Kế hoạch kinh doanh là gì ? Mẫu kế hoạch kinh doanh phổ biến 2023

5 min read

Kế hoạch kinh doanh là gì ? Mẫu kế hoạch kinh doanh phổ biến 2023

Kế hoạch kinh doanh là gì Mẫu kế hoạch kinh doanh phổ biến 2023 1

Kế hoạch kinh doanh là một bản tóm tắt chi tiết các hoạt động, mục tiêu và kế hoạch của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Kế hoạch này bao gồm các mục tiêu kinh doanh cụ thể, các chiến lược để đạt được mục tiêu đó, kế hoạch tài chính và lộ trình thực hiện.

1. Khái niệm về kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là gì Mẫu kế hoạch kinh doanh phổ biến 2023 1

Kế hoạch kinh doanh cũng thường bao gồm phân tích thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Kế hoạch kinh doanh thường là công cụ cơ bản để quản lý doanh nghiệp và hướng dẫn các quyết định chiến lược. Nó cung cấp cho doanh nghiệp một lộ trình rõ ràng để đạt được các mục tiêu và kế hoạch tài chính của mình, đồng thời cũng giúp cải thiện khả năng dự đoán và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

2. Mục đích của kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch cụ thể là la bàn định hướng cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và phát triển, giúp cho các nhà quản lý có được cái nhìn tổng quan về tình hình hiện tại và tương lai của doanh nghiệp, từ đó có thể đưa ra quyết định đúng đắn và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực.

Kế hoạch kinh doanh là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp thu hút các nhà đầu tư và các bên liên quan khác, giúp họ hiểu rõ hơn về mục tiêu và phương pháp hoạt động của doanh nghiệp.

3. Nội dung của kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là gì Mẫu kế hoạch kinh doanh phổ biến 2023 1

Nội dung của kế hoạch kinh doanh sẽ thay đổi tùy theo loại hình doanh nghiệp, ngành nghề hoạt động và mục đích sử dụng kế hoạch. Một kế hoạch kinh doanh thông thường sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

 • Tóm tắt kế hoạch: Đây là phần mở đầu của kế hoạch, cung cấp một tóm tắt ngắn gọn về nội dung và mục tiêu của kế hoạch.
 • Phân tích thị trường: Phần này đưa ra thông tin về thị trường tiềm năng, bao gồm kích thước thị trường, sự cạnh tranh, đối tượng khách hàng, xu hướng và nhu cầu của khách hàng.
 • Chiến lược sản phẩm: Phần này mô tả chiến lược sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, bao gồm mô tả về sản phẩm hoặc dịch vụ, giá cả và đối tượng khách hàng.
 • Chiến lược tiếp thị: Phần này mô tả chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp, bao gồm kênh tiếp thị, chiến lược quảng cáo và phân phối sản phẩm.
 • Kế hoạch hoạt động: Phần này đưa ra kế hoạch hoạt động chi tiết, bao gồm kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự và kế hoạch vận hành.
 • Đánh giá hiệu quả: Phần này mô tả cách đánh giá hiệu quả kế hoạch kinh doanh, bao gồm đặt mục tiêu và theo dõi tiến độ thực hiện.
 • Tài liệu hỗ trợ: Phần này bao gồm các tài liệu hỗ trợ như bảng cân đối kế toán, bảng dòng tiền, bảng lương và bảng tính phân tích chi phí.

Kế hoạch kinh doanh cũng cần cập nhật và điều chỉnh thường xuyên để phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động của doanh nghiệp.

4. Vai trò của kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là gì Mẫu kế hoạch kinh doanh phổ biến 2023 1

Kế hoạch kinh doanh có vai trò rất quan trọng trong quá trình điều hành và phát triển doanh nghiệp, và đóng vai trò chủ chốt trong việc đạt được mục tiêu kinh doanh. Dưới đây là những vai trò quan trọng của kế hoạch kinh doanh:

 • Hướng dẫn quá trình quản lý:

Kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp tập trung vào mục tiêu và chiến lược kinh doanh, từ đó giúp quản lý và điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.

 • Xác định mục tiêu:

Kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp xác định được mục tiêu cụ thể và định hướng cho hoạt động kinh doanh.

 • Phân tích thị trường:

Kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh, từ đó đưa ra các chiến lược tiếp thị và sản phẩm phù hợp.

 • Quản lý tài chính:

Kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính và quản lý lưu chuyển tiền tệ, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.

