh thu cho bạn tối đa trong 12 tháng. Phát triển doanh nghiệp của bạn cùng với Jenfi.

  Tôi có thể dùng nguồn tài trợ cho mục đích gì?
  Jenfi là giải pháp lý tưởng giúp bạn nhận kinh phí để chạy quảng cáo và chi trả cho các hoạt động tăng trưởng. Mục tiêu của Jenfi là tài trợ cho các chi phí để giúp bạn tăng doanh thu bán hàng.
  Jenfi không tài trợ cho các loại chi phí nào?
  Nguồn tài trợ của Jenfi dành cho các hoạt động tăng doanh số bán hàng. Do đó các khoản chi cố định như: tiền thuê nhà, tiền điện nước và tiền lương sẽ không được tài trợ.
  Jenfi có yêu cầu bảo lãnh hay thế chấp hay không?
  Jenfi KHÔNG yêu cầu bảo lãnh cá nhân hoặc yêu cầu người vay thế chấp tài sản kinh doanh.
  Nhận nguồn tiền nhanh chóng, dễ dàng
  Jenfi hỗ trợ doanh nghiệp SMEs được vay doanh nghiệp nhanh chóng. Doanh nghiệp của bạn sẽ được thẩm định ngay lập tức trong 24 giờ và tiếp cận nguồn vốn vay trong 5 ngày làm việc.

  Được 2,055+ Doanh Nghiệp Tin Chọn

  Doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển bùng nổ như thế nào với nguồn vốn tăng trưởng?

  Scroll to top