Open post
Tối Ưu Kinh Doanh Với Kế Hoạch Kinh Doanh Mẫu Đơn Giản Và Hiệu Quả - Jenfi Capital

Tối Ưu Kinh Doanh Với Kế Hoạch Kinh Doanh Mẫu Đơn Giản Và Hiệu Quả

Tối Ưu Kinh Doanh Với Kế Hoạch Kinh Doanh Mẫu Đơn Giản Và Hiệu Quả - Jenfi Capital

1. Giới Thiệu

Để thành công trong hoạt động kinh doanh, việc lập kế hoạch kinh doanh là cực kỳ quan trọng. Một mẫu kế hoạch kinh doanh đơn giản và hiệu quả sẽ giúp bạn định hướng rõ ràng, phát triển chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính và đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

Trong bài viết này, Jenfi Capital cung cấp các kế hoạch kinh doanh mẫu (template) chuẩn bị sẵn trên word cho nhiều hoạt động khác nhau từ kế hoạch kinh doanh theo tháng, cho sale, kế hoạch kinh doanh trên 1 trang, kế hoạch gọi vốn… giúp bạn có ngay mẫu thiết kế sẵn cho nhu cầu của mình.

2. Mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh Cá Nhân Đơn Giản

mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh Cá Nhân Đơn Giản

Các phần cơ bản trong mẫu kế hoạch kinh doanh cá nhân thường bao gồm: Tổng quan về mô hình kinh doanh, mục tiêu kinh doanh, phân tích thị trường, chiến lược marketing, tài chính và dự báo doanh thu, hoạt động quản lý và phát triển công việc kinh doanh cá nhân.

Các đặc điểm của một mẫu kế hoạch kinh doanh cá nhân đơn giản: Dễ hiểu, dễ thực hiện, tập trung vào mục tiêu cụ thể, phù hợp với hoạt động kinh doanh của cá nhân và dễ dàng điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Tải ngay Mẫu kế hoạch kinh doanh cá nhân từ Jenfi Capital tại đây

3. Mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Word

Mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh Trên Word

Ưu điểm của việc sử dụng mẫu kế hoạch kinh doanh trên word 

Word là một công cụ văn phòng phổ biến và dễ sử dụng, cho phép người dùng tạo ra mẫu kế hoạch kinh doanh cá nhân theo ý muốn và điều chỉnh nhanh chóng khi cần thiết.

Các mẫu kế hoạch kinh doanh trên word cũng có thể được tìm thấy dễ dàng trên Internet hoặc từ các nguồn tài liệu chuyên nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc lập kế hoạch kinh doanh cá nhân.

Hướng dẫn sử dụng mẫu kế hoạch kinh doanh trên word

Bạn có thể bắt đầu với việc chọn một mẫu kế hoạch kinh doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình. 

Sau đó, bạn có thể điền thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn, mục tiêu kinh doanh, phân tích thị trường, chiến lược marketing, tài chính và dự báo doanh thu, hoạt động quản lý và phát triển doanh nghiệp.

Ngoài ra, bạn cũng nên điều chỉnh và cá nhân hóa mẫu kế hoạch kinh doanh theo nhu cầu và mục tiêu riêng của mình để đạt được kết quả tốt nhất.

Tải ngay Mẫu kế hoạch kinh doanh trên Word đơn giản từ Jenfi Capital tại đây

4. Mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh Theo Tháng

Mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh Theo Tháng

Kế hoạch kinh doanh theo tháng giúp bạn theo dõi tiến độ kinh doanh, đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh, đưa ra điều chỉnh kịp thời và đạt được mục tiêu kinh doanh trong thời gian ngắn hơn.

Cách lập kế hoạch kinh doanh theo tháng

Bạn có thể bắt đầu với việc xác định các mục tiêu cụ thể cho từng tháng, đặt ra các chỉ tiêu đo lường và định danh công việc cần thực hiện trong tháng. 

Sau đó, bạn có thể theo dõi, đánh giá và điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình dựa trên kết quả đạt được trong tháng trước đó.

Tải ngay Mẫu kế hoạch kinh doanh theo tháng đơn giản từ Jenfi Capital tại đây

5. Mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh Theo Năm

Mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh Theo Năm

Mục tiêu của kế hoạch kinh doanh theo năm là định hướng và hướng đến những kết quả cụ thể mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng thời gian dài là một năm kinh doanh. Mục tiêu này cần phải SMART, tức là Cụ thể (Specific), Đo lường được (Measurable), Có khả năng đạt được (Attainable), Liên quan (Relevant) và Có thời hạn (Time-bound). 

Cách lập kế hoạch kinh doanh theo năm

Kế hoạch kinh doanh theo năm thường bao gồm nhiều chi tiết mang tính định hướng trong doanh nghiệp. Các thành phần chủ yếu bao gồm

 • Tổng quan về doanh nghiệp: Giới thiệu về doanh nghiệp của bạn, bao gồm tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, và mô tả ngắn về sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.
 • Mục tiêu kinh doanh: Xác định các mục tiêu cụ thể và rõ ràng mà doanh nghiệp của bạn muốn đạt được trong năm, ví dụ như doanh thu, lãi ròng, số lượng khách hàng mới, hoặc mở rộng thị trường.
 • Phân tích thị trường: Nghiên cứu và phân tích thị trường mục tiêu của doanh nghiệp, bao gồm đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng, và xu hướng thị trường. Đánh giá các cơ hội và thách thức trong năm tới.
 • Chiến lược tiếp thị: Đề xuất các hoạt động tiếp thị cụ thể để đạt được mục tiêu kinh doanh của năm, bao gồm chiến dịch quảng cáo, tiếp thị trực tuyến, tiếp thị mạng xã hội, và các hoạt động tiếp thị khác.
 • Quản lý tài chính: Dự tính dòng tiền, nguồn vốn, và nguồn lực tài chính cần thiết để thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm. Bao gồm cả dự báo doanh thu, chi phí, lãi ròng, và các chỉ số tài chính khác.
 • Quản lý sản phẩm và dịch vụ: Nêu rõ chiến lược phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, bao gồm cải tiến sản phẩm hiện tại, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, hoặc cải thiện chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Quản lý nhân sự: Xác định các nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp trong năm, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, và phát triển nhân viên. Nêu rõ các kế hoạch tăng cường năng lực và năng suất lao động.
 • Đánh giá và đo lường: Thiết lập các chỉ số hiệu quả hoạt động (KPIs) đo lường tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm. Nêu rõ các phương pháp đánh giá, theo dõi và báo cáo tiến bộ, và các biện pháp điều chỉnh nếu cần thiết để đạt được các mục tiêu đã đề ra.
 • Kế hoạch hoạt động: Tổng hợp các hoạt động cụ thể và lịch trình thực hiện trong năm, bao gồm các hoạt động tiếp thị, phát triển sản phẩm, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, và các hoạt động khác liên quan đến kế hoạch kinh doanh.
 • Dự phòng và giải pháp: Đưa ra kế hoạch dự phòng và các giải pháp khắc phục trong trường hợp kế hoạch kinh doanh gặp khó khăn, bao gồm các kế hoạch khẩn cấp, đối phó với rủi ro, hoặc thích ứng với các thay đổi bất ngờ trong môi trường kinh doanh.
 • Tổng kết: Tổng hợp lại các điểm chính của kế hoạch kinh doanh năm, nhấn mạnh lại mục tiêu kinh doanh, chiến lược tiếp thị, quản lý tài chính, quản lý sản phẩm và dịch vụ, quản lý nhân sự, và các hoạt động hoạt động khác.
 • Đánh giá: Đánh giá lại kế hoạch kinh doanh năm trước, nhận xét về thành tựu, thất bại, học hỏi và các điểm cần cải thiện trong năm tiếp theo.

Tải ngay Mẫu kế hoạch kinh doanh theo năm đơn giản từ Jenfi Capital tại đây

6. Mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Hoạt Động Sale

Mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Hoạt Động Sale

Kinh doanh trong hoạt động sale đòi hỏi một kế hoạch kinh doanh cụ thể và hiệu quả để đạt được các mục tiêu kinh doanh, tăng doanh số bán hàng, và đạt được lợi nhuận cao. 

Một mẫu kế hoạch kinh doanh cho hoạt động sale sẽ giúp bạn xác định các chiến lược, mục tiêu, và hoạt động cụ thể để thu hút khách hàng, tăng doanh số bán hàng và đạt được lợi nhuận mong muốn.

Cách lập mẫu kế hoạch kinh doanh cho hoạt động sale

Mẫu kế hoạch kinh doanh cho hoạt động sale bao gồm các phần sau:

 • Tổng quan về hoạt động sale: Đưa ra các thông tin cơ bản về hoạt động sale của doanh nghiệp, bao gồm mục tiêu kinh doanh, lợi nhuận mong muốn, và các dự án sale cụ thể.
 • Phân tích thị trường: Nêu rõ các thông tin về thị trường đích, đối tượng khách hàng, đặc điểm và nhu cầu của khách hàng, cạnh tranh trong thị trường, và các cơ hội và thách thức trong hoạt động sale.
 • Chiến lược sale: Đưa ra các chiến lược, phương pháp, và kế hoạch cụ thể để thu hút khách hàng, tăng doanh số bán hàng, và đạt được mục tiêu kinh doanh. Bao gồm các hoạt động marketing, chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi, phát triển kênh phân phối, và xây dựng mối quan hệ khách hàng.
 • Kế hoạch tài chính: Đưa ra dự báo tài chính, bao gồm dự án doanh thu, chi phí hoạt động, lãi suất, và lợi nhuận dự kiến từ hoạt động sale. Nêu rõ nguồn vốn, nguồn lực cần thiết, và các biện pháp quản lý tài chính hiệu quả.
 • Đánh giá và điều chỉnh: Đưa ra các chỉ tiêu đo lường và phương pháp đánh giá hiệu quả của hoạt động sale. Nêu rõ các biện pháp điều chỉnh, cải tiến, và hoàn thiện hoạt động sale dựa trên kết quả đạt được và phản hồi từ khách hàng.

Tải ngay Mẫu kế hoạch kinh doanh cho hoạt động sale đơn giản từ Jenfi Capital tại đây

7. Kết Luận

Kế hoạch kinh doanh là một công cụ quan trọng giúp toàn bước đột phá và đạt được kết quả kinh doanh mong muốn. Mẫu kế hoạch kinh doanh là những công cụ hữu ích để giúp bạn xây dựng kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh và có kết quả cao trong hoạt động kinh doanh. Bằng việc áp dụng các mẫu kế hoạch kinh doanh đã được đề cập trong bài viết này, bạn sẽ có một góc nhìn toàn diện về hoạt động của mình, từ kế hoạch kinh doanh theo năm, theo tháng, theo tuần…

Ngoài ra, bạn cần lưu ý rằng mẫu kế hoạch kinh doanh là công cụ linh hoạt và có thể điều chỉnh theo thời gian và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Vì vậy, hãy luôn cập nhật và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của bạn dựa trên phản hồi từ khách hàng, thị trường, và kết quả đạt được để đạt được thành công.

8. Câu Hỏi Thường Gặp Về Mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh

Kế hoạch kinh doanh là gì?

Kế hoạch kinh doanh là một tài liệu chi tiết và tổng hợp các hoạt động, mục tiêu, chiến lược, và kế hoạch hành động của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là trong một năm. Kế hoạch kinh doanh giúp định hướng và điều chỉnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ việc đặt ra mục tiêu, phân tích thị trường, lập chiến lược, phân bổ nguồn lực, đến định hình hoạt động kinh doanh cụ thể.

Tại sao cần có một mẫu kế hoạch kinh doanh?

Một mẫu kế hoạch kinh doanh cung cấp một cấu trúc và hướng dẫn cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch và quản lý hoạt động kinh doanh của mình. Mẫu kế hoạch kinh doanh giúp đồng nhất các thông tin cần thiết, đảm bảo tính nhất quán và logic trong kế hoạch. Nó cũng giúp đơn giản hóa quá trình lập kế hoạch và giúp người đọc dễ dàng hiểu được kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ đề liên quan: mẫu kế hoạch kinh doanh cá nhân, mẫu kế hoạch kinh doanh đơn giản, kế hoạch kinh doanh là gì, mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word, mẫu kế hoạch kinh doanh theo tháng, mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale.

Phát triển kinh doanh cùng Jenfi!

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vốn để mở rộng kinh doanh,... hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng cùng chúng tôi. Với Jenfi Capital, doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký khoản vay lên tới 10 tỷ VND mà không cần tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu, cho phép các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thật sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

jenfi - cách thức hoạt động

Nicky Minh

CTO and co-founder

Open post
OKR - Công Cụ Hiệu Quả Để Quản Lý Mục Tiêu Doanh Nghiệp - Jenfi Capital

OKR - Công Cụ Hiệu Quả Để Quản Lý Mục Tiêu Doanh Nghiệp

OKR - Công Cụ Hiệu Quả Để Quản Lý Mục Tiêu Doanh Nghiệp - Jenfi Capital

Cùng với sự phát triển của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số trên toàn cầu, việc sử dụng phần mềm OKR (Objectives and Key Results) tại doanh nghiệp đang ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Các doanh nghiệp đang nhận ra giá trị và lợi ích của việc áp dụng phần mềm OKR vào việc quản lý và định hướng mục tiêu của tổ chức. 

Nếu doanh nghiệp bạn đang muốn triển khai phần mềm OKR, cùng Jenfi Capital tìm hiểu về về tính năng, lợi ích, và cách lựa chọn phần mềm OKR phù hợp trong bài viết sau. Bên cạnh đó, bạn có thể thử tải template triển khai OKR miễn phí từ Jenfi ở phần cuối bài viết này.

1. Lịch sử phương pháp OKR

Lịch sử phương pháp OKR

OKR là viết tắt của cụm từ "Objective and Key Results" (Mục tiêu và Kết quả). Đây là một phương pháp quản lý mục tiêu được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức doanh nghiệp hiện đại. 

Phương pháp OKR (Objectives and Key Results) xuất phát từ công ty Intel vào những năm 1970s, và sau đó được phổ biến toàn cầu nhờ công ty Google. Phương pháp này được tạo ra bởi Andrew Grove, cựu CEO của Intel, và sau đó được áp dụng rộng rãi tại Google bởi John Doerr, một nhà đầu tư và cố vấn chiến lược nổi tiếng.

Trong OKR, "Objectives" (Mục tiêu) là các kết quả cụ thể và định hướng mà một tổ chức hoặc một nhóm công việc muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. 

"Key Results" (Kết quả chủ chốt) là những chỉ số đo lường cụ thể và có thể đạt được để đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu. 

Công cụ này giúp đồng bộ hóa mục tiêu giữa các cá nhân và đội nhóm trong tổ chức, đẩy mạnh tính minh bạch và đo lường hiệu quả kết quả công việc.

Sau khi được Google áp dụng thành công, phương pháp OKR đã trở thành một công cụ quản lý mục tiêu phổ biến và được áp dụng rộng rãi trong nhiều công ty công nghệ khác, cũng như trong các doanh nghiệp ở nhiều ngành công nghiệp khác. OKR đã được chứng minh là một phương pháp hiệu quả để định hướng và quản lý mục tiêu trong tổ chức, giúp cải thiện hiệu suất, sự phối hợp, và đạt được kết quả đáng kể.

2. Phần Mềm OKR 

Phần Mềm OKR 

Phần Mềm OKR là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quản lý OKR trong tổ chức. Với nhiều tính năng tiện ích, phần mềm OKR giúp tổ chức quản lý và theo dõi tiến độ của các mục tiêu, đánh giá kết quả, và tối ưu hóa quá trình quản lý OKR. Các tính năng của phần mềm OKR giúp tạo ra môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy sự tương tác và đồng hành giữa các thành viên trong tổ chức.

Việc Intel và Google tiên phong trong ứng dụng phương pháp ORK vào quản lý công việc cũng khiến nhiều người băn khoăn, liệu ORK tại hai tập đoàn này được triển khai như thế nào.