 • Hỗ trợ huy động vốn:

Kế hoạch kinh doanh cung cấp thông tin cần thiết để huy động vốn từ các nhà đầu tư, ngân hàng và các đối tác khác.

 • Thu hút nhà đầu tư:

Kế hoạch kinh doanh là công cụ quan trọng để thu hút nhà đầu tư và ngân hàng hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác:

Kế hoạch kinh doanh là một tài liệu quan trọng để tạo niềm tin cho khách hàng, đối tác và nhà đầu tư, giúp họ có được cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp và những gì doanh nghiệp đang định hướng tới.

 • Hỗ trợ quá trình đào tạo:

Kế hoạch kinh doanh cũng giúp doanh nghiệp xác định được những kỹ năng và năng lực cần thiết để quản lý và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả, từ đó hỗ trợ quá trình đào tạo và phát triển nhân viên.

 • Đánh giá hiệu quả:

Kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và đưa ra các điều chỉnh và cải tiến cho hoạt động kinh doanh.

 • Phòng ngừa rủi ro:

Kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp đánh giá các rủi ro tiềm năng và đưa ra các kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố.

Kế hoạch kinh doanh là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển và điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả. Nó giúp xác định mục tiêu, chiến lược, tài chính, phân tích thị trường và đánh giá hiệu quả, đồng thời giúp phòng ngừa rủi ro và thu hút nhà đầu tư.

5. Nguyên tắc trong xây dựng kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là gì Mẫu kế hoạch kinh doanh phổ biến 2023 1

Để xây dựng một kế hoạch kinh doanh hiệu quả, có một số nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ. Dưới đây là một số nguyên tắc quan trọng trong xây dựng kế hoạch kinh doanh:

 • Định hướng chiến lược:

Kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với chiến lược tổng thể của doanh nghiệp. Điều này đảm bảo rằng kế hoạch kinh doanh không chỉ tập trung vào mục tiêu ngắn hạn mà còn giúp đạt được mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

 • Phân tích thị trường:

Kế hoạch kinh doanh cần phải xác định rõ những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường, bao gồm khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh, cơ hội và thách thức của thị trường.

 • Đặt mục tiêu cụ thể:

Kế hoạch kinh doanh cần phải đặt ra mục tiêu rõ ràng, cụ thể và đo được để dễ dàng đánh giá hiệu quả của kế hoạch.

 • Tập trung vào khách hàng:

Kế hoạch kinh doanh cần tập trung vào khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của họ và đưa ra các giải pháp để giải quyết nhu cầu đó.

 • Đo lường và đánh giá hiệu quả:

Kế hoạch kinh doanh cần có các chỉ tiêu để đo lường và đánh giá hiệu quả, giúp cho doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và đưa ra những điều chỉnh nếu cần thiết.

 • Thực hiện theo trình tự: Kế hoạch kinh doanh cần được thực hiện theo trình tự, từ các bước đầu tiên đến các bước tiếp theo để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của kế hoạch.
 • Duy trì tính linh hoạt:

Kế hoạch kinh doanh cần được thiết kế với tính linh hoạt để có thể thích nghi với những thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh.

 • Luôn cập nhật và điều chỉnh:

Kế hoạch kinh doanh cần được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với những thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh.

6. Cách xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là gì Mẫu kế hoạch kinh doanh phổ biến 2023 1

Để xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh hiệu quả, có thể thực hiện các bước sau:

 • Nghiên cứu và phân tích thị trường:

Tìm hiểu về thị trường, khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh và xu hướng của thị trường. Đây là bước quan trọng giúp định hình chiến lược kinh doanh.

 • Xác định đối tượng khách hàng:

Để xác định đối tượng khách hàng của doanh nghiệp và hiểu rõ nhu cầu của họ để có thể đưa ra các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

 • Đặt ra các mục tiêu và chiến lược:

Đặt ra các mục tiêu cụ thể và xác định các chiến lược để đạt được mục tiêu đó.

 • Phân tích SWOT:

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp để có cái nhìn tổng quan về vị trí của doanh nghiệp trong thị trường và có các giải pháp phù hợp.

 • Định vị thương hiệu:

Xác định các giá trị cốt lõi và định vị thương hiệu của doanh nghiệp để tạo dựng niềm tin của khách hàng.

 • Đề xuất chiến lược tiếp thị:

Đưa ra các chiến lược tiếp thị phù hợp với doanh nghiệp, bao gồm kênh tiếp thị, chiến lược giá cả, quảng cáo và khuyến mãi.

