Tài Chính Doanh Nghiệp Là Gì? Ba Hoạt Động Cốt Lõi Của Tài Chính Doanh Nghiệp

5 min read

Tài chính doanh nghiệp là gì? Ba hoạt động cốt lõi của tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là gì

Để một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ổn định thì nhà quản trị doanh nghiệp phải quản lý từ rất nhiều khía cạnh như về môi trường kinh doanh, trình độ quản lý-vận hành doanh nghiệp, trình độ quản lý tài chính. Trong đó có thể xem quản lý tài chính đóng vai trò quan trọng nhất. Bao gồm việc nghiên cứu quá trình hình thành và sử dụng tài sản của doanh nghiệp - đây chính là tài chính doanh nghiệp. Vậy để có thể hiểu rõ hơn về tài chính doanh nghiệp là gì? Và các hoạt động cốt lõi của tài chính doanh nghiệp là gì? Mời bạn cùng với Jenfi tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Tài Chính Doanh Nghiệp Là Gì

Tài chính doanh nghiệp là gì (What is corporate finance)? Tài chính doanh nghiệp có thể xem là một lĩnh vực của ngành tài chính, tài chính doanh nghiệp là việc nghiên cứu về quá trình hình thành và việc sử dụng các nguồn tài sản của doanh nghiệp, nhằm tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp có mối liên hệ đến cấu trúc vốn của một doanh nghiệp, bao gồm cả nguồn vốn và cả các hành động mà ban lãnh đạo thực hiện để tăng giá trị của doanh nghiệp. Ngoài ra, tài chính doanh nghiệp cũng bao gồm các công cụ và việc phân tích để sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân phối nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

Mục đích của tài chính doanh nghiệp là gì? Mục đích tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu là cơ sở quan trọng của lý thuyết tài chính doanh nghiệp hiện đại. Tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu là tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp thông qua việc hoạch định và thực hiện các nguồn lực, đồng thời cân bằng giữa rủi ro có thể xảy ra và lợi nhuận đạt được.

3 hoạt động quan trọng của tài chính doanh nghiệp
Đầu tư vốn Tài trợ vốn Cổ tức và hoàn vốn
Lựa chọn những dự án có thể đầu tư

Kiếm lợi tức cao nhất với mức rủi ro thấp nhất

Xác định cách tài trợ cho các khoản đầu tư vốn

Tối ưu hóa cấu trúc vốn của doanh nghiệp

Quyết định cách thức cũng như thời điểm hoàn vốn cho nhà đầu tư

Ba Hoạt Động Cốt Lõi Của Tài Chính Doanh Nghiệp 

Tài chính doanh nghiệp là gì

Để có thể tối đa hóa lợi ích của tài chính doanh nghiệp thì ban lãnh đạo cần phải nắm rõ “tài chính doanh nghiệp” trong lòng bàn tay, cụ thể là các hoạt động cơ bản của tài chính doanh nghiệp là gì và cách thức để vận hành chúng hiệu quả. Tài chính doanh nghiệp sẽ có 3 hoạt động tối quan trọng mà nhà lãnh đạo cần nắm rõ: đầu tư vốn; tài trợ vốn; cổ tức và hoàn vốn.

Đầu tư vốn 

Trong tài chính doanh nghiệp, đầu tư vốn bao gồm việc lập ngân sách vốn, lập kế hoạch việc sử dụng nguồn tài sản dài hạn của công ty sao cho mang lại lợi nhuận cao nhất và rủi ro gặp phải là thấp nhất. Nói cách khác, việc sử dụng nguồn tài sản dài hạn của công ty đóng vai trò rất quan trọng, ban lãnh đạo sẽ phải quyết định xem có nên sử dụng nguồn tài sản đó vào việc đầu tư hay không dựa trên những báo cáo, phân tích chi tiết về tình hình tài chính của công ty và dự án.

Thông qua việc sử dụng các công cụ kế toán - tài chính, công ty có thể xác định được việc chi tiêu vốn, ước tính - dự đoán dòng tiền từ các dự án về đồng vốn được đề xuất. Bên cạnh đó, công ty còn phải thực hiện so sánh giữa các khoản đầu tư theo kế hoạch và thu nhập dự kiến có thể đạt được, và từ đó đưa ra quyết định dự án nào sẽ được đầu tư thực hiện.

Mô hình tài chính sẽ được sử dụng trong việc ước tính sự tác động kinh tế của cơ hội đầu tư và so sánh các dự án thay thế. Thông thường, một nhà phân tích thị trường sẽ sử dụng Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return - IRR) kết hợp với Giá trị hiện tại ròng (hay Giá trị hiện tại thuần - Net Present Value - NPV), để tiến hành so sánh các dự án và chọn ra được dự án khả thi và tối ưu nhất.

