Cấp vốn cho chiến
dịch tiếp thị và
tăng trưởng của bạn

Quỹ Jenfi giúp tăng trưởng doanh
số bán hàng mà không phải chia
sẻ quyền sở hữu. Đăng ký nhận vốn trực tuyến
dễ dàng và phê duyệt chỉ trong vòng 24 giờ.

Điều Kiện

Doanh
Nghiệp Số

Jenfi hỗ trợ cho Thương mại điện
tử, các công ty SaaS, D2C, ứng dụng di động hoặc bất kỳ doanh nghiệp số nào khác.

Đăng Ký
Kinh Doanh

Đã đăng ký kinh doanh công ty cổ phần hoặc TNHH.

Đăng Ký
Kinh Doanh

Đã đăng ký kinh doanh công
ty cổ phần hoặc TNHH.Đã
đăng ký kinh doanh công
ty cổ phần hoặc TNHH.

Bạn có phù hợp?
Ước tính nguồn vốn được nhận ngay!

Không Vốn Chủ Sở Hữu

Không Pha Loãng

Không Chi Phí Ẩn

$
$

Các gói huy động vốn dành cho bạn*

Mục tiêu hoàn vốn
Mục tiêu hoàn vốn 4 tháng 5 tháng 6 tháng
Số tiền thanh toán trước
-
-
-
Phí 7.5% 9% 10.5%
Tổng số tiền hoàn vốn
Tổng số tiền hoàn vốn
Tổng số tiền hoàn vốn
Tổng số tiền hoàn vốn
Số tiền hoàn vốn mỗi tháng
Số tiền hoàn vốn mỗi tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng
Chia sẻ doanh thu (%)
Số tiền thanh toán trước
Số tiền thanh toán trước
Số tiền thanh toán trước
Số tiền thanh toán dự kiến mỗi tháng
Phí
Phí
Phí

Các gói huy động vốn dành cho bạn*

Mục tiêu hoàn vốn
Mục tiêu hoàn vốn
 • Số tiền thanh toán trước
  -
 • Phí
  7.5%
 • Tổng số tiền hoàn vốn
  Tổng số tiền hoàn vốn
Số tiền hoàn vốn mỗi tháng
Số tiền hoàn vốn mỗi tháng
 • Chia sẻ doanh thu (%)
  Số tiền thanh toán trước
 • Số tiền thanh toán dự kiến mỗi tháng
  Phí
*Chi phí thực tế có thể tăng nhẹ hoặc giảm, phụ thuộc vào kết quả đánh giá tín dụng từ đội ngũ Jenfi. Vui lòng liên hệ chúng tôi để tìm hiểu thêm về những ưu đãi phù hợp với bạn

Ready to see your business grow?

Consult Now

Các công ty do Jenfi giới thiệu có mức tăng trưởng doanh số trung bình là
8,1% mỗi tháng

Những Giải Pháp Cấp Vốn Của Chúng
Tôi Cho Doanh Nghiệp Số

Tài Trợ Hàng
Tồn Kho

Tài trợ cho hàng tồn kho của doanh nghiệp thương mại điện tử của bạn và đảm bảo sản phẩm của bạn luôn sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tăng trưởng
tiếp thị

Mở rộng quy mô Quảng cáo Meta, Quảng cáo Google, Quảng cáo TikTok hoặc các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số trực tuyến khác của bạn.

Hoàn trả theo
doanh thu

Hoàn trả theo tỷ lệ phần trăm doanh thu và không phải láp lực khi doanh thu của bạn chậm lại.

Thanh toán khoản
vay linh hoạt

Dễ kiểm soát với các hình thức trả nợ linh hoạt của chúng tôi, cho phép bạn đặt lịch trả nợ của riêng mình.

Sẵn Sảng Tăng Trưởng Doanh Nghiệp Của Bạn Ngay Hôm Nay?

Bạn sẽ nhận lại:

Jenfi cung cấp hướng đi thông minh hơn để phát triển doanh nghiệp. Không cần phải từ bỏ vốn chủ sở hữu. Quá trình phê duyệt nhanh chóng.

 • Vốn không pha loãng. 100% sở hữu công ty của bạn.
 • Kết nối với Chuyên gia đáng tin cậy cam kết thành công của bạn.
 • Quy định bởi x
 • Nhận thông tin chi tiết về hiệu suất tiếp thị của bạn.

Câu Hỏi Thường Gặp

Sẵn sảng để doanh nghiệp bạn tăng trưởng?

Doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển bùng nổ như thế nào với nguồn vốn tăng trưởng?

Scroll to top