Hướng Dẫn Cách Tạo Mẫu Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh & Mẫu Download

5 min read

Mẫu Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Là Gì? Hướng Dẫn Cách Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh & Mẫu Download

báo cáo kết quả kinh doanh

Để theo dõi và đánh giá hoạt động của một doanh nghiệp, chúng ta sẽ cần xem xét số liệu trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được doanh nghiệp tổng hợp lại. Vậy báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Làm thế nào để trình bày và tạo mẫu báo cáo kết quả chi tiết và hoàn chỉnh? Hãy cùng Jenfi tìm hiểu trong bài viết sau. 

Mẫu Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Là Gì?

báo cáo kết quả kinh doanh

Theo định nghĩa, một bản báo cáo kết quả kinh doanh được biết đến là báo cáo tài chính định kỳ của doanh nghiệp. Trong bản báo cáo sẽ tổng hợp toàn bộ số liệu kế toán về doanh thu, chi phí, lợi nhuận để phản ánh được kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. 

Những số liệu được thể hiện trong bản báo cáo chính là yếu tố quan trọng để nhà quản trị có thể nắm được hiệu quả kinh doanh trong kỳ báo cáo, đưa ra những chiến lược kinh doanh đúng đắn kịp thời và hạn chế được tối đa rủi ro, thua lỗ cho doanh nghiệp. 

Ngoài ra, vào cuối kỳ kế toán năm, tất cả các doanh nghiệp phải lập báo cáo kết quả kinh doanh tài chính và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày. Đặc biệt với những doanh nghiệp lớn, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bắt buộc phải lập theo từng quý và công khai trên thị trường. 

Có 3 loại báo cáo kết quả kinh doanh là:

 • Báo cáo kết quả kinh doanh năm.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ đầy đủ. 

Ý Nghĩa Của Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Một bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm thông tin về:

 • Doanh thu: tổng số tiền doanh nghiệp thu về từ việc kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ.
 • Chi phí: những khoản tiền được chi ra nhằm mục đích mua hàng hóa dịch vụ, quản lý, tiêu thụ hàng hóa và các loại thuế nộp cho nhà nước. 
 • Lợi nhuận sau thuế: số tiền lãi thực tế, chính bằng doanh thu trừ đi chi phí. 

Bản báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện được tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm/hàng hóa/ dịch vụ của doanh nghiệp, so sánh với kết quả cùng kỳ năm trước để thấy được doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có phát triển hay không. 

Khi đọc bản báo cáo, người đọc cũng sẽ nắm được các loại chi phí như giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý cũng như các nguồn thu từ kinh doanh và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Từ đó sẽ giúp đánh giá được kết quả phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá được sản phẩm kinh doanh có triển vọng không và định hướng kế hoạch kinh doanh trong thời gian tiếp theo.

Cách Tạo Mẫu Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Chính Xác Nhất

báo cáo kết quả kinh doanh

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo kết quả kinh doanh

 • Tuân thủ các quy định và chuẩn mực kế toán. Các thông tin quan trọng cần được thuyết minh để giúp người đọc báo cáo nắm được tình trạng tài chính doanh nghiệp. 
 • Phản ánh đúng bản chất của các giao dịch và sự kiện. 
 • Thể hiện rõ ràng, chính xác các khoản mục về doanh thu, chi phí, lợi nhuận. 
 • Các khoản doanh thu, chi phí, lãi lỗ chưa thực hiện phát sinh từ giao dịch nội bộ sẽ phải loại trừ.

Kết cấu của một mẫu bản báo cáo kinh doanh 

Báo cáo kết quả kinh doanh gồm có 3 phần chính là:

 • Kết quả từ hoạt động kinh doanh chính
 • Kết quả từ hoạt động tài chính
 • Kết quả từ hoạt động khác

Bố cục của báo cáo kết quả kinh doanh 

Bản báo cáo phải có 5 cột là:

 • Chỉ tiêu báo cáo.
 • Mã số của từng chỉ tiêu.
 • Thuyết minh ( thuyết minh báo cáo tài chính): diễn giải số liệu chỉ tiêu tương ứng.
 • Số liệu năm nay.
 • Số liệu năm trước để so sánh.