Tài trợ vốn 

Hoạt động cốt lõi thứ hai là tài trợ vốn, tài trợ vốn bao gồm các quyết định về cách tài trợ tối ưu cho các khoản đầu tư khả thi, tối ưu bằng cách thông qua vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, nợ vay hoặc kết hợp cả hai. Nguồn vốn dài hại mà một công ty cần để sử dụng vào các khoản đầu tư hoặc chi tiêu lớn có thể nhận được từ việc bán cổ phiếu của công ty hoặc có thể kiếm được từ việc phát hành chứng khoán nợ trên thị trường thông qua các ngân hàng đầu tư.

Doanh nghiệp cần cân nhắc, quản lý chặt chẽ hai nguồn vốn này (vốn chủ sở hữu và nợ vay), vì khi doanh nghiệp lơ là không kiểm soát chặt chẽ sẽ dễ dẫn đến những rủi ro như vỡ nợ hoặc giảm nguồn thu nhập và giá trị đối với các nhà đầu tư ban đầu.

Hơn nữa, trong hoạt động này nhiệm vụ của các chuyên gia tài chính doanh nghiệp chính là tối ưu hóa cấu trúc vốn của doanh nghiệp bằng cách cắt giảm chi phí sử dụng vốn bình quân (Weighted Average Cost of Capital - WACC) càng nhiều càng tốt.

Cổ tức và Hoàn vốn 

Cổ tức và hoàn vốn yêu cầu các nhà quản lý doanh nghiệp sẽ phải đưa ra quyết định có nên giữ lại các khoản thu nhập vượt mức của doanh nghiệp cho việc đầu tư và các yêu cầu hoạt động trong tương lai hay không? Hay sẽ dùng khoản thu nhập đó để chia cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp.

Khoản thu nhập được giữ lại đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Khoản thu nhập được giữ lại đó có thể được xem là nguồn vốn tốt nhất của doanh nghiệp, vì nó không làm phát sinh nợ cũng như không làm giảm giá trị của vốn chủ sở hữu thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu.

Việc sử dụng khoản thu nhập vượt mức cần phải được xem xét thật kỹ trước khi nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra quyết định. Nếu những ‘bằng chứng’ cho thấy chắc chắn có thể thu lợi từ khoản thu nhập thì doanh nghiệp có thể ‘theo đuổi’ nó, nếu không, nên chia khoản thu nhập đó cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp.

Cấu trúc vốn trong tài chính doanh nghiệp

Cấu trúc vốn trong tài chính doanh nghiệp là gì? Nó đóng vai trò như thế nào? Cấu trúc vốn trong tài chính doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng để tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp! Cấu trúc vốn có thể là sự kết hợp giữa nợ dài hạn và nợ ngắn hạn và (hoặc) vốn chủ sở hữu của nó thường là cơ sở để có thể xác định mức độ cân bằng hay rủi ro của việc tài trợ vốn trong doanh nghiệp.

Một công ty sẽ được xem là có cấu trúc vốn tích cực nếu công ty đó được nhiều sự tài trợ bằng nợ, tuy nhiên điều này lại có khả năng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn cho các bên có liên quan. Mặc dù vậy, phần lớn doanh nghiệp sẽ chấp nhận những rủi ro này để doanh nghiệp lấy đó làm lý do phát triển và mang đến thành công cho doanh nghiệp.

Lời kết

Jenfi hy vọng qua bài viết có thể cung cấp cho bạn thêm nhiều thông tin về tài chính doanh nghiệp, giúp bạn có thể hiểu rõ về khái niệm tài chính doanh nghiệp là gì, các giá trị cốt lõi của tài chính doanh nghiệp là gì, để có thể tối đa hóa lợi tức và tối thiểu hóa rủi ro.

Jenfi - Cung cấp tài chính linh hoạt, không thế chấp!

Bạn đang cần tìm nguồn tài chính ngắn hạn để kinh doanh, triển khai các chiến lược tiếp thị, mua hàng hóa? Jenfi cung cấp nguồn tài chính lên đến 10 tỷ VND với quy trình thẩm định đơn giản, giúp bạn tiếp cận nguồn vốn trong 5 ngày làm việc. Không thế chấp, lãi suất cực kỳ cạnh tranh.

Những Quyền Lợi từ Quỹ Đầu Tư Jenfi gồm

  • 📈 | Cung cấp vốn ngắn hạn lên đến 12 tháng
  • 💰 | Huy động lên đến 10 tỷ VND
  • 🏠 | Không thế chấp tài sản
  • 📚 | Quy trình đơn giản, giải ngân trong 5 ngày làm việcjenfi insights

Nicky Minh

CTO and co-founder

What kind of founder are you??
Take the quiz to find out.

What kind of founder are you?
Take the quiz to find out

Scroll to top