Trên thực tế, Intel và Google đã sử dụng các công cụ và phương pháp riêng để triển khai OKR trong tổ chức của họ. Dưới đây là một số thông tin về cách mà hai công ty này đã triển khai phương pháp OKR:

OKR tại Intel

Intel sử dụng một công cụ được gọi là "Intel's OKR Database" để quản lý và theo dõi các mục tiêu của các nhân viên. Công cụ này giúp đồng bộ hóa các mục tiêu giữa các bộ phận và đơn vị công việc trong toàn công ty.

Các nhân viên Intel thường xuyên cập nhật và theo dõi tiến độ của các mục tiêu của mình trong cơ sở dữ liệu OKR này. Những cuộc đánh giá định kỳ giữa quản lý và nhân viên cũng được thực hiện để đánh giá hiệu quả đạt được của các mục tiêu và đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết.

OKR tại Google

Google sử dụng một công cụ nội bộ được gọi là "Google's OKR System" để quản lý và theo dõi OKR của các đơn vị và nhân viên trong công ty. Công cụ này cho phép nhân viên đặt các mục tiêu cụ thể và đánh giá kết quả đạt được.

Google cũng có quy trình định kỳ để đánh giá và điều chỉnh các mục tiêu OKR, đồng thời cũng thúc đẩy tính minh bạch và tương tác giữa các đơn vị và các nhân viên trong việc theo dõi và đạt được kết quả của các mục tiêu.

Cả Intel và Google đều chú trọng vào tính minh bạch, đồng bộ hóa mục tiêu, đánh giá kết quả, và tương tác giữa các đơn vị và nhân viên trong quá trình triển khai OKR.

Qua hai ví dụ trên, có thể thấy công cụ (phần mềm) và phương pháp triển khai OKR có thể thay đổi tùy theo tổ chức, nhưng mục tiêu chung là đảm bảo tính minh bạch, phối hợp, và đo lường hiệu quả của mục tiêu đề ra.

3. Các tính năng chính của Phần Mềm OKR

Các tính năng chính của Phần Mềm OKR

Thiết lập và quản lý mục tiêu

Phần Mềm OKR cho phép tổ chức dễ dàng thiết lập, theo dõi và quản lý mục tiêu của các đơn vị, nhóm, hoặc cá nhân. Người dùng có thể đặt mục tiêu, thiết lập các Kết quả Kinh doanh Chính (KPIs), đánh giá mức độ hoàn thành, và gán người phụ trách cho từng mục tiêu.

Theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả

Phần Mềm OKR cung cấp giao diện dễ sử dụng và tính nhất quán giúp người dùng dễ dàng theo dõi tiến độ của các mục tiêu và đánh giá kết quả đạt được. Các công cụ đo lường và báo cáo tích hợp trong phần mềm OKR

4. Lựa chọn Phần Mềm OKR phù hợp cho doanh nghiệp của bạn

Lựa chọn Phần Mềm OKR phù hợp cho doanh nghiệp của bạn

Khi lựa chọn phần mềm OKR phù hợp cho doanh nghiệp của bạn, có một số tiêu chí cần xem xét để đảm bảo phần mềm có thể đem lại hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu. 

Dưới đây là những tiêu chí quan trọng bạn nên xem xét:

Tính nhất quán

Phần mềm OKR cần đảm bảo tính nhất quán trong việc thiết lập, quản lý, theo dõi và đánh giá mục tiêu. Nó cần cung cấp một giao diện dễ sử dụng và giao tiếp rõ ràng giữa các thành viên trong tổ chức để đạt được tính nhất quán trong việc thực hiện OKR.

Tính linh hoạt

Phần mềm OKR nên cho phép điều chỉnh và thay đổi mục tiêu một cách dễ dàng theo sự thay đổi của môi trường kinh doanh hoặc mục tiêu của tổ chức. Nó cũng cần hỗ trợ tính linh hoạt trong việc thiết lập và quản lý OKR theo từng bộ phận, dự án hoặc cá nhân trong tổ chức.

Tính tích hợp

Phần mềm OKR cần hỗ trợ tính tích hợp với các công cụ đo lường và báo cáo khác trong tổ chức để đánh giá kết quả đạt được từ các mục tiêu OKR. Nó cũng nên cung cấp khả năng chia sẻ, đồng bộ hoá và quản lý dữ liệu OKR giữa các bộ phận, dự án hoặc cá nhân trong tổ chức.

Tính bảo mật

Phần mềm OKR cần đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân, dữ liệu OKR và các dữ liệu quan trọng khác của tổ chức. Nó cần tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu hiện hành và có khả năng kiểm soát quyền truy cập của người dùng.

5. Đánh giá và so sánh các phần mềm OKR phổ biến trên thị trường 

Đánh giá và so sánh các phần mềm OKR phổ biến trên thị trường 

Đánh giá và so sánh các phần mềm OKR phổ biến trên thị trường là một bước quan trọng trong quá trình lựa chọn phần mềm OKR phù hợp. Có nhiều lựa chọn phổ biến như Leapsome, ClickUp, Synergita, WorkBoard, Asana… 

Tuy nhiên, để đánh giá và so sánh chúng, bạn cần xem xét các tính năng, khả năng tích hợp, tính linh hoạt, độ dễ sử dụng, bảo mật, hỗ trợ khách hàng, và giá cả của từng phần mềm.

Ngoài ra, cũng nên xem xét đánh giá và phản hồi từ người dùng hiện tại của các phần mềm OKR để có cái nhìn trực tiếp về trải nghiệm sử dụng của họ.

Dành cho bạn: Đánh giá top 10 phần mềm OKR phổ biến hiện nay

6. Chi phí sử dụng phần mềm OKR

Chi phí sử dụng phần mềm OKR

Cuối cùng, cần xem xét yếu tố chi phí sử dụng khi chọn phần mềm OKR phù hợp với ngân sách của bạn. Chi phí sử dụng phần mềm OKR có thể dao động đáng kể từ miễn phí cho đến các gói trả phí với tính năng và hỗ trợ cao cấp. 

Việc đánh giá và so sánh các tùy chọn về giá cả sẽ giúp đưa ra quyết định hợp lý về việc đầu tư vào phần mềm OKR nào là phù hợp nhất với nguồn lực tài chính của tổ chức. Nếu bạn chưa có ngân sách mua phần mềm OKR, bạn có thể thử sử dụng template OKR miễn phí dưới đây.

Dành cho bạn: Template OKR miễn phí

7. Kết luận

OKR là một công cụ quản lý mục tiêu hiệu quả cho tổ chức, giúp đạt được tính nhất quán, tính linh hoạt và khả năng tích hợp trong việc thiết lập, quản lý và theo dõi mục tiêu. Việc lựa chọn phần mềm OKR phù hợp là một bước quan trọng trong việc triển khai và thực hiện OKR trong tổ chức. Bằng cách xem xét các tiêu chí quan trọng như tính nhất quán, tính linh hoạt, tính tích hợp, tính bảo mật, đánh giá từ người dùng, và nguồn lực tài chính của tổ chức, bạn có thể lựa chọn phần mềm OKR phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của tổ chức của bạn.

8. Câu hỏi thường gặp (FAQs) liên quan đến phần mềm OKR

Phần mềm OKR là gì?

Phần mềm OKR là một công cụ dùng để thiết lập, quản lý và theo dõi mục tiêu và kết quả theo phương pháp Mục tiêu và Kết quả Khóa (OKR) trong tổ chức. Nó giúp tổ chức đạt được tính nhất quán, tính linh hoạt và tính tích hợp trong việc quản lý các mục tiêu và đánh giá hiệu suất.

Lợi ích của việc sử dụng phần mềm OKR là gì?

Việc sử dụng phần mềm OKR mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Giúp định hướng và đồng bộ hóa mục tiêu của các thành viên trong tổ chức.
 • Giúp đo lường hiệu quả và tiến trình đạt được mục tiêu.
 • Tăng tinh thần phấn đấu và động lực cho nhân viên khi thấy được mục tiêu của mình và tiến trình đạt được mục tiêu.
 • Cải thiện việc theo dõi tiến độ và sử dụng thời gian hiệu quả hơn.

Chủ đề liên quan: Công cụ OKR, Phần mềm đặt mục tiêu và đánh giá hiệu suất, Hệ thống quản lý OKR, Ứng dụng OKR, Phần mềm định hướng mục tiêu và đánh giá, Công nghệ OKR, Giải pháp OKR, Nền tảng OKR, Công cụ theo dõi OKR, Phần mềm lập kế hoạch và theo dõi OKR.

Phát triển kinh doanh cùng Jenfi!

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vốn để mở rộng kinh doanh,... hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng cùng chúng tôi. Với Jenfi Capital, doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký khoản vay lên tới 10 tỷ VND mà không cần tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu, cho phép các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thật sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

jenfi - cách thức hoạt động

Nicky Minh

CTO and co-founder

Open post
Giải Ngân: Khái Niệm, Cách Hoạt Động, Phân Loại, Và Ví Dụ Về Giải Ngân - Jenfi Capital

Giải Ngân: Khái Niệm, Cách Hoạt Động, Phân Loại, Và Ví Dụ Về Giải Ngân

Giải Ngân: Khái Niệm, Cách Hoạt Động, Phân Loại, Và Ví Dụ Về Giải Ngân - Jenfi Capital

Giải ngân là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong vay vốn ngân hàng và đầu tư. Quá trình giải ngân đề cập đến việc chuyển giao số tiền từ nguồn tài trợ, cho vay, hoặc đầu tư sang tài khoản hoặc dự án cụ thể. Giải ngân liên quan đến nhiều khía cạnh, từ vay vốn doanh nghiệp, đầu tư dự án, cho đến tiêu dùng cá nhân như vay mua nhà, mua ô tô. 

Trong bài viết này, cùng Jenfi Capital tìm hiểu chi tiết về khái niệm "giải ngân", cách hoạt động, các hình thức giải ngân phổ biến, và các ví dụ cụ thể về quá trình giải ngân trong thực tế.

Jenfi Capital là Quỹ Cấp Vốn Tăng Trưởng tiên phong tại Việt Nam. Nhận nguồn vốn!

1. Giới thiệu về Giải ngân

Giới thiệu về Giải ngân

Định nghĩa

Giải ngân là quá trình chuyển tiền từ nguồn tài chính đến người hoặc tổ chức nhận, dựa trên các điều kiện và thỏa thuận đã được đề ra. Đây là một phần quan trọng trong giao dịch tài chính, đồng thời cũng là bước cuối cùng trong quy trình cho vay hoặc đầu tư.

Tầm quan trọng của giải ngân trong giao dịch tài chính

Giải ngân đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tiền được chuyển đến đúng người hoặc tổ chức theo các điều kiện đã thỏa thuận. Quá trình cũng đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ các quy định liên quan để đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của giao dịch tài chính.

2. Giải ngân hoạt động như thế nào

Giải ngân hoạt động như thế nào

Quy trình giải ngân

Quá trình bao gồm các bước sau: 

 • đối tác tài chính đưa ra yêu cầu giải ngân
 • ngân hàng hoặc tổ chức tài chính tiến hành xác nhận và kiểm tra thông tin
 • thực hiện chuyển tiền đến người hoặc tổ chức nhận theo thỏa thuận đã đề ra.

Các bên liên quan 

Trong quá trình giải ngân, có những bên liên quan chính sau:

 • Người hoặc tổ chức nhận: là người hoặc tổ chức nhận khoản tiền được giải ngân.
 • Đối tác tài chính: là ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cung cấp nguồn tài chính.
 • Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính giải ngân: là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện quá trình.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian và quy trình giải ngân

Thời gian và quy trình có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Điều kiện và thỏa thuận giải ngân đã được đề ra.
 • Quy trình kiểm tra, xác nhận thông tin của người hoặc tổ chức nhận.
 • Quy định pháp lý và quy trình nộp đơn, xử lý hồ sơ.
 • Độ phức tạp của dự án hoặc giao dịch đầu tư liên quan đến giải ngân.
 • Chính sách, quy trình và quy định của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

3. Các loại giải ngân

Các loại giải ngân

Giải ngân khi vay

 • Vay tiêu dùng: Người vay tiêu dùng có thể yêu cầu giải ngân để sử dụng vào các mục đích cá nhân như mua sắm, du lịch, giáo dục, và sinh hoạt hàng ngày.
 • Vay doanh nghiệp: Các doanh nghiệp có thể yêu cầu giải ngân để đầu tư, mở rộng hoạc kinh doanh, phát triển dự án, hoặc thanh toán nợ.

Giải ngân theo đầu tư

 • Đầu tư tài chính: Các nhà đầu tư có thể yêu cầu giải ngân để đầu tư vào chứng khoán, quỹ đầu tư, hoặc các công cụ tài chính khác nhằm đạt lợi nhuận dài hạn.
 • Đầu tư dự án: Các dự án đầu tư lớn hoặc công trình cơ sở hạ tầng cần nguồn vốn để triển khai và hoàn thiện, và giải ngân là một phương thức hỗ trợ tài chính cho các dự án này.

4. Ví dụ về giải ngân

Ví dụ về giải ngân

Ví dụ về giải ngân theo vay

Một doanh nghiệp yêu cầu vay vốn từ ngân hàng để mở rộng hoạt động sản xuất. 

Sau khi thỏa thuận về điều kiện vay, ngân hàng sẽ thực hiện giải ngân bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp sử dụng số tiền này để đầu tư và phát triển hoạt động kinh doanh.

Ví dụ về giải ngân theo đầu tư

Một nhà đầu tư quyết định đầu tư vào quỹ đầu tư bất động sản. 

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và thỏa thuận về số tiền đầu tư, người đầu tư sẽ yêu cầu giải ngân từ quỹ đầu tư. Quỹ đầu tư sau đó sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhà đầu tư, cho phép nhà đầu tư sử dụng số tiền này để đầu tư vào dự án bất động sản.

5. Lợi ích của giải ngân

Lợi ích của giải ngân

Hỗ trợ tài chính

Cung cấp nguồn vốn cần thiết để thực hiện các dự án, hoạt động kinh doanh, hoặc đầu tư tài chính. Điều này giúp giải quyết vấn đề thiếu vốn và đáp ứng nhu cầu tài chính của cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Tăng cường khả năng cạnh tranh

Cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể thực hiện các dự án, đầu tư vào cơ hội kinh doanh hoặc mở rộng quy mô hoạt động. Điều này giúp tăng cường khả năng cạnh tranh, tăng doanh thu, lợi nhuận và tiềm năng phát triển.

Tận dụng cơ hội đầu tư

Giải ngân cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư tận dụng các cơ hội đầu tư hấp dẫn trên thị trường tài chính. Các dự án đầu tư hoặc các công cụ tài chính khác có thể mang lại lợi nhuận cao, và giải ngân giúp nhà đầu tư tham gia vào các dự án này.

Tiết kiệm thời gian và nguồn lực

Tiết kiệm thời gian và nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện các dự án hoặc giao dịch đầu tư. Thay vì phải tích luỹ tiền từ nguồn vốn riêng, người vay hoặc nhà đầu tư có thể sử dụng nguồn vốn giải ngân để thực hiện nhanh chóng các kế hoạch hoạc cơ hội đầu tư.

6. Những thách thức của giải ngân

Những thách thức của giải ngân

Quy trình phức tạp

Quy trình thường đi kèm với nhiều bước thủ tục phức tạp, bao gồm đánh giá tín dụng, xác nhận thông tin, xử lý hồ sơ, và kiểm tra hợp pháp. Điều này có thể đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, đồng thời cần có kiến thức và kinh nghiệm về tài chính để hiểu rõ các quy định và thủ tục liên quan.

Rủi ro tài chính

Giải ngân có thể mang đến những rủi ro tài chính cho các quỹ đầu tư hoặc người vay. Nếu dự án đầu tư không thành công hoặc không đạt được kết quả như dự kiến, có thể xảy ra thua lỗ hoặc không thể hoàn lại số tiền đã giải ngân. Điều này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng thanh toán và đánh giá rủi ro trước khi thực hiện giải ngân.

Nhu cầu tài chính của quỹ đầu tư

Các quỹ đầu tư đôi khi đòi hỏi nguồn vốn lớn để đáp ứng nhu cầu của dự án hoặc hoạt động kinh doanh. Việc giải ngân cần có sự chuẩn bị tài chính và khả năng đáp ứng của quỹ đầu tư để đảm bảo tiền được chuyển vào đúng thời điểm và đủ lớn để đáp ứng nhu cầu dự án.

