Mẫu Giấy Vay Tiền Chi Tiết Và Mới Nhất Năm 2023

5 min read

Mẫu Giấy Vay Tiền Chi Tiết Và Mới Nhất Năm 2023

Giấy Vay Tiền: Mẫu Giấy Vay Tiền & Tải Về

Giấy vay tiền là loại giấy tờ giữa bên vay và bên cho vay về các chi tiết khoản vay. Bạn có thể dùng mẫu giấy cho vay tiền cá nhân giữa bạn bè, người thân, hoặc sử dụng giấy vay tiền doanh nghiệp để vay vốn kinh doanh, mua tài sản. 

Dưới đây, Jenfi Capital cung cấp các mẫu giấy cho vay tiền được sử dụng phổ biến tại Việt Nam để bạn có thể tải về.

Giấy Vay Tiền, Nhận Nợ Bao Gồm Những Nội Dung Gì?

Giấy Vay Tiền, Nhận Nợ Bao Gồm Những Nội Dung Gì

Mẫu giấy vay tiền đơn giản bao gồm các chi tiết về khoản vay như: số tiền vay, thông tin cá nhân, thời gian, mục đích vay, phương thức thanh toán và lãi suất. Bên dưới giấy vay tiền sẽ thể hiện cam kết, chữ ký của các bên liên quan trong hợp đồng vay.

 • Thông tin bên cho vay và bên đi vay: Cần đầy đủ thông tin về họ tên, năm sinh, thông tin về giấy tờ tùy thân (CMND, căn cước công dân, hộ chiếu), địa chỉ liên lạc, số điện thoại…
 • Số tiền vay và thời hạn vay: Số tiền vay phải được ghi cụ thể cả bằng số và bằng chữ, thời hạn vay nên ghi cụ thể ngày, tháng, năm.
 • Lãi suất: Cần ghi rõ cụ thể lãi suất %/ tháng. Trường hợp giấy vay tiền không tính lãi cần ghi là “bên A cho bên B vay không tính lãi”.
 • Phương thức trả nợ: Chuyển khoản, tiền mặt, tài sản….
 • Thỏa thuận khác: Phương thức giải quyết tranh chấp nếu, các quy định chi tiết khi một trong hai bên không tuân thủ theo đúng thỏa thuận

Giấy vay tiền cần có ít nhất 2 bản, nêu rõ bằng số và bằng chữ trong giấy, bên vay và bên cho vay mỗi bên giữ số lượng bản chính như nhau.

Xem thêm: Vay tiền nóng có phải tín dụng đen?

Mẫu Giấy Vay Tiền 2023 Mới Nhất

Mẫu Giấy Vay Tiền Mới Nhất 2023

Dưới đây là các mẫu giấy vay tiền mới nhất mà bạn có thể tải ngay và sử dụng

Mẫu giấy ghi nợ đơn giản

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY GHI NỢ 

 1. Thông tin bên vay:

Ông/ Bà (Họ và Tên)

Ngày sinh : XX/XX/YYYY

Căn cước công dân : ................do …. Cấp

Địa chỉ thường trú:

Ông/ Bà (Họ và Tên)

Ngày sinh : XX/XX/YYYY

Căn cước công dân : ................do …. Cấp

Địa chỉ thường trú:

 1. Thông tin bên cho vay:

Ngày sinh : XX/XX/YYYY

Căn cước công dân : ................do …. Cấp

Địa chỉ thường trú:

 1. Tài sản vay và lãi suất vay

Tiền cho vay : (bằng số) đồng ( bằng chữ: )

Lãi suất: % / tháng, trong thời hạn… tháng kể từ ngày …. đến …2023.

Thời gian trả lãi suất hàng tháng: 

 1. Mục đích vay
 2. Cam kết

Bên vay cam kết sẽ thanh toán tiền gốc và lãi suất theo đúng nội dung đã thỏa thuận . Nếu không thực hiện đúng cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên cho vay ( ký và ghi rõ họ tên ) 

Bên đi vay  ( ký và ghi rõ họ tên )

Tải Mẫu Giấy Vay Tiền bảng word: giấy vay tiền cá nhân đơn giản

Mẫu giấy vay tiền có thế chấp tài sản

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY GHI NỢ VÀ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ ĐẤT

BÊN CHO VAY ( BÊN A )

Ông/ Bà (Họ và Tên)

Ngày sinh : XX/XX/YYYY

Căn cước công dân : ................do …. Cấp

Địa chỉ thường trú:

Ông/ Bà (Họ và Tên)

Ngày sinh : XX/XX/YYYY

Căn cước công dân : ................do …. Cấp

Địa chỉ thường trú:

BÊN VAY ( BÊN B ) 

Ông/ Bà (Họ và Tên)

Ngày sinh : XX/XX/YYYY

Căn cước công dân : ................do …. Cấp

Địa chỉ thường trú:

Ông/ Bà (Họ và Tên)

Ngày sinh : XX/XX/YYYY

Căn cước công dân : ................do …. Cấp

Địa chỉ thường trú:

Sau khi hai bên thỏa thuận cùng ký giấy ghi tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

- Bằng số : … đồng

- Bằng chữ:... đồng.