 • Lập kế hoạch tài chính:

Lập kế hoạch tài chính với các chỉ tiêu tài chính cụ thể, bao gồm doanh thu, lợi nhuận và chi phí.

 • Thực hiện kế hoạch:

Sau khi hoàn thành bản kế hoạch kinh doanh, tiến hành triển khai và theo dõi tiến độ thực hiện để đưa ra các điều chỉnh và cải tiến nếu cần thiết.

 • Đưa ra kế hoạch quản lý rủi ro:

Xác định các rủi ro có thể xảy ra và đưa ra kế hoạch phòng ngừa và giải quyết các rủi ro này.

 • Đánh giá và điều chỉnh:

Đánh giá kế hoạch thường xuyên và điều chỉnh nếu cần thiết để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của kế hoạch.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh, cần phải tập trung vào khách hàng và các yếu tố nội và ngoại tại ảnh hưởng đến doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp phù hợp và đạt được kết quả tốt nhất.

7. Lý do cần lập kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là gì Mẫu kế hoạch kinh doanh phổ biến 2023 1

Lập kế hoạch kinh doanh là rất quan trọng đối với một doanh nghiệp vì những lý do sau đây:

 • Định hướng và phát triển chiến lược:

Kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp định hướng và phát triển chiến lược dài hạn, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu và phát triển bền vững.

 • Tối ưu hóa nguồn lực:

Kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực để đạt được mục tiêu kinh doanh. Bằng cách xác định và phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động.

 • Xác định rủi ro và giải pháp:

Kế hoạch kinh doanh giúp xác định và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và đưa ra giải pháp phòng ngừa và giải quyết các rủi ro này.

 • Tăng khả năng cạnh tranh:

Kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường bằng cách đưa ra các chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị và quản lý hiệu quả.

 • Đưa ra quyết định chính xác:

Kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác dựa trên dữ liệu và thông tin phân tích. Điều này giúp giảm thiểu các sai sót và rủi ro trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

 • Thu hút đầu tư:

Kế hoạch kinh doanh được lập kèm theo một bản tóm tắt kinh doanh, là tài liệu quan trọng để thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư và ngân hàng.

Lập kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp định hướng, tối ưu hóa nguồn lực, tăng khả năng cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro và thu hút đầu tư. Đó là những lý do cực kỳ quan trọng mà doanh nghiệp cần lập kế hoạch kinh doanh.

8. Những lưu ý khi lập kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là gì Mẫu kế hoạch kinh doanh phổ biến 2023 1

Khi lập kế hoạch kinh doanh, bạn cần lưu ý những điểm sau đây:

 • Xác định mục tiêu và đối tượng khách hàng:

Bạn cần xác định rõ mục tiêu kinh doanh của mình và đối tượng khách hàng mà bạn muốn hướng đến. Việc này giúp bạn xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

 • Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh:

Bạn cần phân tích thị trường mình hoạt động và đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp và hiệu quả.

 • Xác định nguồn lực:

Bạn cần xác định nguồn lực của mình để có thể xây dựng một kế hoạch kinh doanh khả thi và hiệu quả. Nếu bạn không có đủ nguồn lực, hãy xem xét tìm kiếm đối tác hoặc nhà đầu tư để hỗ trợ.

 • Đưa ra các mục tiêu cụ thể và thời gian hoàn thành:

Kế hoạch kinh doanh của bạn cần phải có các mục tiêu cụ thể và thời gian hoàn thành. Điều này giúp bạn theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả đạt được.

 • Xây dựng chiến lược tiếp thị và quảng cáo:

Bạn cần xây dựng một chiến lược tiếp thị và quảng cáo để thu hút khách hàng và xây dựng thương hiệu của mình trên thị trường.

 • Đánh giá và cập nhật kế hoạch:

Sau khi lập kế hoạch kinh doanh, bạn cần thường xuyên đánh giá và cập nhật kế hoạch để đảm bảo kế hoạch phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại và phát triển bền vững trong tương lai.

Khi lập kế hoạch kinh doanh, cần xác định rõ mục tiêu, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh, xác định nguồn lực, đưa ra các mục tiêu cụ thể và thời gian hoàn thành, xây dựng chiến lược tiếp thị và quảng cáo, đánh giá và cập nhật kế hoạch.