Nghiêm ngặt về điều kiện vay

Đối với người vay, giải ngân có thể liên quan đến nhiều điều kiện, chẳng hạn như độ tuổi, năng lực tài chính, hoặc khả năng đảm bảo. Nếu không đáp ứng được các điều kiện này, người vay có thể không được giải ngân hoặc phải đối mặt với những hạn chế trong việc sử dụng số tiền đã được giải ngân.

7. Làm thế nào để đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi?

Làm thế nào để đảm bảo quá trình giải ngân diễn ra thuận lợi?

Để đảm bảo quá trình  diễn ra thuận lợi, người vay hoặc quỹ đầu tư cần thực hiện một số biện pháp, bao gồm:

 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác, đáp ứng yêu cầu của nguồn vốn.
 • Tìm hiểu kỹ về các quy định pháp lý, điều kiện và yêu cầu của nguồn vốn trước khi đệ trình đơn vay.
 • Tham gia đàm phán, thương lượng và đàm phán một cách tỷ mỷ với người cho vay hoặc quỹ đầu tư để đạt được điều kiện và điều khoản tốt nhất.
 • Theo dõi quá trình và hoàn thành các bước, thủ tục, và yêu cầu theo đúng tiến độ.
 • Đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong cung cấp thông tin và giấy tờ liên quan đến hồ sơ đề nghị vay.
 • Có kế hoạch tài chính và dự phòng để đối phó với các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình giải ngân, bao gồm cả khả năng chi trả lãi suất và tiền vay đúng hạn.

8. Kết luận

Quá trình giải ngân là một giai đoạn quan trọng trong quá trình vay vốn hoặc đầu tư, đồng thời cũng đem lại nhiều lợi ích và cơ hội cho các tổ chức hoặc cá nhân. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị kỹ càng, tìm hiểu cẩn thận và quản lý rủi ro để đạt được kết quả tốt nhất. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về giải ngân và đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết để hiểu rõ hơn về quy trình này.

9. Câu hỏi thường gặp

Giải ngân là gì?

Giải ngân là quá trình chuyển tiền từ nguồn vốn của một tổ chức hoặc cá nhân cho một dự án hoặc một người vay để sử dụng trong hoạt động kinh doanh, đầu tư hoặc mục đích tài chính khác.

Ai có thể được giải ngân?

Cả tổ chức và cá nhân đều có thể được giải ngân, tùy thuộc vào quy định của nguồn vốn và đúng với các điều kiện đặt ra. Các người vay thường là các doanh nghiệp, cá nhân, hoặc các dự án đầu tư.

Lợi ích của giải ngân là gì?

Giải ngân giúp người vay hoặc quỹ đầu tư tiếp cận nguồn vốn cần thiết để thực hiện dự án, mở rộng hoạt động kinh doanh, hoặc đầu tư vào cơ hội mới. Nó cũng có thể giúp tăng khả năng thanh toán, đánh giá tín dụng, hoặc tận dụng cơ hội đầu tư.

Quy trình giải ngân như thế nào?

Quy trình giải ngân thường bao gồm đệ trình đơn vay hoặc đề xuất dự án, kiểm tra và đánh giá tài chính của người vay hoặc quỹ đầu tư, xác định điều kiện và thỏa thuận vay, thực hiện giải ngân và theo dõi và báo cáo sau khi thực hiện. Quy trình này có thể khác nhau tùy thuộc vào nguồn vốn và đơn vị giải ngân.

Có nhược điểm nào của giải ngân không?

Có một số nhược điểm bao gồm phải tuân thủ các quy định pháp lý, đáp ứng các điều kiện và yêu cầu của nguồn vốn, nghiêm ngặt về thủ tục và thời gian, cũng như khả năng đối mặt với rủi ro tài chính nếu dự á

Có những thách thức nào trong quá trình giải ngân?

Quá trình cũng đôi khi đối mặt với những thách thức nhất định. Một số thách thức phổ biến bao gồm yêu cầu về tài sản đảm bảo, hồ sơ tín dụng không đạt yêu cầu, tính phức tạp của thủ tục và hồ sơ đề nghị vay, và khó khăn trong việc xác định giá trị tài sản thế chấp.

Những rủi ro nào có thể xảy ra trong quá trình giải ngân?

Có những rủi ro tiềm tàng bao gồm rủi ro về tài chính, rủi ro về thị trường, rủi ro chính sách, rủi ro liên quan đến thời gian và quy trình giải ngân, cũng như rủi ro pháp lý. Các người vay hoặc quỹ đầu tư cần phải cân nhắc và đối phó với những rủi ro này để đảm bảo hoạt động giải ngân được diễn ra một cách hiệu quả và an toàn.

Giải ngân có liên quan đến lãi suất không?

Có, giải ngân thường liên quan đến lãi suất. Các tổ chức hoặc cá nhân vay thường phải trả lãi suất trên số tiền giải ngân, đây là một khoản phí dựa trên tỷ lệ suất vay được thỏa thuận trước đó giữa người vay và người cho vay. Lãi suất có thể được áp dụng theo nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như lãi suất cố định hoặc lãi suất thay đổi theo thời gian.

Phát triển kinh doanh cùng Jenfi!

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vốn để mở rộng kinh doanh,... hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng cùng chúng tôi. Với Jenfi Capital, doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký khoản vay lên tới 10 tỷ VND mà không cần tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu, cho phép các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thật sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

jenfi - cách thức hoạt động

Nicky Minh

CTO and co-founder

5S Là Gì? Hướng Dẫn Tổ Chức 5S Cho Doanh Nghiệp, Startup

Open post
5S Là Gì? Hướng Dẫn Thực Hiện 5S Cho Doanh Nghiệp Và Startup - Jenfi Capital

5S Là Gì? Hướng Dẫn Thực Hiện 5S Cho Doanh Nghiệp Và Startup

5S Là Gì? Hướng Dẫn Thực Hiện 5S Cho Doanh Nghiệp Và Startup - Jenfi Capital

5S xuất phát từ Toyota Motor Corporation, một công ty đi đầu trong lĩnh vực sản xuất ô tô từ những năm 1960 tại Nhật. Sau đó, 5S được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới như một phương pháp quản lý hiệu quả giúp cải thiện tổ chức, quy trình làm việc, tăng năng suất và giảm lãng phí. 

Ngày nay, 5S được xem là một trong những công cụ quản lý chất lượng và nâng cao hiệu suất hoạt động tiêu chuẩn trong đa dạng ngành nghề. 

Cùng Jenfi Capital tìm hiểu về phương pháp 5S và áp dụng ngay các mẫu template 5S vào trong công việc kinh doanh của bạn.

1. Giới Thiệu Về phương pháp 5S

Giới Thiệu Về 5S

5S là phương pháp quản lý và cải tiến năng suất trước khi xuất xưởng, xuất hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản trong những năm 1960. 5S là từ viết tắt của 5 từ tiếng Nhật: 

 • Seiri (tái cấu trúc, hay còn gọi là "sàng lọc") 
 • Seiton (sắp xếp)
 • Seiso (sạch sẽ)
 • Seiketsu (tiêu chuẩn hóa, hay còn gọi là "săn sóc")
 • Shitsuke (kỷ luật, hay còn gọi là "sẵn sàng"). 

Đây là một công cụ quản lý chất lượng và tổ chức nơi nhân viên thực hiện quá trình duy trì và cải tiến liên tục trong môi trường làm việc.

Xuất phát từ những năm 1960 khi nước Nhật chuyển sang giai đoạn công nghiệp hóa, Toyota Motor Corporation đề ra phương pháp 5S và áp dụng vào quy trình sản xuất của họ. 

 • Sắp xếp (Seiri): Toyota tập trung vào việc loại bỏ những đồ dư thừa, không cần thiết, không sử dụng trong quy trình sản xuất. Các nhân viên được đào tạo để phân loại, đánh giá và quyết định xem đồ cần được giữ lại hay loại bỏ. Việc này giúp giảm lãng phí, tăng tính hiệu quả và sự nhất quán trong quy trình sản xuất.
 • Sắp xếp (Seiton): Toyota sắp xếp lại nơi làm việc, công cụ, dụng cụ, vật tư để đạt được sự ngăn nắp, gọn gàng và dễ dàng tìm kiếm khi cần thiết. Các nhân viên được đào tạo để xếp đúng chỗ, gắn nhãn và đánh số cho từng vị trí trong quy trình sản xuất.
 • Sạch sẽ (Seiso): Toyota đẩy mạnh việc vệ sinh và lau chùi các khu vực làm việc, dụng cụ, công cụ, máy móc để đảm bảo sự an toàn trong quy trình sản xuất, giảm nguy cơ tai nạn và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Săn sóc (Seiketsu):  Toyota duy trì các tiêu chuẩn chất lượng, qui định, quy trình làm việc rõ ràng và theo dõi định kỳ để đảm bảo tính đồng nhất, chất lượng sản phẩm và giảm biến động trong quy trình sản xuất.
 • Tự chuẩn bị (Shitsuke): Toyota xây dựng một môi trường làm việc thúc đẩy ý thức tự chuẩn bị của các nhân viên, đồng thời cung cấp đào tạo và hỗ trợ liên tục để định hướng và duy trì các hoạt động 5S là một phần của thói quen hàng ngày của các nhân viên.

Nhờ áp dụng 5S, Toyota Motor Corporation đã có thể đảm bảo sự nhất quán và kỷ luật để đạt được hiệu quả và chất lượng trong sản xuất ô tô, trở thành một trong những người tiên phong trong ngành công nghiệp này trên thế giới.

2. Nguyên Tắc 5S

Nguyên Tắc 5S

Để triển khai 5S, bạn cần nắm 5 nguyên tắc và triển khai theo thứ tự từng bước. 

 • Seiri (Tái cấu trúc): Đây là bước đầu tiên trong quá trình 5S, đòi hỏi nhân viên kiểm tra và loại bỏ các đồ vật không cần thiết hoặc không còn giá trị trong nơi làm việc. Nó giúp giảm bớt lãng phí, tăng tính hiệu quả và giúp không gian làm việc gọn gàng hơn.
 • Seiton (Sắp xếp): Bước này đòi hỏi nhân viên sắp xếp các đồ vật còn lại sau bước Seiri theo một trật tự hợp lý, tiện lợi và dễ dàng tìm kiếm. Điều này giúp giảm thời gian tìm kiếm, tăng tính chuyên nghiệp và giúp nâng cao năng suất làm việc.
 • Seiso (Sạch sẽ): Đây là bước nhân viên phải thực hiện vệ sinh, làm sạch nơi làm việc, loại bỏ bụi bẩn, rác thải và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ. Môi trường sạch sẽ giúp nâng cao sức khỏe của nhân viên, tăng tính thẩm mỹ và giúp duy trì công việc hiệu quả hơn.
 • Seiketsu (Tiêu chuẩn hóa): Bước này đòi hỏi thiết lập các quy chuẩn, quy trình và quy tắc cho các công việc được thực hiện trong môi trường làm việc. Điều này giúp đạt được tính đồng nhất trong công việc, đồng thời giúp tăng tính chuẩn mực, giảm sai sót và đạt được chất lượng cao hơn trong quá trình sản xuất hay hoạt động kinh doanh.
 • Shitsuke (Kỷ luật): Bước cuối cùng trong 5S là duy trì và duy trì công việc đã hoàn tất từ các bước trước đó. Kỷ luật trong việc tuân thủ các quy chuẩn, quy trình và quy tắc đã được thiết lập là cực kỳ quan trọng để duy trì hiệu quả của 5S theo thời gian.

Dành cho bạn: Tải ngay template triển khai 5S từ Jenfi Capital

Tầm quan trọng của 5S trong lĩnh vực kinh doanh và khởi nghiệp

Tầm quan trọng của 5S trong lĩnh vực kinh doanh và khởi nghiệp

5S đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và khởi nghiệp bằng cách giúp tăng tính tổ chức, hiệu quả công việc, đảm bảo an toàn lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và startup. 

Nếu không thực hiện 5S, doanh nghiệp và startup có thể gặp phải các vấn đề liên quan đến sự lãng phí, thất thoát tài nguyên, nguy cơ an toàn lao động, chất lượng sản phẩm và dịch vụ không đảm bảo, cũng như khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường và cạnh tranh với các đối thủ.

Đặc biệt, trong lĩnh vực khởi nghiệp, 5S có thể đóng vai trò quyết định đối với sự thành công của một startup. 

Khởi nghiệp là quá trình tạo dựng và phát triển một ý tưởng kinh doanh mới, với các tài nguyên hạn chế, vì vậy việc áp dụng 5S từ đầu có thể giúp tạo ra môi trường làm việc gọn gàng, sáng suốt, tăng cường tính tổ chức và hiệu quả công việc, giúp startup tận dụng tối đa nguồn lực có sẵn và giảm bớt rủi ro.

Ngoài ra, 5S còn giúp định hướng rõ ràng và đạt được mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp và startup. 

Việc thiết lập quy trình, quy chuẩn và quy tắc làm việc rõ ràng trong quá trình 5S giúp tạo ra một nền tảng vững chắc cho các hoạt động kinh doanh, từ đó định hướng các thành viên trong tổ chức theo hướng đúng đắn, nâng cao chất lượng công việc và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

5S còn giúp xây dựng một văn hóa làm việc tốt, với ý thức tự giác, tinh thần hợp tác và nâng cao trách nhiệm cá nhân. Điều này tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và startup, cũng như giúp thu hút và giữ chân nhân tài, tạo đà để doanh nghiệp và startup phát triển trong tương lai.

4. Kinh Nghiệm Triển Khai 5S

Lãnh đạo cam kết và tham gia tích cực

Để đạt được thành công trong việc triển khai 5S, lãnh đạo cấp cao cần cam kết và tham gia tích cực trong quá trình triển khai. Họ cần thể hiện tinh thần lãnh đạo, tạo động lực, và đưa ra hướng dẫn rõ ràng cho các nhân viên.

Tổ chức đội ngũ triển khai

Cần có một nhóm dự án hoặc đội ngũ triển khai được thành lập, có người đứng đầu để quản lý, giám sát và hỗ trợ quá trình triển khai 5S.

Đào tạo và tăng cường nhận thức 

Đào tạo nhân viên về ý nghĩa và lợi ích của 5S là điều cần thiết. Cần tăng cường nhận thức về việc giữ gìn môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng và có tổ chức.

Thực hiện theo thứ tự các bước

Triển khai 5S cần tuân thủ theo từng bước theo trình tự, từ S1 đến S5: Sắp xếp (Seiri), Sắp xếp ngăn nắp (Seiton), Lau chùi (Seiso), Tiêu chuẩn hóa (Seiketsu) và Kỷ luật (Shitsuke). Không bỏ qua bất kỳ bước nào và đảm bảo đạt được tiêu chuẩn của từng bước trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Đo lường và theo dõi tiến độ

Cần đo lường và theo dõi tiến độ của quá trình triển khai 5S. Có thể sử dụng các công cụ đo lường như biểu đồ, bảng điều khiển hoặc báo cáo để theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả của 5S.

5. Lỗi Thường Gặp Cần Tránh Khi Triển Khai 5S

Lỗi Thường Gặp Cần Tránh Khi Triển Khai 5S

Thiếu cam kết của lãnh đạo

Nếu lãnh đạo không cam kết và tham gia tích cực, quá trình triển khai 5S có thể gặp khó khăn và không đạt được kết quả như mong đợi.

Thiếu đào tạo và nhận thức

Nếu nhân viên không được đào tạo đầy đủ về 5S hoặc không nhận thức đúng về ý nghĩa và lợi ích của 5S, quá trình triển khai có thể gặp khó kh

Bỏ qua bước hoặc không tuân thủ trình tự

Nếu bỏ qua bất kỳ bước nào trong quá trình triển khai 5S hoặc không tuân thủ trình tự theo đúng quy trình, có thể dẫn đến việc thiếu tổ chức, động lực và tiêu chuẩn không đạt được.