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

- Thời hạn vay là … tháng kể từ ngày…  đến 2023.

- Phương thức vay : chuyển khoản qua số tài khoản............tại ngân hàng….

 Điều 3 : Lãi suất

- Bên A cho bên B số tiền với lãi suất …% một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

- Tiền lãi được trả hàng tháng vào ngày …

Điều 4: Tài sản thế chấp trong giấy ghi nợ

Quyền sử dụng đất của bên B đối với thửa đất cấp ngày… tháng … năm … , cụ thể như sau:

- Thửa đất số : 

- Tờ bản đồ số : 

- Địa chỉ thửa đất: 

- Loại đất : 

- Thời hạn sử dụng: 

- Tài sản trên đất : 

- Diện tích : 

Điều 5: Nghĩa vụ của bên A

- Chuyển tiền cho bên B đầy đủ theo thỏa thuận.

- Không được yêu cầu bên B trả lại tiền trước thời hạn.

- Bảo quản, giữ gìn giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Điều 6: Nghĩa vụ của bên B

- Bên B phải trả đủ tiền khi đến hạn.

- Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên B không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên B phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lại suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ.

- Đến thời hạn bên B không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên B phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

Điều 7: Mục đích sử dụng tiền vay

Điều 8: Những cam kết chung

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này.

- Trường hợp có xảy tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ thương lượng. Trường hợp không thể thỏa thuận được hai bên sẽ đưa ra Tòa án quận Đống Đa.

Điều 9 : Hiệu lực của hợp đồng

- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. tháng… năm … đến ngày …tháng  …năm 2023 .

- Hợp đồng này có lập 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

Bên cho vay ( ký và ghi rõ họ tên  ) 

Bên đi vay  ( ký và ghi rõ họ tên )

Tải Mẫu Giấy Vay Tiền bảng word: mẫu giấy vay tiền thế chấp tài sản

Câu hỏi thường gặp về giấy vay tiền

Quy định về lãi suất vay tiền dân sự

Lãi suất vay do các bên thỏa thuận, tuy nhiên không vượt quá 20%/ năm. Trong trường hợp lãi suất vượt 20%/ năm thì giấy vay tiền sẽ không có hiệu lực pháp lý. 

Giấy vay tiền viết tay có hợp pháp không

Căn cứ theo Điều 119 Bộ luật dân sự 2015, pháp luật không quy định phải đánh máy hay viết tay mẫu giấy vay tiền, miễn nội dung trên giấy vay tiền thể hiện đầy đủ các thông tin & bên tham gia tự nguyện ký kết, có đủ nhận thức dân sự khi thực hiện hợp đồng vay.

Giấy vay tiền có cần công chứng không

Giấy vay tiền có hiệu lực pháp luật mà không cần công chứng.

Vay vốn tăng trưởng cùng Jenfi

Để đăng ký nhận vốn, bạn chỉ cần:

 • Mở tài khoản Jenfi và Kết nối các tài khoản bán hàng của bạn. Các thuật toán từ Jenfi sẽ phân tích dữ liệu bán hàng của bạn và xem xét tình hình tài chính của doanh nghiệp bạn.
 • Nhận các gói tài chính sau 48 giờ (hoặc ít hơn). Sau khi xem xét tài chính của doanh nghiệp bạn, chúng tôi sẽ đưa ra các gói tài chính phù hợp với tình hình kinh doanh của bạn.
 • Chấp nhận gói tài chính bạn muốn để mở rộng quy mô kinh doanh. Bạn có thể sử dụng khoản vay vốn lưu động để quảng cáo hoặc mua hàng hóa dự trữ để bạn có thể tiếp cận thị trường và tăng trưởng!

Nhận vốn từ Jenfi Capital

 

Nicky Minh

CTO and co-founder

What kind of founder are you??
Take the quiz to find out.

What kind of founder are you?
Take the quiz to find out

Scroll to top