Các chỉ tiêu của báo cáo kết quả kinh doanh 

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC của bộ tài chính, một bản báo cáo kinh doanh sẽ bao gồm 20 chỉ tiêu cơ bản được phân làm 3 nhóm chỉ tiêu. 

Nhóm doanh thu

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp không bao gồm các loại thuế gián thu như thuế giá trị gia tăng. 
 • Các khoản giảm trừ doanh thu như chiết khấu, giảm giá, hàng hoàn. 
 • Doanh thu thuần: doanh thu từ bán hàng trừ đi các khoản giảm trừ. 
 • Giá vốn bán hàng: tổng chi phí vốn sản phẩm và chi phí sản xuất hàng hóa dịch vụ. 
 • Lợi nhuận gộp: lợi nhuận thực tế thu, bằng doanh thu thuần trừ đi giá vốn. 
 • Doanh thu từ các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Nhóm chi phí

 • Chi phí tài chính như chi phí bản quyền, chi phí hoạt động liên doanh.
 • Chi phí lãi vay.
 • Chi phí bán hàng.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: bằng tổng lợi nhuận gộp trừ đi chi phí tài chính, lãi vay, bán hàng và quản lý. 
 • Thu nhập khác nếu có.
 • Chi phí khác nếu phát sinh.
 • Lợi nhuận khác.
 • Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.
 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

Nhóm lợi nhuận

 • Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: bằng lợi nhuận trước thuế trừ đi các khoản chi phí thuế. 
 • Lãi cơ bản trên cổ phiếu.
 • Lãi suy giảm trên cổ phiếu. 

Yêu cầu trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 • Các thông tin trong bản báo cáo cần đầy đủ, khách quan, trung thực, hợp lý và không có sai sót. 
 • Thông tin tài chính rõ ràng, thích hợp, giúp người đọc dễ hiểu và đưa ra được các dự đoán, phân tích chính xác. 
 • Trình bày đầy đủ, chi tiết các vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Thông tin có thể kiểm chứng và kịp thời. 
 • Trình bày nhất quán, dễ dàng so sánh với kết quả cùng kỳ năm trước. 

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh hoàn chỉnh 

báo cáo kết quả kinh doanh

Đến đây, chúng ta hãy cùng tham khảo hai mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 133 và thông tư 200 của Bộ Tài Chính bên dưới.

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133

báo cáo kết quả kinh doanh

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200

báo cáo kết quả kinh doanh

Tải file Word tại đây

Kết luận 

Trên đây là những thông tin chi tiết về báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Một bản báo cáo thể hiện đầy đủ và chính xác các chỉ tiêu đánh giá sẽ giúp người đọc, đặc biệt là nhà quản trị đưa ra kế hoạch kinh doanh đúng đắn và kịp thời. 

 

Jenfi Insights - Giúp bạn theo dõi sức khỏe tài chính mỗi ngày một cách nhanh chóng!

Jenfi Insights kết nối các tài khoản thương mại online và tài khoản quảng cáo của bạn vào một bảng điều khiển, giúp bạn theo dõi doanh số, chi phí, lợi nhuận... hàng ngày một cách nhanh chóng và đơn giản.

Với nguồn dữ liệu mạnh mẽ, Jenfi giúp bạn tìm ra chiến lược tiếp thị đang có lợi nhuận cao nhất và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong phễu khách hàng của bạn, giúp bạn đạt được hiệu suất kinh doanh tốt nhất mà không phải dựa vào bất kỳ phỏng đoán, thử nghiệm tốn kém nào.

Đăng Ký Jenfi Insights

Sign up now

Nicky Minh

CTO and co-founder

What kind of founder are you??
Take the quiz to find out.

What kind of founder are you?
Take the quiz to find out

Scroll to top