6. Kết Luận

5s là một phương pháp quản lý và cải tiến quá trình sản xuất, hoạt động kinh doanh, và khởi nghiệp vô cùng hiệu quả. Với 5 bước là Seiri (Sắp xếp), Seiton (Sắp xếp ngăn nắp), Seiso (Quét sạch), Seiketsu (Tiêu chuẩn hóa), và Shitsuke (Kỷ luật), 5S giúp tạo ra môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng, đồng nhất, và tiêu chuẩn hóa quy trình công việc. Tuy nhiên, để đạt được thành công trong việc áp dụng 5S, các tổ chức cần có sự cam kết từ lãnh đạo, sự tham gia tích cực từ các nhân viên, và việc duy trì kỷ luật trong việc tuân thủ quy chuẩn, quy trình đã thiết lập. Đây là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực, và ý thức của toàn bộ tổ chức.

Nếu bạn đang quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, 5S là một công cụ hữu hiệu không thể bỏ qua. 

Template Triển Khai 5S từ Jenfi Capital

Template Triển Khai 5S từ Jenfi Capital

Bạn có thể tải 5 template thực hành triển khai 5S cơ bản tại đây.

7. Câu Hỏi Thường Gặp 

5S là gì?

5S là một phương pháp quản lý và cải tiến quá trình sản xuất, hoạt động kinh doanh, và khởi nghiệp. Nó bao gồm 5 bước chính là Seiri (Sắp xếp), Seiton (Sắp xếp ngăn nắp), Seiso (Quét sạch), Seiketsu (Tiêu chuẩn hóa), và Shitsuke (Kỷ luật) để tạo ra môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng, đồng nhất, và tiêu chuẩn hóa quy trình công việc.

5S được áp dụng ở đâu?

5S có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất, dịch vụ, văn phòng, y tế, giáo dục, du lịch, và nhiều lĩnh vực khác. Nó phổ biến trong các doanh nghiệp, tổ chức, và tổ chức phi lợi nhuận.

Lợi ích của việc áp dụng 5S là gì?

Việc áp dụng 5S có nhiều lợi ích, bao gồm tăng năng suất, giảm sai sót, cải thiện chất lượng, tăng tính chuyên nghiệp, nâng cao hiệu suất làm việc, cải thiện hình ảnh thương hiệu, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, và cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên.

Làm thế nào để áp dụng 5S vào hoạt động kinh doanh của mình?

Việc áp dụng 5S yêu cầu sự cam kết từ lãnh đạo, sự tham gia tích cực từ các nhân viên, và việc duy trì kỷ luật trong việc tuân thủ quy chuẩn, quy trình đã thiết lập. Các bước chính là sắp xếp, sắp xếp ngăn nắp, quét sạch, tiêu chuẩn hóa, và duy trì kỷ luật.

5S khác gì với Lean Manufacturing hay Six Sigma?

5S là một phương pháp cải tiến quá trình sản xuất và quản lý hoạt động, trong khi Lean Manufacturing và Six Sigma là các phương pháp cải tiến toàn diện trong quản lý chất lượng và năng suất. Tuy nhiên, 5S cũng là một phần của Lean Manufacturing, nó cung cấp một cơ sở vững chắc cho các phương pháp Lean và Six Sigma bằng cách giúp tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, tiết kiệm, và đạt chuẩn.

Tại sao 5S quan trọng đối với doanh nghiệp, nhất là các start-up?

5S là quan trọng đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các start-up, vì nó giúp xây dựng nền tảng cho quá trình sản xuất, hoạt động kinh doanh, và quản lý chất lượng. Nó giúp đẩy nhanh tiến độ công việc, giảm bớt lãng phí thời gian và nguồn lực, cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, và nâng cao hiệu quả của quá trình làm việc. Đối với các start-up, việc áp dụng 5S từ đầu sẽ giúp xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Làm thế nào để duy trì 5S sau khi đã áp dụng thành công?

Duy trì 5S là một công việc liên tục và đòi hỏi sự cam kết từ lãnh đạo và tham gia tích cực từ tất cả các nhân viên. Một số cách để duy trì 5S sau khi đã áp dụng thành công là thiết lập quy trình kiểm tra và đánh giá định kỳ, đào tạo nhân viên liên tục, thúc đẩy ý thức 5S trong các hoạt động hàng ngày, và thiết lập hệ thống đánh giá hoạt động 5S. Ngoài ra, việc thường xuyên phổ biến và tuyên truyền về lợi ích của 5S cũng là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự thành công của 5S.

5S có nhược điểm gì?

Mặc dù 5S có nhiều lợi ích, nhưng cũng có một số nhược điểm, bao gồm sự đầu tư ban đầu về thời gian và nguồn lực, khó khăn trong việc duy trì và duy trì cam kết của tất cả các nhân viên, và khó khăn trong việc đạt được tính nhất quán và tiêu chuẩn cao. Ngoài ra, việc thực hiện 5S cần phải được đồng bộ hóa.

Chủ đề liên quan:Tổ chức 5S, 5S và phương pháp Lean, 5S và Six Sigma.

Phát triển kinh doanh cùng Jenfi!

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vốn để mở rộng kinh doanh,... hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng cùng chúng tôi. Với Jenfi Capital, doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký khoản vay lên tới 10 tỷ VND mà không cần tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu, cho phép các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thật sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

jenfi - cách thức hoạt động

Nicky Minh

CTO and co-founder

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05-TT) năm 2023

Open post
Mẫu Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05-TT) năm 2023

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05-TT) năm 2023

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05-TT) năm 2023

1. Thế nào là Giấy đề nghị thanh toán?

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05-TT) năm 2023

Giấy đề nghị thanh toán là một tài liệu chứng từ được sử dụng trong quá trình giao dịch thương mại. Nội dung chính yêu cầu việc thanh toán từ bên mua đối với hàng hóa, dịch vụ đã được cung cấp bởi bên bán. Thông tin trên giấy đề nghị thanh toán thể hiện chi tiết về số lượng hàng hóa, giá cả, ngày giao hàng, và các điều kiện thanh toán khác.

Giấy đề nghị thanh toán thường được sử dụng trong các giao dịch mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ trên cơ sở tín dụng. Sau khi nhận được giấy đề nghị thanh toán, người mua sẽ xem xét các thông tin trên đó và tiến hành thanh toán tương ứng với số tiền được yêu cầu. Đây là một trong những tài liệu quan trọng trong quá trình giao dịch thương mại. Là minh chứng cho các bên tham gia đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong các giao dịch tài chính.

2. Quy định về thanh toán theo nguyên tắc kế toán như thế nào?

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05-TT) năm 2023

Theo quy định của kế toán, thanh toán là quá trình trao đổi giữa các bên để chuyển tiền hoặc giấy tờ tương đương để thanh toán cho các khoản phải trả. Khi thanh toán, các bên sẽ phải tuân thủ các quy định về kế toán để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc ghi nhận các giao dịch liên quan đến thanh toán. Sau đây là một số quy định chính về thanh toán theo nguyên tắc kế toán:

 • Xác định ngày thanh toán: Ngày thanh toán là ngày các bên thực hiện việc trao đổi tiền hoặc giấy tờ tương đương để thanh toán cho các khoản phải trả. Ngày thanh toán cần được xác định rõ ràng để có thể ghi nhận đúng thông tin trong sổ sách kế toán.
 • Ghi nhận vào sổ sách kế toán: Các giao dịch thanh toán cần phải được ghi nhận đầy đủ và chính xác vào sổ sách kế toán. Các thông tin cần được ghi nhận bao gồm ngày thanh toán, số tiền thanh toán, đối tượng thanh toán và các thông tin khác liên quan.
 • Xác định phương thức thanh toán: Phương thức thanh toán có thể là chuyển khoản, tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc các phương thức khác tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, phương thức thanh toán cần được xác định rõ ràng để tránh nhầm lẫn hoặc sai sót trong quá trình ghi nhận kế toán.
 • Chứng từ liên quan: Các chứng từ liên quan đến giao dịch thanh toán như hóa đơn, giấy đề nghị thanh toán, phiếu thu/chi cần được giữ và lưu trữ đầy đủ để phục vụ cho việc kiểm tra và xác minh thông tin trong quá trình kế toán.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật: Các giao dịch thanh toán cần tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, hải quan và các quy định khác liên quan đến thanh toán. Các bên tham gia cần cẩn trọng và chính xác trong việc xác định số tiền thuế phải nộp và đảm bảo tính pháp lý của các giao dịch thanh toán.

3. Khi nào thì cần dùng tới Giấy đề nghị thanh toán?

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05-TT) năm 2023

Cần sử dụng giấy đề nghị thanh toán khi có giao dịch mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ giữa hai bên, trong đó người bán yêu cầu người mua thanh toán sau khi hàng hoặc dịch vụ đã được cung cấp. Sau khi đã hoàn thành giao dịch, người bán sẽ lập giấy đề nghị thanh toán để yêu cầu người mua thực hiện việc thanh toán số tiền tương ứng với giá trị của hàng hoặc dịch vụ.

Giấy đề nghị thanh toán thường được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Khi thực hiện giao dịch mua bán hàng hoặc dịch vụ trên cơ sở tín dụng, người mua sẽ trả tiền sau khi đã nhận được hàng hoặc dịch vụ.
 • Khi các bên tham gia giao dịch muốn có một tài liệu chứng từ để xác nhận việc mua bán đã được hoàn thành và thanh toán đã được thực hiện.
 • Khi cần thể hiện các thông tin chi tiết về số lượng hàng hóa, giá cả, ngày giao hàng và các điều kiện thanh toán khác.
 • Khi cần đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc xác định số tiền cần thanh toán và các điều kiện thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán là một tài liệu chứng từ quan trọng trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ, nó giúp cho các bên tham gia có thể đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc xác định số tiền cần thanh toán và các điều kiện thanh toán.

4. Trách nhiệm viết giấy đề nghị thanh toán là của ai?

Trách nhiệm viết giấy đề nghị thanh toán thuộc về người bán, người cung cấp hàng hoặc dịch vụ. Khi đã thực hiện giao dịch, người bán hoặc người cung cấp sẽ lập giấy đề nghị thanh toán và gửi cho người mua hoặc người sử dụng dịch vụ để yêu cầu thanh toán số tiền tương ứng với giá trị hàng hoặc dịch vụ đã được cung cấp.

Người bán hoặc người cung cấp hàng hoặc dịch vụ cần chắc chắn rằng giấy đề nghị thanh toán được lập đầy đủ và chính xác, để tránh xảy ra những tranh chấp trong quá trình thanh toán và làm mất uy tín của mình trong mắt khách hàng.

5. Nội dung cần có trong giấy đề nghị thanh toán là gì?

Giấy đề nghị thanh toán là một tài liệu quan trọng trong quá trình thanh toán giữa hai bên thực hiện giao dịch. Nó chứa thông tin về khoản thanh toán bao gồm số tiền, ngày thanh toán, phương thức thanh toán và các chi tiết khác liên quan đến giao dịch.

Cụ thể, giấy đề nghị thanh toán nên bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin người gửi và người nhận: tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên lạc khác của các bên liên quan.
 • Số tiền cần thanh toán: Bao gồm số tiền cần thanh toán theo đúng thỏa thuận của hai bên.
 • Thông tin về hợp đồng hay dịch vụ đã cung cấp: Cung cấp thông tin về hợp đồng hay dịch vụ đã cung cấp, kèm theo các thông tin liên quan như số hóa đơn, số hợp đồng, ngày hợp đồng.
 • Phương thức thanh toán: Ghi rõ phương thức thanh toán sẽ được sử dụng như chuyển khoản, tiền mặt, thẻ tín dụng hay hình thức khác.
 • Ngày thanh toán: Xác định ngày thanh toán dự kiến hoặc thực tế.
 • Chữ ký: Cần có chữ ký của người đại diện cho người gửi và người nhận để xác nhận rằng các thông tin trong giấy đề nghị thanh toán là đúng và có tính pháp lý.

Giấy đề nghị thanh toán là một tài liệu quan trọng để đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đúng thời hạn và đúng số tiền đã thỏa thuận giữa hai bên.

6. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán mới nhất

Sau đây là 2 mẫu Giấy đề nghị thanh toán mới nhất theo Mẫu số 05 - TT 

 • Biểu mẫu đề nghị thanh toán theo Mẫu số 05-TT (ban hành kèm Thông tư 200/2014/TT-BTC): 

 

Đơn vị: …….....................

Bộ phận: …….....................

Mẫu số: 05-TT
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

                                            GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ... tháng ... năm....

Kính gửi: ................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:...............................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):..................................................................................................

Nội dung thanh toán:.....................................................................................................

Số tiền:.............................................................. (Viết bằng chữ):..................................

....................................................................................................................................

(Kèm theo:.............................................................. chứng từ gốc).

Người đề nghị
thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 • Biểu mẫu  đề nghị thanh toán theo Mẫu 05-TT (ban hành kèm Thông tư 133/2016/TT-BTC):

 

Đơn vị: .........................

Địa chỉ: ........................

Mẫu số 05 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi:..................................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:...........................................................................

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):.............................................................................................

Nội dung thanh toán:.................................................................................................

Số tiền: ........................... (Viết bằng chữ):...............................................................

(Kèm theo ........................... chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

7. Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng dành cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ sử dụng biểu mẫu đề nghị thanh toán theo mẫu số C43-BB, ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC như sau:

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C43-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………

- Họ và tên người thanh toán:.................................................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ):.........................................................................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

- Phiếu chi số………………. ngày ……………..

- Phiếu chi số………………. ngày ……………..

- ….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày………………….

2 …………………………………………………………………….

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

 

 

THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN
THANH TOÁN
(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

 

Jenfi mang đến cho doanh nghiệp giải pháp cấp vốn ưu việt

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vốn để mở rộng kinh doanh,... hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng cùng chúng tôi. Với Jenfi Capital, doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký khoản vay lên tới 10 tỷ VND mà không cần tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu, cho phép các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thật sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

jenfi - cách thức hoạt động

Nicky Minh

CTO and co-founder

Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá

Open post
Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá 1

Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá

Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá 1

1. Đánh giá kết quả công việc là gì? 

Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá 1

Đánh giá kết quả công việc là quá trình đánh giá năng lực và hiệu quả của một nhân viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công việc của mình. Đánh giá này có thể được thực hiện định kỳ hoặc khi cần thiết, và được sử dụng để đưa ra quyết định về việc thưởng, thăng chức, giảm lương hoặc sa thải.

Các tiêu chí để đánh giá kết quả công việc có thể khác nhau tùy vào công ty, phòng ban hoặc vị trí công việc của nhân viên.

Tuy nhiên, một số tiêu chí thông thường để đánh giá bao gồm:

 • Hoàn thành nhiệm vụ: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao và thời gian hoàn thành.
 • Chất lượng công việc: Mức độ chính xác, độ tin cậy và tính thẩm mỹ của công việc.
 • Sáng tạo và đóng góp: Khả năng đưa ra các ý tưởng mới và giải pháp tốt hơn để giải quyết các vấn đề.
 • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp và tương tác với đồng nghiệp và khách hàng.
 • Kỹ năng quản lý thời gian: Khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.
 • Phát triển bản thân: Khả năng học hỏi, phát triển kỹ năng và đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Quy trình đánh giá kết quả công việc có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức và các mục đích cụ thể của việc đánh giá.

Thông thường sẽ bao gồm những hoạt động cơ bản như sau:

 • Đặt mục tiêu đánh giá
 • Thu thập thông tin
 • Tiến hành đánh giá
 • Tổng hợp thông tin phản hồi
 • Lập kế hoạch cải thiện

Đánh giá kết quả công việc là một công việc quan trọng để giúp công ty và nhân viên hiểu rõ hơn về năng lực và tiềm năng của mình, từ đó đưa ra các quyết định hợp lý để đạt được mục tiêu kinh doanh.

2. Tầm quan trọng của việc đánh giá kết quả công việc

Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá 1

Việc đánh giá kết quả công việc rất quan trọng đối với cả người thực hiện công việc và tổ chức. Sau đây là một số tầm quan trọng của việc đánh giá kết quả công việc:

2.1 Giúp đánh giá mức độ hoàn thành công việc

Việc đánh giá kết quả công việc giúp đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch được đặt ra, từ đó giúp người thực hiện công việc nắm bắt được mức độ hoàn thành của mình.