9. Mẫu kế hoạch kinh doanh phổ biến 2023 

Kế hoạch kinh doanh là gì Mẫu kế hoạch kinh doanh phổ biến 2023 1

Đây là một mẫu kế hoạch kinh doanh cơ bản và phổ biến trong năm 2023:

1. Tổng quan về doanh nghiệp Mô tả về doanh nghiệp: 

 • Thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, mục tiêu và giá trị đặc biệt của doanh nghiệp.
 • Tầm nhìn và sứ mạng: Mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp, cách thức hoạt động và đóng góp cho xã hội.
 • Phân tích thị trường: Nghiên cứu về thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, xu hướng và triển vọng của ngành.

2. Chiến lược kinh doanh Chiến lược sản phẩm: Sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, cách phát triển và nâng cao chất lượng.

 • Chiến lược giá cả: Chiến lược định giá, phân tích chi phí và đối thủ cạnh tranh để xác định giá cả hợp lý.
 • Chiến lược tiếp thị: Chiến lược quảng cáo, bán hàng, chăm sóc khách hàng và xây dựng thương hiệu.
 • Chiến lược kinh doanh online: Phát triển kinh doanh trực tuyến, tăng tương tác với khách hàng qua mạng xã hội, quảng cáo Google Ads và SEO.

3. Kế hoạch hoạt động Kế hoạch tài chính: Dự báo doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong năm, cách thu thập và quản lý tài chính.

 • Kế hoạch sản xuất: Quản lý nguồn lực, lập lịch sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Kế hoạch bán hàng: Phân phối sản phẩm, quản lý kho hàng, giao hàng và đối tác bán hàng.
 • Kế hoạch tiếp thị: Lập lịch chiến dịch quảng cáo, thực hiện các hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến, xây dựng cộng đồng trên mạng xã hội.

4. Đánh giá và điều chỉnh Đánh giá kết quả: Đánh giá các hoạt động và kết quả đạt được theo các chỉ tiêu đã đề ra.

 • Điều chỉnh kế hoạch: Điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết để đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài ra, trong kế hoạch kinh doanh còn có thể bổ sung các thông tin khác

5. Tổ chức và quản lý doanh nghiệp

 • Mô tả cơ cấu tổ chức: Sơ đồ tổ chức và chức năng của từng phòng ban trong doanh nghiệp.
 • Quản lý tài nguyên nhân lực: Chiến lược thu hút, phát triển và giữ chân nhân viên, quản lý công việc và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
 • Quản lý rủi ro và an toàn: Đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp phòng ngừa, cập nhật các quy định an toàn và bảo vệ môi trường.

6. Dự kiến phát triển tương lai

 • Phát triển sản phẩm/dịch vụ: Kế hoạch phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới, nâng cấp sản phẩm/dịch vụ hiện tại.
 • Phát triển thị trường: Đưa ra các kế hoạch mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác mới, mở rộng quan hệ khách hàng.
 • Phát triển tài chính: Đưa ra kế hoạch thu hút đầu tư, phát triển tài chính và quản lý rủi ro tài chính.

7. Kế hoạch triển khai

 • Kế hoạch triển khai chi tiết: Xác định các hoạt động cụ thể, thời gian triển khai và người chịu trách nhiệm cho từng hoạt động.
 • Phân bổ nguồn lực: Xác định các nguồn lực cần thiết, bao gồm nguồn lực tài chính, nhân lực, vật liệu và thiết bị.
 • Phân công công việc: Phân công công việc cho từng nhân viên và đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ.

Một kế hoạch kinh doanh chi tiết và đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, đạt được mục tiêu kinh doanh và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Một kế hoạch kinh doanh cần bao gồm các phần tóm tắt, phân tích thị trường, chiến lược sản phẩm, chiến lược tiếp thị, chiến lược tài chính, chiến lược phát triển doanh nghiệp và kế hoạch thực hiện. Với mẫu mẫu kế hoạch phổ biến năm 2023 chúng tôi đã nêu ở trên, bạn có thể tham khảo để xây dựng kế hoạch kinh doanh của mình và đạt được những mục tiêu khác nhau

Phát triển kinh doanh cùng Jenfi!

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vốn để mở rộng kinh doanh,... hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng cùng chúng tôi. Với Jenfi Capital, doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký khoản vay lên tới 10 tỷ VND mà không cần tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu, cho phép các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thật sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

jenfi - cách thức hoạt động

Nicky Minh

CTO and co-founder

What kind of founder are you??
Take the quiz to find out.

What kind of founder are you?
Take the quiz to find out

Scroll to top