2.2 Đánh giá năng lực và đóng góp của nhân viên cho tổ chức

Việc đánh giá kết quả công việc giúp đánh giá năng lực và đóng góp của nhân viên đối với tổ chức. Từ đó, tổ chức có thể đưa ra những quyết định về việc thăng chức, tăng lương hoặc đào tạo cho nhân viên để nâng cao năng lực và đóng góp của họ.

2.3 Đánh giá sự phù hợp của nhân viên với công việc

Việc đánh giá kết quả công việc cũng giúp đánh giá sự phù hợp của nhân viên với công việc mà họ đang thực hiện. Từ đó, tổ chức có thể đưa ra những quyết định về việc sắp xếp lại công việc hoặc tuyển dụng nhân viên mới.

2.4 Giúp người thực hiện cải thiện quá trình công việc

Việc đánh giá kết quả công việc cũng giúp người thực hiện cải thiện quá trình công việc của mình bằng cách đưa ra những đánh giá chất lượng công việc, từ đó có thể điều chỉnh và cải thiện quá trình công việc của mình để đạt được kết quả tốt hơn.

2.5 Đánh giá hiệu quả của quyết định, chính sách và phương pháp làm việc của tổ chức

Việc đánh giá kết quả công việc cũng giúp đánh giá hiệu quả của các quyết định, chính sách và phương pháp làm việc của tổ chức. Từ đó, tổ chức có thể đưa ra những điều chỉnh và cải tiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mình.

3. 5 bước xây dựng quy trình đánh giá kết quả công việc

Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá 1

Việc xây dựng quy trình đánh giá kết quả công việc cần phải được thực hiện một cách công bằng và khách quan, đồng thời cần có sự tham gia và hỗ trợ của các bên liên quan để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

3.1 Xác định đối tượng cần đánh giá

Việc xác định đối tượng cần đánh giá là một bước quan trọng trong quy trình đánh giá kết quả công việc. Đối tượng cần đánh giá có thể là một cá nhân, một nhóm hoặc một bộ phận trong tổ chức. Đối với cá nhân, cần xác định rõ vị trí và trách nhiệm của họ trong công việc, cũng như các mục tiêu, kế hoạch và tiêu chí đánh giá mà họ cần đạt được. Đối với nhóm hoặc bộ phận, cần xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu và kế hoạch của nhóm hoặc bộ phận đó, cũng như các tiêu chí đánh giá liên quan đến hoạt động của họ.

Việc xác định đối tượng cần đánh giá phải được thực hiện một cách công bằng và khách quan, đồng thời cần được thực hiện dựa trên các tiêu chí cụ thể và đo lường được để đánh giá hiệu quả công việc. Các tiêu chí đánh giá cần phải được đưa ra một cách rõ ràng và được các bên liên quan đồng ý trước khi thực hiện quy trình đánh giá.

3.2 Xác định mục đích của kỳ đánh giá kết quả

Mục đích của kỳ đánh giá kết quả là để đo lường hiệu quả công việc và đánh giá năng lực của cá nhân hoặc nhóm được đánh giá. Việc đánh giá kết quả được thực hiện để đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu và kết quả được mong đợi, đồng thời cũng giúp định hướng cho các hoạt động và mục tiêu trong tương lai.

Mục đích của kỳ đánh giá kết quả công việc có thể bao gồm:

 • Đánh giá hiệu suất của nhân viên:

Đánh giá kết quả giúp xác định mức độ hoàn thành công việc, hiệu suất làm việc của nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Xác định năng lực của nhân viên:

Đánh giá kết quả cũng giúp xác định năng lực của nhân viên trong một số lĩnh vực nhất định, giúp nhà quản lý có thể cải thiện hoạt động và đào tạo nhân viên.

 • Đưa ra phản hồi và đề xuất cải tiến:

Kết quả đánh giá có thể được sử dụng để đưa ra phản hồi về hoạt động của nhân viên, giúp họ cải thiện kỹ năng và phát triển năng lực.

 • Thẩm định việc thăng chức:

Kết quả đánh giá có thể được sử dụng như một trong các tiêu chí để xem xét việc thăng chức cho nhân viên.

 • Định hướng cho kế hoạch phát triển:

Kết quả đánh giá cũng giúp định hướng cho kế hoạch phát triển cá nhân và tổ chức trong tương lai, giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định phù hợp.

Như vậy, mục đích chính của kỳ đánh giá kết quả công việc là đo lường hiệu quả công việc. Đồng thời đánh giá năng lực và định hướng cho phát triển cá nhân và tổ chức trong tương lai.

3.3 Sử dụng hệ thống đánh giá thực hiện công việc

Để sử dụng hệ thống đánh giá thực hiện công việc, các bước sử dụng phổ biến được thực hiện như sau:

 • Xác định các mục tiêu:

Đầu tiên, bạn cần xác định các mục tiêu và kết quả cần đạt được cho công việc của mình. Các mục tiêu này nên được thiết lập theo cách cụ thể và có thể đo lường được.

 • Thiết lập tiêu chí đánh giá:

Sau khi đã xác định các mục tiêu, bạn cần thiết lập các tiêu chí đánh giá để đo lường mức độ đạt được các mục tiêu đó. Các tiêu chí này có thể bao gồm chất lượng công việc, khối lượng công việc hoàn thành, độ chính xác và sự hiệu quả.

 • Thu thập dữ liệu:

Để đánh giá kết quả công việc, bạn cần thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả dữ liệu khách quan và chủ quan. Các nguồn dữ liệu có thể bao gồm nhật ký công việc, đánh giá của đồng nghiệp và khách hàng, hay các báo cáo quản lý.

 • Đánh giá kết quả:

Sau khi thu thập đủ dữ liệu, bạn cần đánh giá kết quả bằng cách so sánh giữa các mục tiêu đã thiết lập với các tiêu chí đánh giá đã được xác định. Kết quả đánh giá sẽ cho bạn biết mức độ đạt được các mục tiêu và tiêu chí đánh giá.

 • Phản hồi và cải thiện:

Cuối cùng, dựa trên kết quả đánh giá, bạn cần đưa ra phản hồi và đề xuất cải thiện để cải thiện hiệu suất công việc của mình. Phản hồi có thể bao gồm những lời khen ngợi và động viên, những khuyết điểm và những đề xuất cải thiện.

Sử dụng hệ thống đánh giá thực hiện công việc hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu. Đo lường hiệu quả công việc và đưa ra phản hồi và đề xuất cải thiện để nâng cao hiệu suất làm việc.

3.4 Lựa chọn phương pháp đánh giá

Việc lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo đánh giá kết quả công việc được đánh giá một cách chính xác và công bằng. Dưới đây là một số phương pháp đánh giá thông dụng:

 • Phương pháp đánh giá kết quả:

Phương pháp này đánh giá mức độ hoàn thành của các mục tiêu và kết quả được đề ra trước đó. Việc đánh giá dựa trên sự so sánh giữa kết quả đạt được với kết quả đề ra trước đó.

 • Phương pháp đánh giá định kỳ:

Phương pháp này thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất của nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như đánh giá hàng tháng hoặc hàng năm. Nhân viên sẽ được đánh giá dựa trên các mục tiêu được thiết lập trước đó.

 • Phương pháp đánh giá 360 độ:

Phương pháp này sử dụng những phản hồi đa chiều từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới và khách hàng, để đánh giá hoạt động của một nhân viên hoặc một nhóm.

 • Phương pháp đánh giá hành vi:

Phương pháp này đánh giá hành vi và thái độ của nhân viên trong công việc hàng ngày, chẳng hạn như cách giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp, sự nhanh nhạy trong giải quyết vấn đề, tính trung thực và sự tổ chức.

 • Phương pháp đánh giá tự đánh giá:

Phương pháp này yêu cầu nhân viên tự đánh giá công việc của mình. Nhân viên sẽ đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu và kết quả được đề ra trước đó, và đưa ra những đề xuất để cải thiện hiệu suất của mình.

Tùy thuộc vào mục đích đánh giá và tính chất công việc, các phương pháp trên sẽ được sử dụng để lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp.

3.5 Tiến hành đánh giá kết quả công việc

Sau khi đã lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp và hoàn thành quá trình chuẩn bị. Tiến hành đánh giá kết quả công việc bao gồm các bước như sau. 

 • Thu thập thông tin:

Thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau, bao gồm các báo cáo, hồ sơ công việc, thông tin phản hồi từ đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới, và các bộ phận liên quan.

 • Phân tích thông tin:

Phân tích thông tin thu thập được để đưa ra các nhận định và kết luận về hiệu suất và thành tích của nhân viên hoặc đơn vị.

 • So sánh với mục tiêu:

So sánh kết quả đạt được với mục tiêu đề ra trước đó để đánh giá mức độ hoàn thành công việc.

 • Đưa ra đánh giá:

Dựa trên các kết quả thu thập và phân tích, đưa ra đánh giá về hiệu suất của nhân viên hoặc đơn vị, bao gồm điểm mạnh và điểm yếu và những đề xuất để cải thiện.

 • Phản hồi:

Trình bày kết quả đánh giá cho nhân viên hoặc đơn vị được đánh giá và đưa ra phản hồi về kết quả đánh giá để cải thiện hiệu suất trong tương lai.

 • Thiết lập kế hoạch cải tiến:

Thiết lập kế hoạch cải tiến với mục tiêu nâng cao hiệu suất hoặc giải quyết các vấn đề được phát hiện trong quá trình đánh giá.

Các bước trên cần được thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo đánh giá kết quả công việc được đánh giá một cách chính xác và công bằng.

4. Mẫu đánh giá kết quả công việc chuẩn nhất năm 2023

Đánh giá kết quả công việc và 5 bước xây dựng quy trình đánh giá 1

Việc đánh giá kết quả công việc không chỉ đơn giản là việc đưa ra một mẫu đánh giá chuẩn để áp dụng cho tất cả các nhân viên trong công ty. Mỗi doanh nghiệp sẽ có những tiêu chuẩn và yêu cầu riêng, đảm bảo việc đánh giá được thực hiện một cách chính xác và công bằng.

Một biểu mẫu đánh giá kết quả công việc đa phần sẽ bao gồm các phần sau:

 • Thông tin về nhân viên: Gồm tên, chức danh, phòng ban và thời gian làm việc.
 • Mục tiêu công việc: Liệt kê các mục tiêu công việc được đặt ra cho nhân viên trong kỳ đánh giá, bao gồm cả mục tiêu chung và mục tiêu riêng của từng nhân viên.
 • Đánh giá kết quả công việc: Đánh giá hiệu quả và thành tích của nhân viên trong kỳ đánh giá dựa trên các tiêu chí như độ chính xác, thời gian hoàn thành công việc, đóng góp cho phòng ban và công ty, kỹ năng làm việc, tư duy phát triển và sáng tạo, năng lực lãnh đạo, thái độ làm việc, văn hóa đạo đức trong công việc.
 • Phản hồi và đề xuất: Đưa ra phản hồi về kết quả đánh giá và đề xuất các biện pháp cải thiện kết quả công việc trong tương lai.
 • Ký tên và xác nhận: Kết thúc mẫu đánh giá bằng việc ký tên và xác nhận của người đánh giá và người được đánh giá.

Mẫu đánh giá kết quả công việc cần được thiết kế một cách cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và công bằng. Nội dung biểu mẫu cũng cần được điều chỉnh theo từng nhu cầu và mục đích cụ thể của doanh nghiệp và từng kỳ đánh giá.

5. Kết luận

Quy trình đánh giá kết quả công việc cần được thực hiện một cách cẩn thận và có tính chất liên tục. Như vậy mới có thể đảm bảo tính chính xác, công bằng và đáp ứng được nhu cầu của từng phòng ban nói riêng và toàn doanh nghiệp nói chung. Bên cạnh đó, quy trình đánh giá kết quả công việc cũng cần được đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên để họ hiểu rõ và thực hiện đúng quy trình đánh giá.

Jenfi mang đến cho doanh nghiệp giải pháp cấp vốn ưu việt

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vốn để mở rộng kinh doanh,... hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng cùng chúng tôi. Với Jenfi Capital, doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký khoản vay lên tới 10 tỷ VND mà không cần tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu, cho phép các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thật sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

jenfi - cách thức hoạt động

Nicky Minh

CTO and co-founder

Top những công việc tăng thêm thu nhập bạn cần biết 2023

Open post
Top những công việc tăng thêm thu nhập bạn cần biết 2023

Top những công việc tăng thêm thu nhập bạn cần biết 2023

Top những công việc tăng thêm thu nhập bạn cần biết 2023

Với cuộc sống ngày càng đắt đỏ và áp lực kinh tế tăng cao, không có gì ngạc nhiên khi mọi người đang tìm kiếm nhiều cách để tăng thêm thu nhập.Cũng phải chấp nhận rằng, ở kỷ nguyên công nghệ này thì việc cạnh tranh để đạt được mức thu nhập cao hơn là một thách thức không nhỏ. Nhưng điều này không có nghĩa là không thể. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều góc nhìn thực tế về những công việc bán thời gian nổi trội nhất năm 2023.

1. Tăng thêm thu nhập bên cạnh công việc chính: Khó hay dễ? 

Top những công việc tăng thêm thu nhập bạn cần biết 2023

Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo ngày một thông minh và hữu dụng. Đây sẽ là một thách thức lớn cho những ai muốn tìm kiếm công việc bán thời gian nhưng không có chuyên môn cụ thể. Khi AI đang mang đến cho người dùng một chất lượng sản phẩm “tương đối” ổn. Nhiều freelancer dễ cảm thấy áp lực khi những thao tác cơ bản có khả năng bị AI thay thế.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn khách quan hơn, AI có thể trở thành một cộng sự hiệu quả giúp người dùng tăng thêm thu nhập. Với các chức năng cơ bản như lên ý tưởng, tạo dàn bài, tính toán,... một số công cụ sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều công sức để hoàn thành các dự án “tay trái” thậm chí trong công việc chính quy.

2. Những kỹ năng cần trau dồi để tăng thêm thu nhập

Top những công việc tăng thêm thu nhập bạn cần biết 2023

Tương tự như khi bước vào môi trường làm việc mới, bất cứ ai cũng cần phải rèn luyện và học hỏi. Bên cạnh kiến thức chuyên môn- là điều tất yếu phải có, chúng ta cũng nên nghiêm túc trau dồi kỹ năng mềm. Làm việc song song cho nhiều đối tác là chuyện không đơn giản và đảm bảo chất lượng công việc lại càng không. Kỹ năng tốt chính là chìa khóa giúp bạn chinh phục công việc, tạo thêm nhiều cơ hội mới.

2.1 Kỹ năng quản lý thời gian

Đừng để 8 tiếng hành chính trở thành áp lực cho công việc bán thời gian và ngược lại. Bạn phải có kế hoạch phân bổ quỹ thời gian hợp lý và tối ưu nhất có thể. Trong giờ làm việc chính quy, hãy tập trung xử lý công việc thật hiệu quả theo các phân loại cụ thể như: Việc cần xử lý gấp, việc quan trọng, việc chưa gấp,... Tận dụng thời gian hợp lý là cách tối ưu nguồn lực của bản thân.

Hãy đặt thời lượng cụ thể cho các công việc tăng thêm thu nhập. Vì sao chúng ta cần thực hiện điều này? Vì bạn sẽ không thể làm việc hiệu quả nếu sau 8 tiếng tại công ty mà vẫn phải làm thêm 6-7 tiếng ngoài giờ hành chính. Không cần bàn đến vấn đề sức khỏe vì chắc chắn cường độ này không hề tốt cho cơ thể. Chỉ chú ý đến hiệu suất thì chúng ta cũng nhận ra rằng bản thân khó tạo ra kết quả tốt nếu làm việc liên tục 14 tiếng mỗi ngày. Não bộ dù khỏe mạnh như thế nào cũng cần thời gian nghỉ ngơi và tái tạo. Do đó, đừng ngại đặt ra mức thời gian cụ thể cho công việc phụ để tăng khả năng tập trung và cho phép cơ thể được tận hưởng cuộc sống.

2.2 Kỹ năng làm việc đa nhiệm

Đương nhiên, khi cùng lúc có nhiều công việc kiếm tiền, chúng ta sẽ không tránh khỏi các giai đoạn “chồng task”. Điều này đòi hỏi chúng ta cần sở hữu kỹ năng làm việc đa nhiệm để có thể giải quyết song song những đầu mục như thế. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng và đừng khuyến khích bản thân phải “đa nhiệm liên tục” vì khả năng tập trung tỷ lệ thuận với chất lượng đầu ra!

Nếu tình thế bắt buộc bạn phải giải quyết công việc phụ trong giờ làm việc chính quy thì phương pháp pomodoro có thể sẽ hữu ích. Bằng cách tự giới hạn thời lượng xử lý công việc, não bộ sẽ kích thích cơ thể tiến vào trạng thái tập trung tuyệt đối để nhanh chóng đưa ra phương án và thực thi hướng giải quyết. Phương pháp này sẽ hiệu quả khi bạn thiếu thời gian nhưng đủ kỷ luật. 

3. Top những công việc tăng thêm thu nhập hiệu quả năm 2023

Top những công việc tăng thêm thu nhập bạn cần biết 2023

3.1 Bán hàng Online

Giữa thời đại số này, việc kinh doanh trực tuyến đã không còn xa lạ. Với hàng loạt trang thương mại điện tử đang được thúc đẩy mạnh mẽ, thị trường bán hàng luôn ở mức sôi động. Nhưng việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp thì đôi khi lại là vấn đề nan giải. Có một kinh nghiệm hữu ích trong việc lựa chọn ngành hàng đó là: Triển khai ý tưởng kinh doanh từ sở thích của bản thân.

Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn kinh doanh sản phẩm mà mình ưa thích và quen thuộc. Chúng ta không khó để bắt gặp các “con sen” yêu mèo kinh doanh sản phẩm cho mèo hoặc những bà mẹ bỉm sữa tự tin bán các mặt hàng chăm sóc cho bé. Thích gì bán đó, dùng gì kinh doanh đó là công thức đơn giản nhưng luôn luôn hiệu quả.

3.2 Sáng tạo nội dung

Truyền thông mạng xã hội là mảnh đất màu mỡ để khai thác trong bối cảnh công nghệ phát triển vượt bậc như hiện nay. Nội dung đơn giản nhưng hữu ích sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa tiếp cận người xem thực tế nhất. Bạn không cần phải cố gắng tô vẽ cho bản thân để trở thành một chuyên gia nào cả. Hãy là chính mình và đừng ngần ngại thể hiện kiến thức, giá trị của bản thân thông qua các sản phẩm sáng tạo. Bạn có thể xây dựng nội dung chính của kênh dựa trên 3 câu hỏi đơn giản sau:

 • Bạn ưa thích điều gì?
 • Cộng đồng mạng có quan tâm đến điều đó hay không?
 • Bạn sẽ dùng ngôn ngữ của mình để thể hiện những giá trị tích cực của điều đó như thế nào?

Thông qua các nền tảng cho phép người dùng xây dựng nội dung phổ biến như Tiktok, Facebook, Youtube,... việc tạo ra nội dung không quá khó. Thử thách chính là nội dung ấy sẽ mang lại giá trị tích cực hay xung đột độc hại. Và mức độ thành công lâu dài của công việc này nằm ở quyết định lựa chọn chất lượng nội dung của bạn.

3.3 Thiết kế bán chuyên

Sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp quảng cáo đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng hình ảnh tăng cao và đa dạng hơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang dần có xu hướng chú trọng sử dụng freelancer trong các dự án ngắn hạn. Đây chính là cơ hội tốt để bạn tăng thêm thu nhập qua các dự án sản xuất media bán chuyên.

Hiện nay, rất dễ dàng để tìm học kiến thức cơ bản lẫn nâng cao về thiết kế hình ảnh. Yếu tố quan trọng mà bạn cần có là sự kiên trì. Đương nhiên, để có được những công việc mang đến thêm một nguồn thu nhập, bạn phải chịu đầu tư cho kỹ năng chuyên môn. Cũng đừng quá tự ti khi chưa có nhiều kinh nghiệm, hãy dành thời gian cẩn thận xây dựng cho mình một portfolio chất lượng, nhà tuyển dụng sẽ chỉ nhìn vào khả năng để chọn đối tác thôi.

3.4 Cộng tác viên giới thiệu đối tác kinh doanh cho những tổ chức uy tín

Đây là công việc phù hợp với những ai đang có mong muốn mang đến giải pháp tài chính hiệu quả và an toàn cho những nhà khởi nghiệp vừa và nhỏ. Trong bối cảnh tình hình kinh doanh sôi động như hiện tại, rất nhiều chương trình affiliate đa dạng trong nhiều ngành hàng, lĩnh vực được ra đời. Đi kèm với sư đa dạng chính là những mức chiết khấu cực kỳ ưu đãi dành cho cộng tác viên mỗi khi hoàn tất được những yêu cầu từ nhà cung cấp/ sản xuất. 

Ngành tài chính cũng không là một ngoại lệ. Cụ thể với lĩnh vực tài chính đầu tư, có rất nhiều quỹ đầu tư tài chính đang tồn tại và phát triển không ngừng nghỉ trên toàn thế giới. Nhiệm vụ của quỹ đầu tư là cung cấp những giải pháp - sản phẩm tài chính phù hợp cho các doanh nghiệp tiềm năng và tạo nên bệ phóng mạnh mẽ để startup phát triển với công việc kinh doanh. 

Một trong những quỹ đầu tư nổi bật nhất tại thị trường Đông Nam Á là Jenfi. Với sứ mệnh mang đến nguồn tài chính ổn định giúp thúc đẩy tăng trưởng cho thị trường SMEs, Jenfi mở ra chiến dịch Referral program độc quyền mang đến lợi ích WIN-WIN cho doanh nghiệp lẫn người giới thiệu. Nếu bạn đang có mối quan hệ với một nhà khởi nghiệp cần vốn tăng trưởng, hãy chia sẻ với họ cơ hội nhận vốn tại Jenfi Capital ngay. Những doanh nghiệp vượt qua thẩm định và được quyết định cấp vốn sẽ giúp bạn nhận về khoản phí giới thiệu hấp dẫn.

4. Lợi ích của Jenfi Referral Program với khách hàng và cộng tác viên

Trong bối cảnh đại dịch Covid có thể quay trở lại, chương trình cấp vốn này mang đến cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cơ hội ổn định nguồn lực cũng như nền tảng tài chính an toàn. 

Với Referral program Jenfi mở ra cơ hội nhận vốn cực kỳ lớn tại thị trường Đông Nam Á, và mức độ giải ngân lên đến 500.000 USD cho các nhà khởi nghiệp. Quy trình tư vấn cấp vốn và thẩm định uy tín sẽ giúp người giới thiệu an tâm tuyệt đối về mặt pháp lý và phí giới thiệu mà mình sẽ nhận.

Trên đây là top những công việc tăng thêm thu nhập nổi bật nhất năm 2023. Mỗi công việc đều đòi hỏi mức độ tập trung tối thiểu để đạt hiệu quả tốt nhất. Hãy dựa trên nhu cầu tài chính cũng như khả năng của bản thân để chọn ra công việc phù hợp.

Jenfi mang đến cho doanh nghiệp giải pháp cấp vốn ưu việt

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vốn để mở rộng kinh doanh,... hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng cùng chúng tôi. Với Jenfi Capital, doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký khoản vay lên tới 10 tỷ VND mà không cần tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu, cho phép các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thật sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

jenfi - cách thức hoạt động

Nicky Minh

CTO and co-founder

Tìm Hiểu DISC: Hệ Thống Đánh Giá Tính Cách Và Ứng Dụng Trong Kinh Doanh

Open post
Tìm Hiểu DISC: Hệ Thống Đánh Giá Tính Cách Và Ứng Dụng Trong Kinh Doanh - Jenfi Capital

Tìm Hiểu DISC: Hệ Thống Đánh Giá Tính Cách Và Ứng Dụng Trong Kinh Doanh

Tìm Hiểu DISC: Hệ Thống Đánh Giá Tính Cách Và Ứng Dụng Trong Kinh Doanh - Jenfi Capital

1. Giới thiệu về DISC

Giới thiệu về DISC

DISC là một hệ thống đánh giá tính cách được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh và khởi nghiệp. Hệ thống DISC giúp nhận biết và hiểu về tính cách của bản thân và người khác, từ đó xây dựng mối quan hệ giữa nhân viên với nhân viên, nhân viên với khách hàng một cách hiệu quả. Hệ thống DISC đã được nhiều tổ chức trên toàn thế giới  sử dụng để cải thiện quản lý nhân sự, đàm phán, xây dựng mối quan hệ khách hàng và phát triển bản thân.

Trong bài viết này, Jenfi Capital giúp bạn hiểu rõ về DISC và ứng dụng hệ thống DISC vào một số lĩnh vực trong doanh nghiệp như quản lý nhân sự, triển khai chiến dịch tiếp thị. 

Dành cho bạn: Tải ngay bài kiểm tra DISC miễn phí tại đây

2. Hiểu rõ về hệ thống đánh giá tính cách DISC

Hiểu rõ về hệ thống đánh giá tính cách DISC - Jenfi Capital

DISC là viết tắt từ 4 chữ tiếng Anh: Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness đại diện cho 4 kiểu tính cách điển hình ở con người. Trong đó:

 • Động lực (Dominance): Những người có tính cách động lực thường quyết đoán, quyết tâm và thích đối mặt với thách thức.
 • Tương tác (Influence): Những người có tính cách tương tác thường hướng đến sự hòa đồng, giao tiếp tốt và thích ảnh hưởng đến người khác.
 • Ổn định (Steadiness): Những người có tính cách ổn định thường kiên nhẫn, đáng tin cậy và thích đồng hành trong công việc nhóm.
 • Cẩn thận (Conscientiousness): Những người có tính cách cẩn thận thường chi tiết, cẩn trọng và thích tuân thủ quy trình và qui định.

Mỗi yếu tố tính cách sẽ có những đặc điểm riêng. Thông qua một bài kiểm tra DISC , bạn có thể nhận biết và đánh giá tính cách nổi trội trong mỗi cá nhân. 

3. Ứng dụng của DISC trong kinh doanh 

Ứng dụng của DISC trong kinh doanh 

Áp dụng DISC trong kinh doanh và khởi nghiệp mang lại nhiều lợi ích. 

Cải thiện tương tác nội bộ

Đầu tiên, DISC giúp nhân viên hiểu về tính cách của nhau, từ đó cải thiện giao tiếp và tương tác trong tổ chức. 

Khi hiểu rõ tính cách của đồng nghiệp, quản lý có thể phân công công việc, đặt kỳ vọng và hỗ trợ đúng mức độ cho từng thành viên, giúp tăng cường sự hiệu quả và động viên nhân viên làm việc trong môi trường thân thiện và đúng vai trò của họ.

Hỗ trợ bán hàng và tiếp thị

Thứ hai, DISC cũng giúp trong quá trình bán hàng và xây dựng mối quan hệ khách hàng. 

Khi hiểu về tính cách của khách hàng, doanh nghiệp có thể tùy chỉnh cách tiếp cận, giao tiếp và phục vụ khách hàng một cách hiệu quả hơn. 

Nếu khách hàng có tính cách năng động, thì cách tiếp cận cần linh hoạt, năng động và thích hợp với tính cách đó. Ngược lại, nếu khách hàng có tính cách ổn định, thì cần đưa ra các giải pháp ổn định, đáng tin cậy và kiên nhẫn.

Hỗ trợ phát triển bản thân nhân viên

Thứ ba, DISC cũng hỗ trợ trong quá trình phát triển bản thân. 

Bằng cách hiểu rõ tính cách của bản thân, mỗi người có thể nhận biết và phát huy những mặt tích cực, đồng thời phát triển những kỹ năng và khả năng cần thiết để vượt qua nhược điểm của tính cách mình. 

Điều này giúp cá nhân tự nâng cao hiệu quả công việc, giao tiếp và quản lý bản thân.

4. Ví Dụ Thực Tế Về Ứng Dụng DISC Trong Doanh Nghiệp

Ví Dụ Thực Tế Về Ứng Dụng DISC Trong Doanh Nghiệp

Trong quản lý nhân sự

DISC được sử dụng trong rất nhiều tình huống quản lý nhân sự của doanh nghiệp, từ xây dựng đội nhóm đến tuyển nhân sự, đào tào và phát triển đội ngũ nhân sự. Một số ứng dụng thực tế của DISC trong lĩnh vực nhân sự gồm:

Xây dựng đội nhóm đa dạng: Sử dụng DISC để đánh giá tính cách của các thành viên trong đội nhóm, từ đó giúp quản lý nhân sự hiểu về đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của mỗi cá nhân. Điều này giúp quản lý có cái nhìn toàn diện về đội nhóm, từ đó đưa ra các chiến lược quản lý phù hợp để phát huy tối đa sức mạnh của mỗi thành viên và thúc đẩy sự hợp tác trong đội nhóm.

Tuyển dụng và lựa chọn nhân viên: Sử dụng DISC trong quá trình tuyển dụng và lựa chọn nhân viên giúp đánh giá tính cách, phong cách làm việc và độ phù hợp với vị trí công việc cụ thể. Điều này giúp quản lý nhân sự đưa ra quyết định tuyển dụng chính xác hơn, từ đó giảm thiểu nguy cơ tuyển dụng nhân viên không phù hợp với công việc hoặc tổ chức.

Đào tạo và phát triển nhân viên: Dựa trên kết quả đánh giá DISC, quản lý có thể tùy chỉnh chương trình đào tạo và phát triển nhân viên sao cho phù hợp với tính cách và phong cách làm việc của từng cá nhân. 

Ví dụ, nhân viên có tính cách "Dominance" có thể được định hướng vào những khóa đào tạo về lãnh đạo và quản lý, trong khi nhân viên có tính cách "Steadiness" có thể được đào tạo về kỹ năng quản lý thời gian và công việc nhóm.

Giao tiếp hiệu quả: DISC cung cấp kiến thức về cách mỗi người có tính cách khác nhau tiếp cận giao tiếp và giải quyết vấn đề. Quản lý có thể sử dụng thông tin này để điều chỉnh cách giao tiếp của mình với từng nhân viên, từ đó tạo ra môi trường làm việc thích hợp, tăng cường sự hiểu biết và tương tác tích cực giữa các bên.

Trong bán hàng và marketing

Bằng cách hiểu rõ khách hàng của mình thuộc nhóm tính cách nào trong DISC, bạn có thể đưa ra chiến lược tối ưu để phục vụ họ. Trong marketing, DISC có thể giúp:

Phân tích đối tượng khách hàng: Sử dụng DISC để đánh giá tính cách của đối tượng khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính cách, phong cách mua sắm và ưu điểm của từng đối tượng khách hàng. Từ đó, có thể phát triển các chiến lược marketing phù hợp để thu hút và tương tác với từng nhóm khách hàng một cách hiệu quả.

Tối ưu hóa nội dung và hình ảnh quảng cáo: Dựa trên tính cách của đối tượng khách hàng, nhà marketing có thể tinh chỉnh nội dung và hình ảnh của quảng cáo để phù hợp với tính cách và phong cách mua sắm của từng nhóm khách hàng. 

Ví dụ, nếu đối tượng khách hàng có tính cách "Influence", có thể sử dụng hình ảnh hoạt động sôi nổi và nội dung gây ảnh hưởng để thu hút sự chú ý của họ. Trong khi đó, đối với khách hàng có tính cách "Conscientiousness", có thể sử dụng nội dung chi tiết, cụ thể và chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của họ.

Xây dựng chiến dịch tiếp thị đa kênh: Sử dụng DISC để hiểu rõ tính cách và phong cách mua sắm của từng nhóm khách hàng, nhà marketing có thể phát triển chiến dịch tiếp thị đa kênh phù hợp. 

Ví dụ, nếu đối tượng khách hàng có tính cách "Steadiness", có thể sử dụng email marketing hoặc tin nhắn để tương tác với họ, trong khi đối với khách hàng có tính cách "Dominance", có thể sử dụng quảng cáo trực tuyến hoặc các kênh truyền thông xã hội để tiếp cận một cách hiệu quả.

Quản lý mối quan hệ khách hàng: Sử dụng DISC để hiểu rõ tính cách của khách hàng giúp các nhà marketing xây dựng mối quan hệ khách hàng tốt hơn. Ví dụ, nếu khách hàng có tính cách "Steadiness", có thể tạo ra các chương trình ưu đãi dài hạn dành cho họ.

5. Kết Luận

Hy vọng Jenfi Capital đã giúp bạn có  cái nhìn tổng quan về khái niệm "DISC" và tầm quan trọng của DISC trong lĩnh vực kinh doanh và khởi nghiệp. Bằng cách hiểu và áp dụng DISC vào hoạt động kinh doanh, bạn có thể nâng cao hiệu quả giao tiếp, quản lý nhân sự, xây dựng mối quan hệ khách hàng và phát triển bản thân một cách đáng kể. Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, nhân viên kinh doanh hay người khởi nghiệp, hãy cân nhắc sử dụng DISC như một công cụ hữu ích để đạt được thành công trong công việc và phát triển bản thân.

6. Câu Hỏi Thường Gặp Về DISC

DISC là gì?

DISC là một hệ thống đánh giá tính cách dựa trên bốn loại tính cách chính, bao gồm: Dominance (Sự thống trị), Influence (Sự ảnh hưởng), Steadiness (Sự ổn định) và Conscientiousness (Sự cẩn thận). Hệ thống này giúp đo lường và mô tả các đặc điểm hành vi và cách thức hoạt động của con người trong môi trường công việc.

Nguyên tắc hoạt động của DISC là gì?

Nguyên tắc hoạt động của DISC dựa trên ý tưởng rằng mỗi người có một tính cách chủ đạo nổi bật trong bốn loại tính cách DISC, và tỷ lệ phân bố của các tính cách này sẽ ảnh hưởng đến cách mà mỗi người giao tiếp, quản lý và hoạt động trong công việc.

DISC được sử dụng trong mục đích gì?

DISC được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau, bao gồm: hỗ trợ giao tiếp hiệu quả, xây dựng quan hệ giữa các cá nhân và nhóm, cải thiện quản lý nhân sự, tăng cường hiệu suất làm việc, đào tạo và phát triển nhân viên, và giúp người dùng hiểu về tính cách của mình và của người khác để có thể tương tác tốt hơn trong môi trường làm việc.

Làm thế nào để đánh giá tính cách của một người bằng DISC?

Để đánh giá tính cách của một người bằng DISC, có thể sử dụng các bài đánh giá hoặc cuộc phỏng vấn dựa trên câu hỏi chuẩn hóa của DISC. Kết quả của đánh giá sẽ phản ánh tỷ lệ phân bố của bốn loại tính cách DISC trong con người đó.

Có bao nhiêu loại tính cách trong hệ thống DISC?

Hệ thống DISC bao gồm bốn loại tính cách chính, đó là: Dominance (Sự thống trị), Influence (Sự ảnh hưởng), Steadiness (Sự ổn định) và Conscientiousness (Sự cẩn thận).

Chủ đề liên quan: Đánh giá tính cách DISC, DISC và giao tiếp hiệu quả, Đào tạo và phát triển nhân viên dựa trên DISC, DISC và xây dựng đội nhóm hiệu quả, Ứng dụng DISC trong kinh doanh và tiếp thị

Phát triển kinh doanh cùng Jenfi!

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vốn để mở rộng kinh doanh,... hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng cùng chúng tôi. Với Jenfi Capital, doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký khoản vay lên tới 10 tỷ VND mà không cần tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu, cho phép các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thật sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

jenfi - cách thức hoạt động

Nicky Minh

CTO and co-founder

Chiết khấu thanh toán và hướng dẫn hạch toán năm 2023

Open post
Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán năm 2023 1

Chiết khấu thanh toán và hướng dẫn hạch toán năm 2023

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán năm 2023 1

1. Khái niệm về Chiết khấu thanh toán

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán năm 2023 1

Chiết khấu thanh toán là một hình thức ưu đãi mà nhà cung cấp cung cấp cho khách hàng khi khách hàng thanh toán cho đơn hàng của mình trước khi hạn. Tức là, nhà cung cấp sẽ giảm giá cho khách hàng nếu khách hàng thanh toán cho đơn hàng của mình trước khi ngày thanh toán cuối cùng được quy định.

Loại chiết khấu này thường được sử dụng để khuyến khích khách hàng thanh toán sớm, giúp nhà cung cấp cải thiện dòng tiền và giảm thiểu rủi ro do các khoản phải thu chậm. Đối với khách hàng, đây là hạng mục tài chính giúp tiết kiệm chi phí và tăng khả năng đàm phán giá hàng hóa hoặc dịch vụ.

Tuy nhiên, đôi khi việc chiết khấu thanh toán có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà cung cấp nếu không được tính toán cẩn thận. Do đó, nhà cung cấp cần phải xem xét cẩn thận trước khi áp dụng chính sách.

2. Hạch toán chiết khấu thanh toán cho người bán và người mua

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán năm 2023 1

Quy trình hạch toán tùy thuộc vào chi tiết thỏa thuận của người bán và người mua. Dưới đây là những lưu ý cần nắm:

2.1 Trường hợp làm chiết khấu thanh toán cho người bán

Trường hợp người bán muốn cung cấp chiết khấu cho khách hàng là khi khách hàng thanh toán cho đơn hàng của họ trước khi hạn. Việc cung cấp chiết khấu có thể giúp người bán khuyến khích khách hàng thanh toán sớm và giảm thiểu rủi ro phải thu.

Người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu. Căn cứ vào phiếu thu, chi 2 bên hạch toán phần chiết khấu này như sau:

Bên bán: Căn cứ vào phiếu chi hạch toán như sau:

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (Tổng chiết khấu phải trả)

Có TK 131: Khoản chi phí phải thu của khách hàng (bù trừ luôn vào khoản phải thu)

Có  TK111, 112: Nếu hình thức trả là tiền mặt hoặc chuyển khoản

Hạch toán chiết khấu thanh toán với bên mua như sau

Nợ TK 331 nếu là trường hợp giảm trừ công nợ 

Nợ TK 111, 112: Nếu hình thức nhận là tiền mặt hoặc chuyển khoản

Có TK 515 (ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính): Tổng chiết khấu thanh toán được hưởng

Để làm chiết khấu thanh toán cho người mua, người bán cần thực hiện các bước sau:

Xác định số tiền chiết khấu: Người bán cần xác định số tiền chiết khấu mà họ muốn cung cấp cho khách hàng. Số tiền này thường được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị đơn hàng.

Tạo phiếu chiết khấu thanh toán: Người bán cần tạo phiếu thanh toán để ghi nhận số tiền chiết khấu đã được cung cấp cho khách hàng. Phiếu này cần bao gồm thông tin về khách hàng, đơn hàng, số tiền chiết khấu và ngày cung cấp chiết khấu.

Hạch toán chiết khấu thanh toán: Người bán cần thực hiện hạch toán cho chiết khấu theo phương pháp ghi nhận bán hàng theo phương pháp ghi có hoặc ghi nợ, như đã trình bày trong câu trả lời trước đó.

Thông báo cho khách hàng: Người bán cần thông báo cho khách hàng về số tiền chiết khấu đã được cung cấp và cung cấp cho họ phiếu chiết khấu tương ứng.

Việc làm chiết khấu thanh toán cho người bán có thể giúp tăng tính cạnh tranh và tăng độ trung thực trong kinh doanh.

Ngoài ra, khi người mua được cung cấp chiết khấu, họ sẽ ghi nhận như sau:

Nếu người mua sử dụng phương pháp ghi nhận bán hàng theo phương pháp ghi có: Người mua sẽ ghi nhận chiết khấu trong tài khoản chi phí giảm và giảm giá trên hóa đơn (nợ giảm).

Nếu người mua sử dụng phương pháp ghi nhận bán hàng theo phương pháp ghi nợ: Người mua sẽ ghi nhận chiết khấu trong tài khoản giảm giá mua hàng (nợ giảm) và giảm giá trên tài khoản nợ người bán (nợ giảm).

2.2 Hạch toán chiết khấu thanh toán

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán năm 2023 1

Hạch toán chiết khấu phụ thuộc vào phương pháp ghi nhận bán hàng của người bán. Thông thường, có hai phương pháp ghi nhận bán hàng, đó là phương pháp ghi có và phương pháp ghi nợ.

Hạch toán chiết khấu theo phương pháp ghi có:

Khi người bán cung cấp chiết khấu thanh toán, họ sẽ giảm giá trị bán hàng của đơn hàng.

Hạch toán vào tài khoản Công nợ khách hàng: Giảm số tiền còn phải thu của khách hàng. Ví dụ: Nợ khách hàng A 100.000 đồng, cung cấp chiết khấu thanh toán 5%, tức là giảm 5.000 đồng. Khi đó, tài khoản Công nợ khách hàng A sẽ giảm 5.000 đồng.

Hạch toán vào tài khoản Chi phí giảm giá hàng bán: Tăng số tiền chiết khấu. Ví dụ: Giảm giá trị bán hàng 5.000 đồng. Khi đó, tài khoản Chi phí giảm giá hàng bán sẽ tăng 5.000 đồng.

Hạch toán chiết khấu theo phương pháp ghi nợ:

Khi người bán cung cấp chiết khấu thanh toán, họ sẽ giảm giá trị bán hàng của đơn hàng.

Hạch toán vào tài khoản Doanh thu bán hàng: Giảm giá trị doanh thu bán hàng. Ví dụ: Bán hàng trị giá 100.000 đồng, cung cấp chiết khấu 5%, tức là giảm 5.000 đồng. Khi đó, tài khoản Doanh thu bán hàng sẽ giảm 5.000 đồng.

Hạch toán vào tài khoản Công nợ khách hàng: Giảm số tiền còn phải thu của khách hàng. Ví dụ: Nợ khách hàng A 100.000 đồng, cung cấp chiết khấu 5%, tức là giảm 5.000 đồng. Khi đó, tài khoản Công nợ khách hàng A sẽ giảm 5.000 đồng.

Lưu ý rằng, khi làm chiết khấu thanh toán, người bán và người mua cần tuân thủ các quy định về thuế và kế toán.

3. Cách hạch toán chiết khấu thanh toán mới nhất (2023)

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán năm 2023 1

Về cơ bản, cách hạch toán chiết khấu thanh toán không có sự thay đổi nhiều so với những năm trước. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu kế toán hiện đại và đáp ứng các quy định thuế mới nhất, có một số điểm cần lưu ý khi hạch toán trong năm 2023 như sau:

3.1 Tài khoản chiết khấu thanh toán:

Trong kế toán, nếu muốn theo dõi chiết khấu của các khách hàng và đối tác, người sử dụng có thể tạo một tài khoản riêng để ghi nhận chi phí giảm giá này. Ví dụ: Tài khoản 635 - Chi phí giảm giá hàng bán - Chiết khấu thanh toán.

3.2 Số dư tài khoản chiết khấu:

Trong quá trình giao dịch kinh doanh, các chiết khấu thường không được tính trước mà được giảm trực tiếp vào số tiền phải thanh toán. Do đó, số dư của tài khoản Chi phí giảm giá hàng bán - Chiết khấu thanh toán sẽ là số âm.

3.3 Thuế giá trị gia tăng:

Theo quy định mới nhất, nếu chiết khấu được cung cấp cho khách hàng, thì giá trị chiết khấu này cũng phải tính thuế GTGT theo tỷ lệ 10%. Do đó, khi hạch toán, người sử dụng cần phải tính và thuế GTGT tương ứng để bảo đảm tuân thủ quy định về thuế.

3.4 Lưu trữ chứng từ:

Khi cung cấp chiết khấu , người bán và người mua cần lưu trữ chứng từ liên quan để đáp ứng yêu cầu kiểm tra và kiểm toán của cơ quan thuế. Chứng từ liên quan bao gồm hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, phiếu thu, phiếu chi và các tài liệu khác liên quan đến giao dịch.

Để thực hiện hạch toán chiết khấu thanh toán trong năm 2023, người sử dụng cần lưu ý các quy định thuế mới nhất, tạo tài khoản chiết khấu thanh toán riêng, tính thuế GTGT và lưu trữ chứng từ đầy đủ để đáp ứng yêu cầu kế toán và thuế.

Jenfi mang đến cho doanh nghiệp giải pháp cấp vốn ưu việt

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vốn để mở rộng kinh doanh,... hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng cùng chúng tôi. Với Jenfi Capital, doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký khoản vay lên tới 10 tỷ VND mà không cần tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu, cho phép các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thật sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

jenfi - cách thức hoạt động

Nicky Minh

CTO and co-founder

Hướng Dẫn Lựa Chọn Phần Mềm KPI Phù Hợp Cho Doanh Nghiệp Bạn

Open post
Hướng Dẫn Lựa Chọn Phần Mềm KPI Phù Hợp Cho Doanh Nghiệp Bạn - Jenfi Capital

Hướng Dẫn Lựa Chọn Phần Mềm KPI Phù Hợp Cho Doanh Nghiệp Bạn

Hướng Dẫn Lựa Chọn Phần Mềm KPI Phù Hợp Cho Doanh Nghiệp Bạn - Jenfi Capital

Trong bối cảnh tốc độ chuyển đổi số quyết định năng lực cạnh tranh, việc sử dụng phần mềm KPI (Key Performance Indicators) đã trở thành một chiến lược quan trọng để giúp doanh nghiệp đo lường, theo dõi và quản lý hiệu suất kinh doanh một cách hiệu quả. 

Tuy nhiên, với nhiều phần mềm KPI hiện có trên thị trường, việc lựa chọn phần mềm KPI phù hợp với nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp bạn thật sự không hề dễ dàng. Chính vì vậy, Jenfi Capital sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết về cách lựa chọn phần mềm KPI phù hợp cho doanh nghiệp của bạn. 

Chúng tôi sẽ xem xét đến các yếu tố quan trọng của phần mềm KPI, những tính năng cần có, cách tích hợp vào quy trình làm việc hiện có của doanh nghiệp và các giải pháp để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu KPI. 

Cùng Jenfi Capital khám phá và tìm hiểu cách chọn phần mềm KPI phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của bạn trong bài viết sau.

1. Giới Thiệu Về KPI- Nền Tảng Của Phần Mềm KPI

Giới Thiệu Về KPI- Nền Tảng Của Phần Mềm KPI

KPI là gì?

KPI (Chỉ số Hiệu suất Chính) là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực quản lý và đo lường hiệu suất kinh doanh. KPIs là các chỉ số được thiết lập để đo lường mức độ hoàn thành của các mục tiêu và mục đích của một tổ chức hoặc một cá nhân trong việc đạt được kết quả kinh doanh mong muốn. 

KPI đóng vai trò quan trọng trong đo lường sự thành công của một doanh nghiệp, từ việc theo dõi tiến độ của các mục tiêu, đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh, đến định hướng phát triển tương lai của tổ chức.

Phần mềm KPI là gì?

Vậy, làm sao doanh nghiệp xác định, đo lường, quản lý hàng loạt KPI mà không gặp vấn đề về dữ liệu? Giải pháp quản lý và theo dõi KPIs chính là sử dụng phần mềm KPI.

Phần mềm KPI là công cụ để bạn có thể tự động hóa quy trình theo dõi, đo lường, báo cáo và quản lý KPI một cách thuận tiện và nhanh chóng. Phần mềm KPI giúp có được cái nhìn toàn diện về hiệu suất kinh doanh, từ đó hỗ trợ quyết định và hoạch định chiến lược phù hợp.

Ví dụ, một công ty sản xuất có KPI là tỷ lệ sản phẩm không đủ tiêu chuẩn được giữ dưới 2%. Bằng cách sử dụng phần mềm KPI, công ty có thể tự động theo dõi số lượng sản phẩm không đạt chuẩn và tính tỷ lệ chính xác, từ đó đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời. 

Nếu không có phần mềm KPI, công việc theo dõi và báo cáo này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, đồng thời dễ dẫn đến sai sót và đánh giá không chính xác.

Vậy, Phần mềm KPI hoạt động theo hình thức như thế nào và có những tính năng gì đáng chú ý?

2. Hiểu Về Phần Mềm KPI

Hiểu Về Phần Mềm KPI

Trên thị trường hiện nay, có nhiều loại phần mềm KPI khác nhau, được phát triển bởi các nhà cung cấp khác nhau. Cùng Jenfi Capital hiểu rõ hơn về phần mềm KPI thông qua việc phân loại theo hình thức lưu trữ và tính năng dưới đây.

Phân loại Phần mềm KPI theo cách lưu trữ và hoạt động

Nếu dựa vào hình thức lưu trữ và hoạt động, ta có thể chia thành 2 dạng:

Phần mềm KPI dựa trên đám mây

Đây là loại phần mềm KPI được lưu trữ và hoạt động trên nền tảng đám mây, cho phép người dùng truy cập và quản lý từ bất kỳ đâu, bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet. 

Phần mềm KPI dựa trên đám mây thường được cung cấp dưới dạng dịch vụ (SaaS) và cung cấp tính năng linh hoạt, dễ sử dụng và có khả năng tích hợp với các hệ thống khác.

Một số Phần mềm KPI dựa trên đám mây gồm:

 • AgileScore: phù hợp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, với khả năng đo lường, theo dõi và quản lý hiệu suất của các dự án Agile.
 • OSBizTracker: Là một phần mềm KPI đa năng, cung cấp khả năng theo dõi và đo lường các chỉ số kinh doanh chủ chốt như doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chuyển đổi, tỷ suất sinh lời, ... Phần mềm này cung cấp giao diện trực quan, tính năng báo cáo đa dạng và tính năng tạo bảng điều khiển linh hoạt.
 • Sapo KPI: Là một phần mềm KPI dựa trên đám mây của Sapo, cung cấp tính năng đo lường, theo dõi và quản lý KPI trong các lĩnh vực như bán lẻ, thương mại điện tử, dịch vụ, và du lịch. Phần mềm này cung cấp giao diện dễ sử dụng, tính năng trực quan hóa dữ liệu và tính năng tạo bảng điều khiển đa dạng.

Phần mềm KPI trên nền tảng cơ sở

Đây là loại phần mềm KPI được triển khai và hoạt động trên máy chủ cục bộ của tổ chức, yêu cầu việc cài đặt và duy trì trên cơ sở hạ tầng nội bộ. 

Phần mềm KPI trên nền tảng cơ sở thường đòi hỏi một số kỹ năng kỹ thuật và nguồn lực để triển khai và duy trì

Một số Phần mềm KPI trên nền tảng cơ sở gồm:

 • BI4Dynamics: Là một phần mềm KPI trên nền tảng cơ sở dữ liệu của Microsoft Dynamics NAV, cung cấp khả năng theo dõi và đo lường các chỉ số kinh doanh chủ chốt như doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất sinh lời, và tỷ lệ chuyển đổi.
 • Qlik Sense: Là một phần mềm KPI trên nền tảng cơ sở dữ liệu đa nguồn, cung cấp tính năng tạo bảng điều khiển đa dạng, trực quan hóa dữ liệu và tính năng báo cáo thời gian thực. Phần mềm này cho phép tổ chức tổng hợp, phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu kinh doanh từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Tableau: Là một phần mềm KPI trên nền tảng cơ sở dữ liệu đa nguồn, cung cấp tính năng trực quan hóa dữ liệu, tạo bảng điều khiển và báo cáo đa dạng. Phần mềm này cho phép tổ chức phân tích dữ liệu kinh doanh một cách đơn giản và hiệu quả, từ đó giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và tin cậy.
 • IBM Cognos Analytics: Là một phần mềm KPI trên nền tảng cơ sở dữ liệu của IBM, cung cấp tính năng đo lường, theo dõi và quản lý KPI trong các lĩnh vực như tài chính, nhân sự, sản xuất, và tiếp thị. Phần mềm này cung cấp khả năng tạo bảng điều khiển đa dạng, báo cáo đa kênh và tính năng trực quan hóa dữ liệu.
 • SAP BusinessObjects: Là một phần mềm KPI trên nền tảng cơ sở dữ liệu của SAP, cung cấp tính năng đo lường, theo dõi và quản lý KPI trong các lĩnh vực như tài chính, bán lẻ, sản xuất, và dịch vụ. Phần mềm này cung cấp tính năng tạo bảng điều khiển đa dạng, trực quan hóa dữ liệu và tính năng báo cáo thời gian thực.

So sánh giữa phần mềm KPI dựa trên đám mây và phần mềm KPI trên nền tảng cơ sở, phần mềm KPI dựa trên đám mây thường đem lại tính linh hoạt và khả năng truy cập từ xa, trong khi phần mềm KPI trên nền tảng cơ sở thường có tính kiểm soát dữ liệu và bảo mật cao hơn.

Các tính năng và chức năng của phần mềm KPI

Các tính năng và chức năng của phần mềm KPI cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn phù hợp với nhu cầu của tổ chức. 

Ví dụ, phần mềm KPI thường cung cấp tính năng trực quan hóa dữ liệu, giúp người dùng dễ theo dõi và hiểu rõ hơn về dữ liệu KPI thông qua biểu đồ, đồ thị, hay các hình ảnh trực quan. Điều này giúp người dùng dễ dàng nhận ra xu hướng, biến động, và mối quan hệ giữa các chỉ số, từ đó đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và cụ thể.

Bên cạnh đó, phần mềm KPI cũng cung cấp tính năng tạo bảng điều khiển (dashboard) và báo cáo thời gian thực. 

Các bảng điều khiển cho phép người dùng tổng hợp, đánh giá và theo dõi nhanh chóng các KPI quan trọng trên một giao diện trực quan. 

Ngoài ra, báo cáo thời gian thực cho phép người dùng xem các thông tin KPI được cập nhật liên tục, đồng bộ với dữ liệu thực tế, giúp đưa ra các quyết định nhanh chóng và hiệu quả.

3. Lựa Chọn Phần Mềm KPI Phù Hợp

Lựa Chọn Phần Mềm KPI Phù Hợp

Để lựa chọn phần mềm KPI phù hợp, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng các tính năng, chi phí,...để đạt được kết quả tốt nhất cho tổ chức. Dưới đây là một số yếu tố cần xem xét khi chọn phần mềm KPI.

Khả năng mở rộng

Phần mềm KPI cần có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức trong tương lai. Phần mềm cần có khả năng tích hợp với các hệ thống hiện có trong tổ chức, cho phép mở rộng và tối ưu hóa quy trình làm việc hiện tại.

Dễ sử dụng

Phần mềm KPI cần đơn giản và dễ sử dụng để nhân viên có thể nhanh chóng tiếp cận, đưa ra đánh giá chính xác về hiệu suất và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Giao diện người dùng thân thiện, dễ hiểu và hỗ trợ đa ngôn ngữ cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét.

Tích hợp với các hệ thống hiện có

Phần mềm KPI cần có khả năng tích hợp với các hệ thống hiện có trong tổ chức như ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), hoặc hệ thống dữ liệu khác để có thể lấy dữ liệu đáng tin cậy và tự động hóa quá trình thu thập dữ liệu.

Tính năng và chức năng

Phần mềm KPI cần cung cấp các tính năng và chức năng đáp ứng nhu cầu của tổ chức, bao gồm trực quan hóa dữ liệu, tạo bảng điều khiển, báo cáo thời gian thực, và khả năng phân tích dữ liệu chi tiết. Phần mềm cũng cần hỗ trợ việc đo lường và theo dõi nhiều loại chỉ số kinh doanh khác nhau.

Đánh giá phần mềm KPI phổ biến kèm những ưu điểm, nhược điểm

Đánh giá phần mềm KPI phổ biến kèm những ưu điểm, nhược điểm

Có nhiều phần mềm KPI phổ biến trên thị trường, mỗi loại lại có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Dưới đây là đánh giá một số phần mềm KPI phổ biến và những ưu điểm và nhược điểm của chúng:

AgileScore

 Lựa Chọn Phần Mềm KPI Phù Hợp: AgileScore

Ưu điểm: 

 • là một công cụ KPI dựa trên phương pháp Agile, giúp theo dõi và đánh giá hiệu suất của dự án Agile. 
 • cung cấp giao diện đồ họa trực quan, tính năng theo dõi thời gian thực, và khả năng tùy chỉnh KPI theo yêu cầu của dự án. 
 • AgileScore cũng tích hợp với các công cụ Agile phổ biến khác như Jira, Trello, và Slack.

Nhược điểm: 

 • AgileScore có giới hạn về tính năng so với các công cụ KPI tổng quát, chỉ hỗ trợ đánh giá dự án Agile và không thích hợp cho các mô hình hoạt động khác. 
 • Ngoài ra, AgileScore là một công cụ trả phí và đòi hỏi người dùng có hiểu biết về phương pháp Agile.

BizTracker

 Lựa Chọn Phần Mềm KPI Phù Hợp: Biztracker Infinity POS — BizTracker

Ưu điểm: 

 • BizTracker là một công cụ KPI dựa trên đám mây, cung cấp tính năng đa dạng như theo dõi KPI, báo cáo đa dạng, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, và tính năng cộng tác nhóm. 
 • BizTracker cũng có giao diện trực quan và dễ sử dụng, cung cấp môi trường làm việc đơn giản cho việc quản lý KPI.

Nhược điểm: 

 • OSBizTracker là một công cụ trả phí và chi phí có thể khá cao, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
 • Ngoài ra, OSBizTracker chưa được phổ biến rộng rãi và hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt còn hạn chế.

Sapo KPI

 Lựa Chọn Phần Mềm KPI Phù Hợp: Phần mềm Sapo

Ưu điểm:

 • Sapo KPI là một công cụ KPI miễn phí của Việt Nam, cung cấp tính năng đơn giản và dễ sử dụng. 
 • cung cấp giao diện trực quan, khả năng thiết lập và quản lý KPI dễ dàng, và tính năng báo cáo đa dạng.

Nhược điểm: 

 • Sapo KPI có giới hạn về tính năng so với các công cụ KPI quốc tế, chủ yếu hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
 • Ngoài ra, Sapo KPI chưa có tính năng tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và hỗ trợ quản lý đa cấp.

Qlik Sense

 Lựa Chọn Phần Mềm KPI Phù Hợp: Qlik Sense | Modern Cloud Analytics

Ưu điểm: 

 • Qlik Sense là một công cụ KPI chuyên nghiệp, cung cấp tính năng mạnh mẽ cho việc phân tích dữ liệu, đồ họa đa dạng, và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. 
 • Qlik Sense cũng cung cấp tính năng tự động phát hiện, phân tích dữ liệu thời gian thực, và khả năng tùy chỉnh cao cho người dùng. 
 • Ngoài ra, Qlik Sense cũng tích hợp tốt với các công nghệ nổi tiếng như AI, Big Data, và IoT.

Nhược điểm: 

 • Qlik Sense là một công cụ trả phí và có độ phức tạp cao, đòi hỏi người dùng có kiến thức chuyên sâu về dữ liệu và phân tích dữ liệu. 
 • Ngoài ra, việc triển khai Qlik Sense có thể đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn và không phải là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

IBM Cognos Analytics

 Lựa Chọn Phần Mềm KPI Phù Hợp: IBM Cognos Analytics Software - 2023

Ưu điểm: 

 • IBM Cognos Analytics là một công cụ KPI chuyên nghiệp, cung cấp tính năng mạnh mẽ cho việc phân tích dữ liệu, đồ họa đa dạng, và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Cung cấp khả năng xây dựng báo cáo, dashboard tùy chỉnh, và tính năng phân tích dữ liệu trong thời gian thực. 
 • IBM Cognos Analytics cũng có tính năng tự động phát hiện, phân tích dữ liệu và tích hợp tốt với các công nghệ nổi tiếng như AI, Big Data, và Cloud.

Nhược điểm: 

 • IBM Cognos Analytics là một công cụ trả phí và có độ phức tạp cao, đòi hỏi người dùng có kiến thức chuyên sâu về dữ liệu và phân tích dữ liệu. 
 • Ngoài ra, việc triển khai IBM Cognos Analytics cũng có thể đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn và không phải là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

SAP BusinessObjects

 Lựa Chọn Phần Mềm KPI Phù Hợp: SAP BusinessObjects BI Platform

Ưu điểm: 

 • SAP BusinessObjects là một công cụ KPI phổ biến của SAP, cung cấp tính năng đa dạng cho việc phân tích dữ liệu, đồ họa, và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau

Nhược điểm: 

 • SAP BusinessObjects có độ phức tạp cao và đòi hỏi người dùng có kiến thức chuyên sâu về dữ liệu và phân tích dữ liệu. 
 • Ngoài ra, việc triển khai SAP BusinessObjects cũng có thể đòi hỏi nguồn lực, không phải là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
 • Chi phí của SAP BusinessObjects cũng có thể khá cao, vì đây là một giải pháp doanh nghiệp của SAP, một trong những nhà cung cấp phần mềm nổi tiếng và có giá trị thương hiệu cao trên thị trường.

Tableau

 Lựa Chọn Phần Mềm KPI Phù Hợp: Tableau

Ưu điểm:

 • Giao diện đồ họa thân thiện, dễ sử dụng và tương tác, giúp người dùng dễ dàng tạo ra các biểu đồ, bảng điều khiển và báo cáo đồ họa.
 • Hỗ trợ tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cho phép kết nối và phân tích dữ liệu thời gian thực.
 • Cung cấp nhiều tính năng phân tích mạnh mẽ như định vị địa lý, phân tích nâng cao, phân tích dự đoán và phân tích dữ liệu đa chiều.
 • Hỗ trợ đa nền tảng, cho phép truy cập và chia sẻ báo cáo trên nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau.

Nhược điểm:

 • Giá cả khá cao, đặc biệt là phiên bản cao cấp của Tableau.
 • Có hạn chế về tính mở rộng, đặc biệt là khi xử lý và trực quan hóa dữ liệu lớn.
 • Cần phải có kiến thức kỹ thuật và kỹ năng phân tích dữ liệu để tận dụng hết các tính năng mạnh mẽ của Tableau.

Power BI

 Lựa Chọn Phần Mềm KPI Phù Hợp: Power BI

Ưu điểm:

 • Được tích hợp sâu vào hệ sinh thái của Microsoft, giúp dễ dàng tích hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Cung cấp nhiều biểu đồ và bảng điều khiển đa dạng, với tính năng tương tác và lập lịch làm việc.
 • Hỗ trợ tính năng phân tích dữ liệu đa chiều, phân tích dự đoán, và phân tích thời gian thực.
 • Có phiên bản miễn phí và phiên bản có phí, phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của từng tổ chức.

Nhược điểm:

 • Có hạn chế về tính mở rộng, đặc biệt là trong việc xử lý dữ liệu lớn.
 • Giao diện chưa thực sự đồ họa và trực quan như Tableau.
 • Phiên bản miễn phí có giới hạn về tính năng và khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn.

Tạm Kết

Phần mềm KPI đóng vai trò rất quan trọng trong việc theo dõi, đo lường và quản lý KPI trong tổ chức. Chúng cung cấp tính năng phân tích, trực quan hóa dữ liệu và hỗ trợ quyết định, giúp đưa ra những quyết định dựa trên dữ liệu thực tế và đạt được mục tiêu kinh doanh. Điều quan trong là bạn cần xem xét mức độ phù hợp của các phần mềm KPI để hỗ trợ quản lý và theo dõi KPI của mình. Tuy nhiên, trước khi lựa chọn, cần cân nhắc kỹ càng về tính năng, ưu điểm, nhược điểm và chi phí của từng công cụ để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả trong triển khai. 

Chủ đề liên quan: Phần mềm đo lường KPI, Công cụ quản lý KPI,  đo lường hiệu suất,  Quản lý dựa trên KPI, Phân tích KP

Phát triển kinh doanh cùng Jenfi!

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần vốn để mở rộng kinh doanh,... hãy đăng ký huy động vốn tăng trưởng cùng chúng tôi. Với Jenfi Capital, doanh nghiệp của bạn có thể đăng ký khoản vay lên tới 10 tỷ VND mà không cần tài sản thế chấp. Quy trình đăng ký khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu, cho phép các công ty khởi nghiệp nhanh chóng nhận được tiền khi thật sự cần thiết.

Để tìm hiểu thêm cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đặt lịch tư vấn tại đây hoặc đăng ký trực tuyến tại đây!

jenfi - cách thức hoạt động

Nicky Minh

CTO and co-founder

Posts navigation

1 2 3 4 19 20 21

Doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển bùng nổ như thế nào với nguồn vốn tăng trưởng?

Scroll to top